Home

Zaak C-317/21, G-Finance: Beschikking van de president van het Hof van 28 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d’arrondissement de Luxembourg — Luxemburg) — G-Finance SARL, DV / Luxembourg Business Registers

Zaak C-317/21, G-Finance: Beschikking van de president van het Hof van 28 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d’arrondissement de Luxembourg — Luxemburg) — G-Finance SARL, DV / Luxembourg Business Registers

8.5.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 164/33


Beschikking van de president van het Hof van 28 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d’arrondissement de Luxembourg — Luxemburg) — G-Finance SARL, DV / Luxembourg Business Registers

(Zaak C-317/21 (1), G-Finance)

(2023/C 164/44)

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 297 van 26.7.2021.