Home

Zaak C-581/21 P: Beschikking van de president van de Negende kamer van het Hof van 6 oktober 2022 — Ryanair DAC, Laudamotion GmbH / Europese Commissie

Zaak C-581/21 P: Beschikking van de president van de Negende kamer van het Hof van 6 oktober 2022 — Ryanair DAC, Laudamotion GmbH / Europese Commissie

23.1.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/32


Beschikking van de president van de Negende kamer van het Hof van 6 oktober 2022 — Ryanair DAC, Laudamotion GmbH / Europese Commissie

(Zaak C-581/21 P) (1)

(2023/C 24/43)

Procestaal: Engels

De president van de Negende kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 462 van 15.11.2021.