Home

Zaak C-639/21: Beschikking van de president van de Tweede kamer van het Hof van 16 september 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — PB / Geos SAS, Geos International Consulting Limited

Zaak C-639/21: Beschikking van de president van de Tweede kamer van het Hof van 16 september 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — PB / Geos SAS, Geos International Consulting Limited

23.1.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/32


Beschikking van de president van de Tweede kamer van het Hof van 16 september 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — PB / Geos SAS, Geos International Consulting Limited

(Zaak C-639/21) (1)

(2023/C 24/44)

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 2 van 3.1.2022.