Home

Zaak C-726/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Županijski sud u Puli (Kroatië) op 30 november 2021 — Strafprocedure tegen GR, HS, IT, INTER CONSULTING d.o.o. in liquidatie

Zaak C-726/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Županijski sud u Puli (Kroatië) op 30 november 2021 — Strafprocedure tegen GR, HS, IT, INTER CONSULTING d.o.o. in liquidatie

7.2.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 64/23


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Županijski sud u Puli (Kroatië) op 30 november 2021 — Strafprocedure tegen GR, HS, IT, INTER CONSULTING d.o.o. in liquidatie

(Zaak C-726/21)

(2022/C 64/35)

Procestaal: Kroatisch

Verwijzende rechter

Županijski sud u Puli (rechter in eerste aanleg Pula, Kroatië)

Partijen in het hoofdgeding

GR, HS, IT, INTER CONSULTING d.o.o. in liquidatie

Prejudiciële vraag

Is bij de beoordeling van een schending van het beginsel ne bis in idem alleen een vergelijking mogelijk tussen de feiten die zijn vermeld in het dispositief van de tenlastelegging van de Županijsko državno odvjetništvo u Puli (openbaar ministerie van het district Pula, Kroatië) […] van 28 september 2015 en de belangrijkste feiten die zijn vermeld in het dispositief van de tenlastelegging van de Staatsanwaltschaft Klagenfurt (openbaar ministerie van Klagenfurt, Oostenrijk) […] van 9 januari 2015 en in het dictum van het vonnis van het Landesgericht Klagenfurt (rechter in eerste aanleg Klagenfurt, Oostenrijk) […] van 3 november 2016, dat is bevestigd bij het arrest van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof (hoogste federale rechter in civiele en strafzaken, Oostenrijk) […] van 4 maart 2019, of kunnen de feiten die zijn vermeld in het dispositief van de tenlastelegging van de Županijsko državno odvjetništvo u Puli […] tevens worden vergeleken met die welke zijn vermeld in de motivering van het vonnis van het Landesgericht Klagenfurt […] van 3 november 2016, dat is bevestigd bij het arrest van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof […], alsook met de feiten waarop het onderzoek betrekking had dat door de Staatsanwaltschaft Klagenfurt is gevoerd […] tegen verschillende personen, waaronder GR en HS, en die vervolgens zijn weggelaten uit de tenlastelegging van de Staatsanwaltschaft Klagenfurt […] van 9 januari 2015 (en niet in het dispositief waren uiteengezet)?