Home

Zaak T-159/21: Arrest van het Gerecht van 21 december 2021 — Bustos/EUIPO — Bicicletas Monty (motwi) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk motwi – Ouder nationaal woordmerk MONTY – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

Zaak T-159/21: Arrest van het Gerecht van 21 december 2021 — Bustos/EUIPO — Bicicletas Monty (motwi) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk motwi – Ouder nationaal woordmerk MONTY – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

28.2.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/32


Arrest van het Gerecht van 21 december 2021 — Bustos/EUIPO — Bicicletas Monty (motwi)

(Zaak T-159/21) (1)

(“Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniebeeldmerk motwi - Ouder nationaal woordmerk MONTY - Relatieve weigeringsgrond - Geen verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

(2022/C 95/44)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Dante Ricardo Bustos (Wenling, China) (vertegenwoordiger: A. Lorente Berges, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: R. Raponi en J. Crespo Carrillo, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO: Bicicletas Monty, SA (Sant Feliú de Llobregat, Spanje)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 21 januari 2021 (zaak R 289/2020-5) inzake een oppositieprocedure tussen Bicicletas Monty en D. R. Bustos

Dictum

1)

De beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 21 januari 2021 (zaak R 289/2020-5) wordt vernietigd.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Het EUIPO wordt verwezen in de kosten.


(1)PB C 182 van 10.5.2021.