Home

Zaak T-545/21: Arrest van het Gerecht van 29 maart 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (Installaties voor vloeistofvoorziening) [“Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat installaties voor vloeistofvoorziening weergeeft – Nietigheidsgrond – Niet-naleving van de voorwaarden voor bescherming – Artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002 – Uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald – Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002”]

Zaak T-545/21: Arrest van het Gerecht van 29 maart 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (Installaties voor vloeistofvoorziening) [“Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat installaties voor vloeistofvoorziening weergeeft – Nietigheidsgrond – Niet-naleving van de voorwaarden voor bescherming – Artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002 – Uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald – Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002”]

22.5.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 179/31


Arrest van het Gerecht van 29 maart 2023 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (Installaties voor vloeistofvoorziening)

(Zaak T-545/21) (1)

(“Gemeenschapsmodel - Nietigheidsprocedure - Ingeschreven gemeenschapsmodel dat installaties voor vloeistofvoorziening weergeeft - Nietigheidsgrond - Niet-naleving van de voorwaarden voor bescherming - Artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002 - Uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald - Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002”)

(2023/C 179/44)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: T. Wuttke en J. Lewandowski, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: J. Ivanauskas, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spanje)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot vernietiging en herziening van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 16 juni 2021 (zaak R 1011/2018-3).

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Tinnus Enterprises LLC draagt haar eigen kosten alsook de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).


(1)PB C 431 van 25.10.2021.