Home

Zaak T-317/21: Beschikking van het Gerecht van 15 juli 2022 — El Corte Inglés / EUIPO — Brito & Pereira (TINTAS BRICOR) (“Uniemerk – Herroeping van de bestreden beslissing – Geding zonder voorwerp geraakt – Afdoening zonder beslissing”)

Zaak T-317/21: Beschikking van het Gerecht van 15 juli 2022 — El Corte Inglés / EUIPO — Brito & Pereira (TINTAS BRICOR) (“Uniemerk – Herroeping van de bestreden beslissing – Geding zonder voorwerp geraakt – Afdoening zonder beslissing”)

19.9.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 359/73


Beschikking van het Gerecht van 15 juli 2022 — El Corte Inglés / EUIPO — Brito & Pereira (TINTAS BRICOR)

(Zaak T-317/21) (1)

(“Uniemerk - Herroeping van de bestreden beslissing - Geding zonder voorwerp geraakt - Afdoening zonder beslissing”)

(2022/C 359/90)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanje) (vertegenwoordiger: J. Rivas Zurdo, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: J. Crespo Carrillo, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO: Brito & Pereira (Vizela, Portugal)

Voorwerp

Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoekster vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 26 maart 2021 (zaak R 882/2020-1).

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2)

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) wordt verwezen in zijn eigen kosten en in de kosten van El Corte Inglés, SA.


(1)PB C 289 van 19.7.2021.