Home

Zaak T-538/21 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 3 november 2021 — PBL en WA/Commissie (“Kort geding – Staatssteun – Steun die door Frankrijk aan een betaaldvoetbalorganisatie is verstrekt – Verzoek om voorlopige maatregelen – Geen spoedeisendheid”)

Zaak T-538/21 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 3 november 2021 — PBL en WA/Commissie (“Kort geding – Staatssteun – Steun die door Frankrijk aan een betaaldvoetbalorganisatie is verstrekt – Verzoek om voorlopige maatregelen – Geen spoedeisendheid”)

3.1.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 2/40


Beschikking van de president van het Gerecht van 3 november 2021 — PBL en WA/Commissie

(Zaak T-538/21 R)

(“Kort geding - Staatssteun - Steun die door Frankrijk aan een betaaldvoetbalorganisatie is verstrekt - Verzoek om voorlopige maatregelen - Geen spoedeisendheid”)

(2022/C 2/55)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) (Bron, Frankrijk) en WA (vertegenwoordiger: J. Branco, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Stromsky en G. Braga da Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens de artikelen 278 en 279 VWEU strekkende tot het nietig verklaren van de brief van de Commissie van 1 september 2021 die referentienummer COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342) draagt en waarmee is geantwoord op een klacht over staatssteun (SA.64489 — Staatssteun aan voetbalclub Paris Saint-Germain), alsmede tot het uitvaardigen van bevelen aan de Commissie

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.