Home

Zaak T-625/21: Beschikking van het Gerecht van 8 september 2022 — Automobiles Citroën/EUIPO — Polestar (Weergave van twee omgekeerde chevrons)

Zaak T-625/21: Beschikking van het Gerecht van 8 september 2022 — Automobiles Citroën/EUIPO — Polestar (Weergave van twee omgekeerde chevrons)

24.10.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 408/44


Beschikking van het Gerecht van 8 september 2022 — Automobiles Citroën/EUIPO — Polestar (Weergave van twee omgekeerde chevrons)

(Zaak T-625/21) (1)

(2022/C 408/60)

Procestaal: Engels

De president van de Zesde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 471 van 22.11.2021.