Home

Zaak T-784/21: Beschikking van het Gerecht van 28 maart 2023 — Félix / Commissie

Zaak T-784/21: Beschikking van het Gerecht van 28 maart 2023 — Félix / Commissie

22.5.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 179/76


Beschikking van het Gerecht van 28 maart 2023 — Félix / Commissie

(Zaak T-784/21) (1)

(2023/C 179/106)

Procestaal: Frans

De president van de Vijfde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 73 van 14.2.2022.