Home

Zaak T-58/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — GWS Stadtwerke Hameln / Commissie

Zaak T-58/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — GWS Stadtwerke Hameln / Commissie

19.4.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/38


Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — GWS Stadtwerke Hameln / Commissie

(Zaak T-58/21)

(2021/C 138/50)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: GWS Stadtwerke Hameln GmbH (Hamelen, Duitsland) (vertegenwoordigers: I. Zenke en T. Heymann, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

het besluit van verweerster van 17 september 2019 waarbij de concentratie E.ON/innogy verenigbaar met de interne markt wordt verklaard, zaak M.8870 (PB 2020, C 379, blz. 16), nietig verklaren;

verweerster gelasten tot overlegging van de dossiers M.8870 en M.8871 betreffende (i) de besprekingen tussen verweerster en de partijen bij de concentratie vóór en tijdens de concentratieprocedure, (ii) de op zichzelf staande aanmelding van de afzonderlijke onderdelen van de transactie, en (iii) de standpuntwijziging van verweerster in de procedure;

verweerster verwijzen in de kosten, met inbegrip van de advocaten- en reiskosten van verzoekster in verband met de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep worden drie middelen aangevoerd, die in wezen identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met de middelen die zijn aangevoerd in zaak T-53/21, EVH/Commissie.