Home

Zaak T-203/21: Beroep ingesteld op 12 april 2021 — IN.PRO.DI/EUIPO — Aiello (CAPRI)

Zaak T-203/21: Beroep ingesteld op 12 april 2021 — IN.PRO.DI/EUIPO — Aiello (CAPRI)

7.6.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 217/64


Beroep ingesteld op 12 april 2021 — IN.PRO.DI/EUIPO — Aiello (CAPRI)

(Zaak T-203/21)

(2021/C 217/80)

Taal van het verzoekschrift: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: IN.PRO.DI — Inghirami produzione distribuzione SpA (Milaan, Italië) (vertegenwoordiger: V. Piccarreta, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Antonino Aiello (Napels, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk CAPRI — inschrijvingsaanvraag nr. 13 768 197

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 3 februari 2021 in zaak R 49/2020-1

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen en bijgevolg de beslissing van de oppositieafdeling van 12 november 2019 aldus wijzigen dat de oppositie tegen Uniemerkaanvraag nr. 13 768 197 volledig wordt afgewezen en de inschrijvingsaanvraag volledig wordt toegestaan;

A. Aiello verwijzen in de kosten van alle instanties.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.