Home

Zaak T-433/21: Beroep ingesteld op 16 juli 2021 — Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer)

Zaak T-433/21: Beroep ingesteld op 16 juli 2021 — Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer)

6.9.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 357/31


Beroep ingesteld op 16 juli 2021 — Vitronic/EUIPO (Enforcement Trailer)

(Zaak T-433/21)

(2021/C 357/48)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Vitronic Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH (Wiesbaden, Duitsland) (vertegenwoordiger: D. Tsoumanis, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk Enforcement Trailer — inschrijvingsaanvraag nr. 18 281 599

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 18 mei 2021 in zaak R 236/2021-4

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen;

vaststellen dat alleen in de lidstaten waar Engels de officiële taal is, namelijk Ierland en Malta, de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001 aan de aanvraag worden tegengeworpen;

het EUIPO verwijzen in de kosten, met inbegrip van verzoeksters kosten voor het Gerecht en de kamer van beroep van het EUIPO.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.