Home

Zaak C-543/22: allesBeschikking van het Hof (Negende kamer) van 8 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court — Ierland) — Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH, Abbey Park and District Residents Association Baldoyle / An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ierland, The Attorney General en Fingal County Council (Verdrag van Aarhus – Toegang tot de rechter – Vereiste van een procedure die niet buitensporig kostbaar is – Werkingssfeer – Verplichting om het nationale procesrecht conform het Verdrag uit te leggen)

Zaak C-543/22: allesBeschikking van het Hof (Negende kamer) van 8 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court — Ierland) — Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH, Abbey Park and District Residents Association Baldoyle / An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ierland, The Attorney General en Fingal County Council (Verdrag van Aarhus – Toegang tot de rechter – Vereiste van een procedure die niet buitensporig kostbaar is – Werkingssfeer – Verplichting om het nationale procesrecht conform het Verdrag uit te leggen)

20.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/12


allesBeschikking van het Hof (Negende kamer) van 8 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court — Ierland) — Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH, Abbey Park and District Residents Association Baldoyle / An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ierland, The Attorney General en Fingal County Council

(Zaak C-543/22) (1)

(Verdrag van Aarhus - Toegang tot de rechter - Vereiste van een procedure die niet buitensporig kostbaar is - Werkingssfeer - Verplichting om het nationale procesrecht conform het Verdrag uit te leggen)

(2023/C 63/16)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

High Court (Ierland)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH en Abbey Park and District Residents Association Baldoyle

Verwerende partijen: An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Ierland, The Attorney General en Fingal County Council

Dictum

Bij beschikking van 8 december 2022 heeft de president van de Negende kamer gelast dat zaak C-543/22 wordt doorgehaald in het register van het Hof.


(1) Datum van indiening: 11.8.2022