Home

Zaak C-560/22, Ferriere Nord e.a.: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 17 april 2023 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia — Italië) — Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Agenzia delle entrate — Riscossione (Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Nationale mededingingsautoriteiten – Opleggen van een bijdrage bestemd voor hun financiering – Geen band met het Unierecht – Kennelijke onbevoegdheid van het Hof – Onvoldoende preciseringen – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Zaak C-560/22, Ferriere Nord e.a.: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 17 april 2023 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia — Italië) — Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Agenzia delle entrate — Riscossione (Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Nationale mededingingsautoriteiten – Opleggen van een bijdrage bestemd voor hun financiering – Geen band met het Unierecht – Kennelijke onbevoegdheid van het Hof – Onvoldoende preciseringen – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

14.8.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 286/13


Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 17 april 2023 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia — Italië) — Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Agenzia delle entrate — Riscossione

(Zaak C-560/22 (1), Ferriere Nord e.a.)

(Prejudiciële verwijzing - Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof - Nationale mededingingsautoriteiten - Opleggen van een bijdrage bestemd voor hun financiering - Geen band met het Unierecht - Kennelijke onbevoegdheid van het Hof - Onvoldoende preciseringen - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

(2023/C 286/15)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA

Verwerende partijen: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Agenzia delle entrate — Riscossione

Dictum

Het verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (belastingrechter in tweede aanleg Friouli Venezia Giulia, Italië) bij beslissing van 30 juni 2022, is kennelijk niet-ontvankelijk.


(1)PB C 441 van 21.11.2022.