Home

Zaak C-317/22 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 mei 2022 door Ahmad Aziz tegen de beschikking van het Gerecht (Negende kamer) van 5 mei 2022 in zaak T-808/21, Aziz / EDEO

Zaak C-317/22 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 mei 2022 door Ahmad Aziz tegen de beschikking van het Gerecht (Negende kamer) van 5 mei 2022 in zaak T-808/21, Aziz / EDEO

6.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 45/3


Hogere voorziening ingesteld op 9 mei 2022 door Ahmad Aziz tegen de beschikking van het Gerecht (Negende kamer) van 5 mei 2022 in zaak T-808/21, Aziz / EDEO

(Zaak C-317/22 P)

(2023/C 45/05)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Ahmad Aziz (vertegenwoordiger: L. Cuschieri, avukat)

Andere partij in de procedure: Europese Dienst voor extern optreden

Bij beschikking van 19 december 2022 heeft het Hof van Justitie (Tiende kamer) de hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard en Ahmad Aziz verwezen in zijn eigen kosten.