Home

Zaak C-571/22 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 augustus 2022 door Unite the Union tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 22 juni 2022 in zaak T-739/20, Unite the Union / EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)

Zaak C-571/22 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 augustus 2022 door Unite the Union tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 22 juni 2022 in zaak T-739/20, Unite the Union / EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)

23.1.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/20


Hogere voorziening ingesteld op 25 augustus 2022 door Unite the Union tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 22 juni 2022 in zaak T-739/20, Unite the Union / EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)

(Zaak C-571/22 P)

(2023/C 24/27)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Unite the Union (vertegenwoordigers: B. O’Connor, avocat, M. Hommé, avocat)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), WWRD Ireland IPCO LLC

Bij beschikking van 5 december 2022 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) beslist dat de hogere voorziening niet wordt toegelaten en dat Unite the Union haar eigen kosten zal dragen.