Home

Zaak T-76/22: Beschikking van het Gerecht van 19 december 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

Zaak T-76/22: Beschikking van het Gerecht van 19 december 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

20.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 63/68


Beschikking van het Gerecht van 19 december 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

(Zaak T-76/22) (1)

(2023/C 63/87)

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)PB C 148 van 4.4.2022.