Home

Zaak T-43/22: Beroep ingesteld op 21 januari 2022 — Sanrio/EUIPO — Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS)

Zaak T-43/22: Beroep ingesteld op 21 januari 2022 — Sanrio/EUIPO — Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS)

14.3.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 119/54


Beroep ingesteld op 21 januari 2022 — Sanrio/EUIPO — Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS)

(Zaak T-43/22)

(2022/C 119/76)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Sanrio Co. Ltd (Tokio, Japan) (vertegenwoordiger: V. Schmitz-Fohrmann, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Miroglio Fashion Srl (Alba, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk SANRIO CHARACTERS — inschrijvingsaanvraag nr. 12 565 974

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 16 november 2021 in zaak R 2460/2020-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing voor zover de oppositie werd toegewezen en Uniemerkaanvraag nr. 12 565 974 werd afgewezen, en volledige afwijzing van de oppositie;

verwijzing van het EUIPO in de kosten van de procedure.

Aangevoerd middel

onjuiste globale beoordeling door de kamer van beroep van het gevaar voor verwarring van de merken.