Home

Zaak T-85/22: Beroep ingesteld op 16 februari 2022 — Korporaciya “Masternet”/EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)

Zaak T-85/22: Beroep ingesteld op 16 februari 2022 — Korporaciya “Masternet”/EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)

11.4.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 158/11


Beroep ingesteld op 16 februari 2022 — Korporaciya “Masternet”/EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)

(Zaak T-85/22)

(2022/C 158/14)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZAO Korporaciya “Masternet” (Moskou, Rusland) (vertegenwoordiger: N. Bürglen, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Spanje)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniewoordmerk STAYER — Uniemerk nr. 9 498 395

Procedure voor het EUIPO: procedure tot vervallenverklaring

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 16 december 2021 in zaak R 932/2021-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 15 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad.