Home

Zaak T-328/22: Beroep ingesteld op 30 mei 2022 — Korres/EUIPO — Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME)

Zaak T-328/22: Beroep ingesteld op 30 mei 2022 — Korres/EUIPO — Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME)

8.8.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 303/50


Beroep ingesteld op 30 mei 2022 — Korres/EUIPO — Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME)

(Zaak T-328/22)

(2022/C 303/65)

Taal van het verzoekschrift: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Korres AE — Fysika Proionta (Metamorfosi Attikis, Griekenland) (vertegenwoordiger: S. Tsimikalis, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Naos SAS (Aix-en- Provence, Frankrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME met aanduiding van de Europese Unie — inschrijvingsaanvraag nr. 8 197 304

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 23 maart 2022 in zaak R 1410/2021-5

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de bestreden beslissing te vernietigen;

het EUIPO te verwijzen in de kosten.

Aangevoerd middel

onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.