Home

Zaak T-698/22: Beroep ingesteld op 12 november 2022 — Swan Lake / Commissie

Zaak T-698/22: Beroep ingesteld op 12 november 2022 — Swan Lake / Commissie

23.1.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/54


Beroep ingesteld op 12 november 2022 — Swan Lake / Commissie

(Zaak T-698/22)

(2023/C 24/75)

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Swan Lake Serviços e Consultores, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (vertegenwoordigers: S. Gemas Donário en S. Soares, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

Besluit C(2020) 8550 final van de Commissie van 4 december 2020 betreffende steunmaatregel SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) door Portugal ten uitvoer gelegd ten gunste van de vrijhandelszone van Madeira (Zona Franca da Madeira, ZFM) — Regeling III, nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan die in wezen identiek zijn aan of overeenstemmen met de middelen die zijn aangevoerd in het kader van zaak T-553/22, Thorn Investments/Commissie.