Home

Zaak T-705/22: Beroep ingesteld op 13 november 2022 — Durie / Commissie

Zaak T-705/22: Beroep ingesteld op 13 november 2022 — Durie / Commissie

30.1.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 35/66


Beroep ingesteld op 13 november 2022 — Durie / Commissie

(Zaak T-705/22)

(2023/C 35/83)

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Durie — Trading e Serviços Internacionais, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) (Funchal, Portugal) (vertegenwoordigers: A. Ferreira Correia en R. da Palma Borges, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de artikelen 1 en 4 van het bestreden besluit nietig te verklaren;

de verwerende instelling te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter onderbouwing van haar beroep tegen besluit (EU) 2022/1414 van de Commissie van 4 december 2020 betreffende steunmaatregel SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) door Portugal ten uitvoer gelegd ten gunste van de vrijhandelszone van Madeira (Zona Franca da Madeira, ZFM) — Regeling III [kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 8550] (PB 2022, L 217, blz. 49) voert de verzoekende partij zes middelen aan die in wezen identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met de middelen die zijn aangevoerd in zaak T-702/22, TA/Commissie.