Home

Zaak T-773/22: Beroep ingesteld op 12 december 2022 — Contorno Textil / EUIPO — Harmont & Blaine (GILBERT TECKEL)

Zaak T-773/22: Beroep ingesteld op 12 december 2022 — Contorno Textil / EUIPO — Harmont & Blaine (GILBERT TECKEL)

6.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 45/24


Beroep ingesteld op 12 december 2022 — Contorno Textil / EUIPO — Harmont & Blaine (GILBERT TECKEL)

(Zaak T-773/22)

(2023/C 45/32)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Contorno Textil, SL (Almedinilla, Spanje) (vertegenwoordigers: E. Sugrañes Coca en C. Sotomayor Garcia, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Harmont & Blaine SpA (Caivano, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij in de procedure voor het Gerecht

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk GILBERT TECKEL — inschrijvingsaanvraag nr. 18 148 635

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de Vierde kamer van beroep van het EUIPO van 10 oktober 2022 in zaak R 372/2022-4

Conclusies

de bestreden beslissing wijzigen door vast te stellen dat inschrijvingsaanvraag nr. 18 148 635 moet worden toegestaan voor alle goederen van klasse 25 omdat, na terdege rekening te hebben gehouden met de verschillen tussen de tekens, er geen gevaar voor verwarring tussen de te vergelijken merken bestaat;

het EUIPO verwijzen in de kosten; of, subsidiair,

de bestreden beslissing vernietigen;

het EUIPO verwijzen in de kosten.

Aangevoerde middelen

Schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

Schending van de beginselen van gelijke behandeling en rechtszekerheid.