Home

Zaak T-189/23: Beroep ingesteld op 13 april 2023 — The Mochi Ice Cream Company/EUIPO (my mochi)

Zaak T-189/23: Beroep ingesteld op 13 april 2023 — The Mochi Ice Cream Company/EUIPO (my mochi)

30.5.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 189/38


Beroep ingesteld op 13 april 2023 — The Mochi Ice Cream Company/EUIPO (my mochi)

(Zaak T-189/23)

(2023/C 189/51)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: The Mochi Ice Cream Company LLC (Vernon, Californië, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: A. Zalewska-Orabona, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van het beeldmerk my mochi — inschrijvingsaanvraag nr. 1 598 762

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 30 januari 2023 in zaak R 1684/2022-2

Conclusies

Verzoekster verzoekt het Hof:

de bestreden beslissing te vernietigen;

EUIPO te verwijzen in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 7, lid 1, onder b), juncto artikel 7, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.