Home

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

België:

Termijn voor omzetting: 31/12/2050

 1. Arrêté royal du 07/07/1966 relatif au commerce et à l'exportation des matières colorantes pour denrées alimentaires et à l'importation desdenrées alimentaires colorées - Koninklijk besluit van 07/07/1966 betreffende de handel en de uitvoer van kleurstoffen voor voedingswaren ende uitvoer van gekleurde voedingswaren. Moniteur belge du 08/10/1966 Page 10225

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 08/10/1966 , Pagina: 10225 , Inwerkingtreding: 07/07/1966

Bulgarije:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Tsjechische Republiek:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Denemarken:

Termijn voor omzetting: 31/12/2050

 1. Meddelelse af 04/05/1982, 400. nr. 6-0

  Maatregel: Meddelelse ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 04/05/1982

Duitsland:

Termijn voor omzetting: 31/12/2050

 1. Verordnung vom 24/04/1980, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 20 vom 07/05/1980

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen , Inwerkingtreding: 24/04/1980

Estland:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Ierland:

Termijn voor omzetting: 31/12/2050

  Griekenland:

  Termijn voor omzetting: 31/12/2050

   Spanje:

   Termijn voor omzetting: 31/12/2050

   1. Orden de 30/09/1986, por la que se liberalizan determinados transportes internacionales de viajeros y mercancías. Boletín Oficial del Estado número 239 de 06/10/1986 Página 34027

    Maatregel: Orden ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 239 , Publicatiedatum: 06/10/1986 , Pagina: 34027 , Inwerkingtreding: 30/09/1986

   Frankrijk:

   Termijn voor omzetting: 31/12/2050

    Kroatië:

    GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

    Italië:

    Termijn voor omzetting: 31/12/2050

    1. Circolare del 12/06/1982 n. 71. Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 12/06/1982 del Ministero dei Trasporti, BM DCIII, div. 35 n. 947/CEE T.C. del 12/06/1982

     Maatregel: Administrative measures , Nummer: 71 ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 947 , Publicatiedatum: 12/06/1982 , Inwerkingtreding: 12/06/1982

    Cyprus:

    GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

    Letland:

    GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

    Litouwen:

    GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

    Luxemburg:

    Termijn voor omzetting: 31/12/2050

     Hongarije:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Malta:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Nederland:

     Termijn voor omzetting: 31/12/2050

     1. Beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer, A-2/V23604 van 28/05/1974

      Maatregel: Beschikking ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 28/05/1974

     Oostenrijk:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Polen:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Portugal:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Roemenië:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Slovenië:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Slowakije:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Finland:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Zweden:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Verenigd Koninkrijk:

     Termijn voor omzetting: 31/12/2050

     1. The Goods Vehicles (Operators' Licences) (Temporary Use in Great Britain) Regulations 1980. Statutory Instruments number 637 of 1980

      Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 637