Home

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

België:

Termijn voor omzetting: 01/07/1982

 1. Arrêté ministériel du 24/08/1982 relatif à la mise en libre pratique des marchandises - Ministerieel besluit van 24/08/1982 betreffende het in het vrije verkeer brengen van goederen. Moniteur belge du 31/08/1982 Page 9980

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 31/08/1982 , Pagina: 9980 , Inwerkingtreding: 24/08/1982

Bulgarije:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Tsjechische Republiek:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Denemarken:

Termijn voor omzetting: 01/07/1982

 1. Bekendtgørelse nr. 327 af 21/06/1982

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 327 ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 21/06/1982

 2. Lov nr. 194 af 18/05/1982

  Maatregel: Lov , Nummer: 194 ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 18/05/1982

 3. Cirkulaere J nr. T 12127 af 15/12/1982

  Maatregel: Cirkulære ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 15/12/1982

Duitsland:

Termijn voor omzetting: 01/07/1982

 1. Abgabenordnung (AO 1977) vom 16/03/1976, Bundesgesetzblatt Teil I vom 23/03/1976 Seite 613

  Maatregel: Ordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: Teil I , Publicatiedatum: 23/03/1976 , Pagina: 613 , Inwerkingtreding: 16/03/1976

 2. Siebzehnte Gesetz zur Änderung des Zollgesetzes (ZGÄndG 17) vom 12/09/1980, Bundesgesetzblatt Teil I vom 20/09/1980 Seite 1695

  Maatregel: Gesetz ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: Teil I , Publicatiedatum: 20/09/1980 , Pagina: 1695 , Inwerkingtreding: 12/09/1980

 3. Zweiunddreißigste Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Zollordnung vom 16/06/1982, Bundesgesetzblatt Teil I vom 23/06/1982 Seite 690

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: Teil I , Publicatiedatum: 23/06/1982 , Pagina: 690 , Inwerkingtreding: 16/06/1982

 4. Anweisung, Vorschriftensammlung des Bundesfinanzverwaltung-VSF Z 0701

  Maatregel: Anweisung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 5. Verwaltungsvorschriften, Vorschriftensammlung des Bundesfinanzverwaltung-VSF Z 8224 PKT 2,2A

  Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 6. Verwaltungsvorschriften, Vorschriftensammlung des Bundesfinanzverwaltung-VSF Z 0712

  Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 7. Verwaltungsvorschriften, Vorschriftensammlung des Bundesfinanzverwaltung-VSF Z 1001

  Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 8. Anweisung, Vorschriftensammlung des Bundesfinanzverwaltung-VSF 4212

  Maatregel: Anweisung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 9. Anweisung, Vorschriftensammlung des Bundesfinanzverwaltung-VSF M 0570

  Maatregel: Anweisung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

 10. Anweisung, Vorschriftensammlung des Bundesfinanzverwaltung-VSF Z 4203

  Maatregel: Anweisung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

Estland:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Ierland:

Termijn voor omzetting: 01/07/1982

  Griekenland:

  Termijn voor omzetting: 01/07/1982

   Spanje:

   Termijn voor omzetting: 01/07/1982

   1. Real decreto legislativo número 1299/86 de 28/06/1986, por el que se modifica el texto refundido de los impuestos integrantes de la Renta de Aduanas. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30/06/1986 Página 23729

    Maatregel: Medidas administrativas ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 155 , Publicatiedatum: 30/06/1986 , Pagina: 23729

   2. Real Decreto número 2095/86 de 25/09/1986, relativo a la modificación de las Ordenanzas de Aduanas. Boletín Oficial del Estado número 244 de 11/10/1986 Página 34600

    Maatregel: Real Decreto , Nummer: 2095/86 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 244 , Publicatiedatum: 11/10/1986 , Pagina: 34600 , Inwerkingtreding: 25/09/1986

   3. Orden de 07/04/1988, sobre procedimiento de despacho de las mercancías. Boletín Oficial del Estado número 97 de 22/04/1988 Página 12292

    Maatregel: Orden ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 97 , Publicatiedatum: 22/04/1988 , Pagina: 12292 , Inwerkingtreding: 07/04/1988

   4. Real Decreto número 435/88 de 06/05/1988, por el que se modifican determinados preceptos de las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas relativos a los Mozos Arrumbadores y Marcharmadores. Boletín Oficial del Estado número 112 de 10/05/1988 Página 14153

    Maatregel: Real Decreto , Nummer: 435/88 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 112 , Publicatiedatum: 10/05/1988 , Pagina: 14153 , Inwerkingtreding: 06/05/1988

   Frankrijk:

   Termijn voor omzetting: 01/07/1982

    Kroatië:

    GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

    Italië:

    Termijn voor omzetting: 01/07/1982

     Cyprus:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Letland:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Litouwen:

     GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

     Luxemburg:

     Termijn voor omzetting: 01/07/1982

      Hongarije:

      GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

      Malta:

      GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

      Nederland:

      Termijn voor omzetting: 01/07/1982

      1. Ministeriële verordening van 12/07/1982, Staatscourant nummer 133 van 15/07/1982

       Maatregel: Verordening ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 133 , Publicatiedatum: 15/07/1982 , Inwerkingtreding: 12/07/1982

      2. Ministeriële verordening van 29/09/1982, Staatscourant nummer 187 van 29/09/1982

       Maatregel: Verordening ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 187 , Publicatiedatum: 29/09/1982 , Inwerkingtreding: 29/09/1982

      3. Ministeriële verordening van 28/09/1982, Staatscourant nummer 188 van 30/09/1982

       Maatregel: Verordening ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 188 , Publicatiedatum: 30/09/1982 , Inwerkingtreding: 28/09/1982

      4. Koninklijk besluit van 01/10/1982, Staatsblad nummer 191 van 05/10/1982

       Maatregel: Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 191 , Publicatiedatum: 05/10/1982 , Inwerkingtreding: 01/10/1982

      5. Ministeriële verordening van 27/10/1982, Staatscourant nummer 208 van 28/10/1982

       Maatregel: Verordening ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 208 , Publicatiedatum: 28/10/1982 , Inwerkingtreding: 27/10/1982

      6. Ministeriële verordening van 01/11/1982, Staatscourant nummer 214 van 05/11/1982

       Maatregel: Verordening ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 214 , Publicatiedatum: 05/11/1982 , Inwerkingtreding: 01/11/1982

      7. Wet van 29/09/1982 (Douane en Accijnsen), Staatsblad nummer 543 van 1982

       Maatregel: Wet ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 543 , Inwerkingtreding: 29/09/1982

      8. Koninklijk besluit van 29/09/1982, Staatsblad nummer 544 van 1982

       Maatregel: Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 544 , Inwerkingtreding: 29/09/1982

      Oostenrijk:

      GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

      Polen:

      GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

      Portugal:

      Termijn voor omzetting: 01/07/1982

      1. Decreto-Lei n. 507/85 de 31/12/1985. Adopta de imediato, no ordenamento jurídico-aduaneiro interno, as normas necessárias à aplicação do regime comunitário de introdução em livre prática das mercadorias. Diário da República I Série n. 301 de 31/12/1985 Página 4260-(3)

       Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 507/85 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 301 , Publicatiedatum: 31/12/1985 , Inwerkingtreding: 31/12/1985

      2. Decreto-Lei n. 288/90 de 20/09/1990. Possibilita a conferência das declarações de importação por amostragem. Diário da República I Série n. 218 de 20/09/1990 Página 3869

       Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 288/90 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 218 , Publicatiedatum: 20/09/1990 , Inwerkingtreding: 20/09/1990

      Roemenië:

      GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

      Slovenië:

      GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

      Slowakije:

      GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

      Finland:

      GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

      Zweden:

      GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

      Verenigd Koninkrijk:

      Termijn voor omzetting: 01/07/1982

      1. The Customs and Excises Management Act 1979

       Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Administrative measures

      2. The Finance Act 1981

       Maatregel: Administative measures ; Publicatieblad: Administrative measures

      3. The Finance Act 1981 (Import Procedures) (Commencement) Order Regulations 1982. Statutory Instruments number 205 of 1982

       Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 205