Home

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

België:

Termijn voor omzetting: 26/03/1986

 1. Agrégation de laboratoires et d'organismes en application de l'arrêté royal du 02/04/1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit - Liste des laboratoires et organismes agréés au 29 février 1980 - Erkenning van laboratoria en lichamen in toepassing van het koninklijk besluit van 02/04/1974 betreffende de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de laboratoria en lichamen die in het kader van de bestrijding van de geluidshinder, belast zijn met het beproeven van en de controle op apparaten en inrichtingen. - Lijst der laboratoria en lichamen erkend op 29/02/1980. Moniteur belge du 28/06/1980 Page 7968

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 28/06/1980 , Pagina: 7968 , Inwerkingtreding: 02/04/1974

 2. Arrêté royal du 01/07/1986 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage - Koninklijk besluit van 01/07/1986 betreffende het toelaatbare geluidsvermogensniveau van aggregaten. Moniteur belge du 26/07/1986 Page 10569

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 26/07/1986 , Pagina: 10569 , Inwerkingtreding: 01/07/1986

 3. Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19/09/1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électogènes desoudage. Moniteur belge du 20/02/1990 p. 3163

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 20/02/1990 , Pagina: 3163 , Inwerkingtreding: 19/09/1989

 4. Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-capitale du 16/05/1991 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestexecutieve van 16/05/1991 betreffende het toelaatbaregeluidsvermogensniveau van aggregaten voor lasweek. Moniteur belge du 27/08/1991 Page 18519

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 27/08/1991 , Pagina: 18519 , Inwerkingtreding: 16/05/1991

 5. Arrêtés de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/05/1991 concernant la transposition des directives européennes en matière de bruit en Région bruxelloise - Besluiten van de Executieve Hoofdstedelijk Gewest van 16/05/1991 betreffende het inschakelen van de Europese richtljnen inzake lawaai in het Brusselse Gewest. Moniteur belge du 27/08/1991 Page 18488

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 27/08/1991 , Pagina: 18488 , Inwerkingtreding: 16/05/1991

 6. Besluit van de Vlaamse Executieve van 30/07/1992 tot vaststelling van maatregelen ter bestrijding van geluidshinder veroorzaakt door bouwmaterieel en bouwmachines. Moniteur belge du 11/02/1993 Page 3082

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 11/02/1993 , Pagina: 3082 , Inwerkingtreding: 30/07/1992

Bulgarije:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Tsjechische Republiek:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Denemarken:

Termijn voor omzetting: 26/03/1986

 1. Bekendtgørelse nr. 129 af 18/03/1986 om begraensning af støj fra visse typer af entreprenørmaterial

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 129 ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 18/03/1986

Duitsland:

Termijn voor omzetting: 26/03/1986

 1. Fünfzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Baumaschinenlärm -Verordnung- 15.BImSchV) vom 10/11/1986, Bundesgesetzblatt Teil I vom 18/11/1986 Seite 1729

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: Teil I , Publicatiedatum: 18/11/1986 , Pagina: 1729 , Inwerkingtreding: 10/11/1986

Estland:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Ierland:

Termijn voor omzetting: 26/03/1986

  Griekenland:

  Termijn voor omzetting: 26/03/1986

  1. Décision ministérielle numéro 69001/1921 du 05/10/1988 (application directive). FEK numéro 751 du 18/10/1988

   Maatregel: ????????? ??????? , Nummer: 69001/1921 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 751 , Publicatiedatum: 18/10/1988 , Inwerkingtreding: 05/10/1988

  Spanje:

  Termijn voor omzetting: 26/03/1986

  1. Real Decreto número 245/89 de 27/02/1989, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. Boletín Oficial del Estado número 60 de 11/03/1989 Página 6893 (Marginal 5657)

   Maatregel: Real Decreto , Nummer: 245/89 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 60 , Publicatiedatum: 11/03/1989 , Pagina: 6893 , Inwerkingtreding: 27/02/1989

  Frankrijk:

  Termijn voor omzetting: 26/03/1986

  1. Arrêté du secrétariat d'état sur l'importation de materiel et d'engins de chantier du 08/12/1983, Journal Officiel du 17/12/1983

   Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 17/12/1983

  2. Arrêté ministériel du 02/01/1986 à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes électrogènes de soudage, Journal Officiel du 26/01/1986 Page 1487

   Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 26/01/1986 , Pagina: 1487

  3. Arrêté ministériel du 10/01/1986 portant agrément de laboratoires comme "organismes agréés" pour l'application de l'arrêté du 02/01/1986 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier, Journal Officiel du 08/02/1986 Page 2281

   Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 08/02/1986 , Pagina: 2281

  4. Arrêté ministériel du 12/05/1997, Journal Officiel du 03/06/1997 Page 8958

   Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 03/06/1997 , Pagina: 8958

  Kroatië:

  GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

  Italië:

  GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

  Cyprus:

  GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

  Letland:

  GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

  Litouwen:

  GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

  Luxemburg:

  Termijn voor omzetting: 26/03/1986

   Hongarije:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Malta:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Nederland:

   Termijn voor omzetting: 26/03/1986

   1. Koninklijk Besluit (Wijziging besluit geluidproduktie stroomaggregaten, Staatsblad nummer 564 van 1983) van 16/06/1986, Staatsblad nummer 349 van 08/07/1986

    Maatregel: Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 349 , Publicatiedatum: 08/07/1986

   2. Ministeriële Beschikking (Plaatsing Staatsblad tekst Besluit geluidproduktie stroomaggraten) van 26/06/1986, Staatsblad nummer 350 van 08/07/1986

    Maatregel: Beschikking ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 350 , Publicatiedatum: 08/07/1986

   3. Besluit van 14/04/1992, Staatsblad nummer 219 van 15/05/1992 bladzijde 1

    Maatregel: Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 219 , Publicatiedatum: 15/05/1992 , Pagina: 1 , Inwerkingtreding: 14/04/1992

   4. Besluit geluidproduktie stroomaggregaten, Staatsblad nummer 564 van 1983

    Maatregel: Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 564

   5. Regeling geluidsproduktie bouwmachines van 03/01/1994, Staatsblad nummer 23 van 1994

    Maatregel: Regeling ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 23 , Inwerkingtreding: 03/01/1994

   Oostenrijk:

   Termijn voor omzetting: 26/03/1986

   1. Verordnung uber die Bestimmung des Schalleistungspegel von Rasenmahern. Bundesgesetzblatt für die Republik Osterreich, Nr. 572/1989 ausgegeben am 07/12/1989

    Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 572/1989 , Publicatiedatum: 07/12/1989

   2. Verordnung des Bundesministers fur wirtschaftliche Angelegenheiten über die Sicherheitsanforderungen an bestimmte Baumaschinen hinsichtlich der Emission von Larm (Baumaschinenlärm - Sicherheitsverordnung - BSV). Stammfassung: BGBl. Nr. 793/1994 vom 30/09/1994 - 1. Änderung: BGBl. Nr. 903/1995 vom 29/12/1995

    Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 903/1995 , Publicatiedatum: 29/12/1995 , Inwerkingtreding: 30/09/1994

   3. Steiermarkisches Baulärmgesetz 1974. Landesgesetzblatt der Steiermark, Nr. 129/1974

    Maatregel: Landesgesetz ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

   4. Gewerbeordnung 1994. BGBl. Nr. 194/1994

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: 194/1994

   5. Gesetz uber die Errichtung und Erhaltung von Bauwerken. Landesgesetzblatt für Vorarlberg, Nr. 39/1972 , Nr33/1976, Nr.34/1981, Nr.2/1982, Nr.47/1993 und Nr.34/1994

    Maatregel: Landesgesetz ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

   6. Burgenlandische Bauordnung, Landesgesetzblatt fur das Burgenland, Nr. 13/1970 idF LGBl. 11/1994

    Maatregel: Landesgesetz ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

   7. Burgenlandisches Polizeistrafgesetz. Landesgesetzblatt fur das Burgenland, Nr. 35/1986

    Maatregel: Landesgesetz ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

   8. Karntner Baulärmgesetz. Landesgesetzblatt fur Kärnten, Nr. 26/1973

    Maatregel: Landesgesetz ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

   9. Karntner Emissionswertverordnung. Landesgesetzblatt fur Kärnten, Nr. 85/1973

    Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

   10. Verordnung der o.ö Landesregierung vom 28/11/1994, mit der Durchfuhrungsvorschriften zum O.ö Bautechnikgesetz sowie betreffend den Bauplan erlassen werden (O.ö Bautechnikverordnung - O.ö.BauTV). Landesgesetzblatt für Oberösterreich, Nr. 106/1994 Ausgegeben und versendet am 21/12/1994

    Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen , Inwerkingtreding: 28/11/1994

   11. Tiroler Baularmverordnung. Landesgesetzblatt fur Tirol, Nr. 44/1976

    Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

   12. Vorarlberger Gesetz uber Maßnahmen gegen Larmstörungen und über das Halten von Tieren, Landesgesetzblatt für Vorarlberg, Nr. 1/1987 idF LGBl. 57/1994

    Maatregel: Landesgesetz ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

   13. Wiener Gesetz zum Schutz gegen Baularm, Landesgesetzblatt fur Wien, Nr. 16/1973 idF LGBl. 17/1991

    Maatregel: Landesgesetz ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

   14. Landesgesetz vom 05/05/1994 über die Planung und Ausführung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen (O.ö. Bautechnikgesetz

    Maatregel: Landesgesetz ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen , Inwerkingtreding: 05/05/1994

   15. auTG). Landesgesetzblatt fur Oberösterreich, Nr. 67/1994 Ausgegeben und versendet am 12/08/1994

    Maatregel: Verwaltungsmassnahmen ; Publicatieblad: Verwaltungsmassnahmen

   Polen:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Portugal:

   Termijn voor omzetting: 26/03/1986

   1. Decreto-Lei n. 251/87 de 24/06/1987. Aprova o Regulamento Geral sobre o Ruído. Diário da República I Série n. 142 de 24/06/1987 Página 2386

    Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 251/87 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 142 , Publicatiedatum: 24/06/1987 , Inwerkingtreding: 24/06/1987

   2. Decreto-Lei n. 292/89 de 02/09/1989. Altera algumas disposições do Regulamento Geral sobre o Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n. 251/87, de 24 de Junho. Diário da República I Série n. 202 de 02/09/1989 Página 3770

    Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 292/89 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 202 , Publicatiedatum: 02/09/1989 , Inwerkingtreding: 02/09/1989

   3. Portaria n. 879/90 de 20/09/1990. Estabelece disposições legais sobre a poluição sonora emitida por diversas actividades. Diário da República I Série n. 218 de 20/09/1990 Página 3897

    Maatregel: Portaria , Nummer: 879/90 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 218 , Publicatiedatum: 20/09/1990 , Inwerkingtreding: 20/09/1990

   Roemenië:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Slovenië:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Slowakije:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Finland:

   Termijn voor omzetting: 26/03/1986

    Zweden:

    Termijn voor omzetting: 26/03/1986

    1. Arbetsmiljölag, Svensk författningssamling SFS) 1977:1160

     Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 1160

    2. Arbetsmiljöförordning, Svensk författningssamling SFS) 1977:1166

     Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 1166

    3. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om buller från kompressorer, svetsgeneratorer och kraftgeneratorer, Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (A FS) 1993:13

     Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 13

    Verenigd Koninkrijk:

    Termijn voor omzetting: 26/03/1986

    1. The Construction Plant and Equipment (Harmonisation of Noise Emission Standards) Regulations 1985. Statutory Instruments number 1968 of 1985

     Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 1968

    2. The Construction Plant and Equipment (Noise Emission) Regulations (Northern Ireland) 1987. Statutory Rules of Northern Ireland number 328 of 1987

     Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 328