Home

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

België:

Termijn voor omzetting: 01/06/1988

 1. Arrêté royal du 02/01/1990 modifiant l'arrêté royal du 10/09/1981 relatif au commerce des semences de légumes - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10/09/1981 betreffende de handel in groentezaad. Moniteur belge - 26/01/1990

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 26/01/1990 , Inwerkingtreding: 02/01/1990

 2. Arrêté royal du 02/01/1990 modifiant l'arrêté royal du 23/07/1977 portant réglementation du commerce des semences de plantesfourragères - Koninklijk besluit tot wijzing van het koninklijk besluit van 23/07/1977 houdende reglementering van de handelinzaaiwaad van groenvoedergeassen. Moniteur belge - 30/01/1990 -Belgisch Staablaad p/bl 1346

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 30/01/1990 , Inwerkingtreding: 02/01/1990

 3. Arrêté royal du 02/01/1990 modifiant l'arrêté royal du 30/07/1981 portant réglementation du commerce des semences de betteraves devariétés agricoles - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30/07/1981 houdende reglementering van dehandel in bietenzaad van landbouwrassen. Moniteur belge - 31/01/1990 - Belgisch Staatstblad p/bl 1363

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 31/01/1990 , Inwerkingtreding: 02/01/1990

 4. Arrêté royal du 02/01/1990 modifiant l'arrêté royal du 21/05/1982 portant réglementation du commerce des semences de plantesoléagineuses et à fibres - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21/05/1982 houdende reglementering vande handel in zaazaad van oliehoudende planten en vezelgewassen. Moniteur belge - 01/02/1990 - Belgisch staatsblad p/bl.1452

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 01/02/1990 , Inwerkingtreding: 02/01/1990

 5. Arrêté royal du 02/01/1990 modifiant l'arrêté royal du 03/11/1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales -Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 03/11/1980 houdende reglementering van de handel in zaaigranen. Moniteur belge - 03/02/1990 - Belgisch staatsblad p/bl 1869

  Maatregel: Mesures administratives ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 03/02/1990 , Inwerkingtreding: 02/01/1990

Bulgarije:

Termijn voor omzetting: 01/01/2007

 1. ??????? ?? ????????? ? ?????????? ?? ??????? ? 45 ?? 2003 ?. ?? ???????????? ? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ???????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: 45 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 48 , Publicatiedatum: 13/06/2006 , Inwerkingtreding: 01/01/2006 ; Referentie: (MNE(2006)57410)

 2. ??????? ? 45 ?? 29.10.2003 ?. ?? ???????????? ? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ???????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: 45 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 102 , Publicatiedatum: 21/11/2003 ; Referentie: (MNE(2006)57409)

 3. ??????? ? 99 ?? 18.08.2006 ?. ?? ???????? ?? ??????? ???????? ?? ??????? ??????? ?? ?????? ?? ??????????? ????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: 99 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 77 , Publicatiedatum: 19/09/2006 ; Referentie: (MNE(2006)57332)

Tsjechische Republiek:

Termijn voor omzetting: 01/05/2004

 1. Zákon c. 219/2003 Sb., o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin a o zmene nekterých zákonu (zákon o obehu osiva a sadby)

  Maatregel: Zákon , Nummer: 219/2003 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 31/07/2003 ; Referentie: (MNE(2003)56719)

 2. Vyhláska c. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 175/2004 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 21/04/2004 ; Referentie: (MNE(2003)56937)

 3. Vyhláska c. 206/2004 Sb., kterou se stanoví pozadavky na odber vzorku, postupy a metody zkousení osiva a sadby

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 206/2004 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 26/04/2004 , Inwerkingtreding: 26/04/2004 ; Referentie: (MNE(2004)57958)

 4. Zákon c. 178/2006 Sb., kterým se mení zákon c. 219/2003 Sb., o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin a o zmene nekterých zákonu (zákon o obehu osiva a sadby), ve znení zákona c. 444/2005 Sb., a nekteré dalsí zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 178/2006 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 05/05/2006 ; Referentie: (MNE(2006)53209)

 5. Zákon c. 96/2009 Sb., kterým se mení zákon c. 219/2003 Sb., o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin a o zmene nekterých zákonu (zákon o obehu osiva a sadby), ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 96/2009 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 14/04/2009 ; Referentie: (MNE(2009)51953)

 6. Zákon c. 331/2010 Sb., kterým se mení zákon c. 219/2003 Sb., o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin a o zmene nekterých zákonu (zákon o obehu osiva a sadby), ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Ústavní zákon , Nummer: 331/2010 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 27/10/2010 ; Referentie: (MNE(2011)50462)

 7. Vyhláska c. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pestovaných rostlin

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 378/2010 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 17/12/2010 ; Referentie: (MNE(2011)50455)

 8. Zákon c. 54/2012 Sb., kterým se mení zákon c. 219/2003 Sb., o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin a o zmene nekterých zákonu (zákon o obehu osiva a sadby), ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 54/2012 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 16/02/2012 ; Referentie: (MNE(2012)52177)

Denemarken:

Termijn voor omzetting: 01/06/1988

 1. Bekendtgørelse nr. 655 af 21/10/1988. Landbrugsministeriet Ministerialtidende nr. 88-7100-20 af 01/11/1988

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 655 ; Publicatieblad: Administrative measures , Inwerkingtreding: 21/10/1988

Duitsland:

Termijn voor omzetting: 01/06/1988

 1. Zweite Verordnung zur Änderung saatgutrechtlicher Verordnugen vom 11/05/1988, Bundesgesetzblatt Teil I vom 17/05/1988 Seite 595

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: Teil I , Publicatiedatum: 17/05/1988 , Pagina: 595 , Inwerkingtreding: 11/05/1988

Estland:

Termijn voor omzetting: 01/05/2004

  Ierland:

  Termijn voor omzetting: 01/06/1988

   Griekenland:

   Termijn voor omzetting: 01/06/1988

   1. Décision ministérielle numéro 240516 du 07/03/1988. FEK numéro 184 du 06/04/1988 Page 1726

    Maatregel: ????????? ??????? , Nummer: 240516 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 184 , Publicatiedatum: 06/04/1988 , Pagina: 1726 , Inwerkingtreding: 07/03/1988

   2. Arrêté ministériel numéro 290277 du 22/06/1988. FEK numéro 488 du 14/07/1988 Page 4611

    Maatregel: ????????? ??????? , Nummer: 290277 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 488 , Publicatiedatum: 14/07/1988 , Pagina: 4611 , Inwerkingtreding: 22/06/1988

   3. Arrêté ministériel numéro 297535 du 26/04/1989. FEK numéro 322 du 02/05/1989 Page 2965

    Maatregel: ????????? ??????? , Nummer: 297535 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 322 , Publicatiedatum: 02/05/1989 , Pagina: 2965 , Inwerkingtreding: 26/04/1989

   4. Arrêté ministériel numéro 297584. FEK numéro 465 du 13/06/1989

    Maatregel: ????????? ??????? , Nummer: 297584 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 465 , Publicatiedatum: 13/06/1989

   Spanje:

   Termijn voor omzetting: 01/06/1988

   1. Orden de 06/10/1988, por la que se modifica el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Cereales. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26/10/1988 Página 30849

    Maatregel: Orden ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 257 , Publicatiedatum: 26/10/1988 , Pagina: 30849 , Inwerkingtreding: 06/10/1988

   2. Orden de 18/11/1988, por la que se modifica el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Remolacha. Boletín Oficial del Estado número 293 de 07/12/1988 Página 34611

    Maatregel: Orden ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 293 , Publicatiedatum: 07/12/1988 , Pagina: 34611 , Inwerkingtreding: 18/11/1988

   Frankrijk:

   Termijn voor omzetting: 01/06/1988

   1. Arrêté ministériel du 01/08/1989 modifiant l'arrêté du 15/09/1982 relatif au commerce des semences de légumes, Journal Officiel du 14/09/1989 Page 11621

    Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 14/09/1989 , Pagina: 11621 , Inwerkingtreding: 01/08/1989

   2. Arrêté ministériel du 01/08/1989 modifiant l'arrêté du 15/09/1982 relatif au commerce des semences de betteraves et chicorées industrielles, Journal Officiel du 14/09/1989 Page 11618

    Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 14/09/1989 , Pagina: 11618 , Inwerkingtreding: 01/08/1989

   3. Arrêté ministériel du 01/08/1989 modifiant l'arrêté du 15/09/1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales, Journal Officiel du 14/09/1989 Page 11619

    Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 14/09/1989 , Pagina: 11619 , Inwerkingtreding: 01/08/1989

   4. Arrêté ministériel du 26/09/1989 modifiant l'arrêté du 15/09/1982 relatif aux semences de plantes fourragères, Journal Officiel du 29/10/1989 Page 13545

    Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 29/10/1989 , Pagina: 13545 , Inwerkingtreding: 26/09/1989

   5. Arrêté ministériel du 26/09/1989 modifiant l'arrêté du 15/09/1982 relatif aux semences oléagineuses et à fibres, Journal Officiel du 29/10/1989 Page 13546

    Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 29/10/1989 , Pagina: 13546 , Inwerkingtreding: 26/09/1989

   6. Arrêté ministériel du 28/12/1989 modifiant l'arrêté du 15/09/1982 relatif aux semences oléagineuses et à fibres, Journal Officiel du 19/01/1990 Page 800

    Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 19/01/1990 , Pagina: 800 , Inwerkingtreding: 28/12/1989

   7. Arrêté ministériel du 19/12/1990 portant modification d'un règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences des espèces ou groupes d'espèces, Journal Officiel du 01/02/1991 Page 1673

    Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 01/02/1991 , Pagina: 1673

   Kroatië:

   Termijn voor omzetting: 01/07/2013

   1. PRAVILNIKO STAVLJANJU NA TRZISTE SJEMENA REPA

    Maatregel: Pravilnik , Nummer: 2243 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 72/07 ; Referentie: (MNE(2013)50694)

   2. PRAVILNIKO STAVLJANJU NA TRZISTE SJEMENA KRMNOG BILJA

    Maatregel: Pravilnik , Nummer: 3700 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 129/07 ; Referentie: (MNE(2013)50695)

   3. PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRZISTE SJEMENA KRMNOG BILJA

    Maatregel: Pravilnik , Nummer: 2253 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 78/10 ; Referentie: (MNE(2013)50696)

   4. PRAVILNIKO STAVLJANJU NA TRZISTE SJEMENA ZITARICA

    Maatregel: Pravilnik , Nummer: 2042 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 83/09 ; Referentie: (MNE(2013)50697)

   5. PRAVILNIKO STAVLJANJU NA TRZISTE SJEMENA ULJARICA I PREDIVOG BILJA

    Maatregel: Pravilnik , Nummer: 3600 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 126/07 ; Referentie: (MNE(2013)50698)

   Italië:

   Termijn voor omzetting: 01/06/1988

   1. Decreto ministeriale del 27/04/1989, modificazioni agli allegati tecnici alla legge 25 novembre 1976, n. 195, e al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sulla disciplina dell'attività sementiera. Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 15/03/1990 n. 62 pag. 16

    Maatregel: Decreto ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 62 , Publicatiedatum: 15/03/1990 , Pagina: 16 , Inwerkingtreding: 27/04/1989

   Cyprus:

   Termijn voor omzetting: 01/05/2004

    Letland:

    Termijn voor omzetting: 01/05/2004

    1. Lopbaribas augu seklaudzesanas un seklu tirdzniecibas noteikumi

     Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi , Nummer: 198 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 49 , Publicatiedatum: 24/03/2005 ; Referentie: (MNE(2005)50245)

    2. Labibas seklaudzesanas un seklu tirdzniecibas noteikumi

     Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi , Nummer: 253 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 33 , Publicatiedatum: 25/02/2005 ; Referentie: (MNE(2006)52943)

    3. Darzenu seklaudzesanas un seklu tirdzniecibas noteikumi

     Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi , Nummer: 575 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 96 , Publicatiedatum: 17/06/2005 ; Referentie: (MNE(2006)52944)

    Litouwen:

    Termijn voor omzetting: 01/05/2004

     Luxemburg:

     Termijn voor omzetting: 01/06/1988

      Hongarije:

      Termijn voor omzetting: 01/05/2004

      1. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelete a növényfajták állami elismerésérõl

       Maatregel: Törvény ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 43 , Publicatiedatum: 07/04/2004 , Pagina: 3747-3772 ; Referentie: (MNE(2003)55626)

      Malta:

      Termijn voor omzetting: 01/05/2004

      1. PLANT QUARANTINE ACT, 2001(ACT NO. XVIII OF 2001)Seeds of Agricultural Plants and Vegetables Regulations, 2004

       Maatregel: Regulation , Nummer: LN276/04 ; Publicatieblad: The Malta government gazette , Nummer: 17584 , Publicatiedatum: 14/05/2004 , Pagina: 04729-04795 , Inwerkingtreding: 15/05/2004 ; Referentie: (MNE(2004)51044)

      Nederland:

      Termijn voor omzetting: 01/06/1988

      1. Keuringsreglement 1988 (Zaaizaad en Pootgoed)

       Maatregel: Keuringsreglement ; Publicatieblad: Administrative measures

      Oostenrijk:

      Termijn voor omzetting: 01/06/1988

      1. Bundesgesetz uber die Saatgutanerkennung, die Saatgutzulassung und das Inverkehrbringen von Saatgut sowie die Sortenzulassung (Saatgutgesetz 1997 - SaatG 1997); Bundesgesetz, mit dem das Sortenschutzgesetz geandert wird; Bundesgesetz, mit dem das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991 - EGVG geändert wird und Bundesgesetz, mit dem das Düngemittelgesetz geändert wird. Bundesgesetzblatt für die Republik Osterreich Teil I, ausgegeben am 11/06/1997, Nr. 72/1997 Seite 941

       Maatregel: Bundesgesetz ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: teil I nr 72/1997 , Publicatiedatum: 11/06/1997 , Pagina: 941

      2. Verordnung des Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft zur Durchführung des Saatgutgesetzes 1997 (Saatgutverordnung). Bundesgesetzblatt für die Republik Osterreich Teil II, ausgegeben am 09/10/1997, Nr. 299/1997 Seite 381

       Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: teil II nr 299/1997 , Publicatiedatum: 09/10/1997 , Pagina: 381

      Polen:

      Termijn voor omzetting: 01/05/2004

      1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roslin.

       Maatregel: Ustawa ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Publicatiedatum: 27/01/2004 ; Referentie: (MNE(2003)51957)

      2. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003r. o nasiennictwie.

       Maatregel: Ustawa ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Publicatiedatum: 06/08/2003 ; Referentie: (MNE(2003)53464)

      3. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004r. w sprawie szczególowych wymagan dotyczacych wytwarzania oraz jakosci materialu siewnego.

       Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Publicatiedatum: 09/04/2004 ; Referentie: (MNE(2003)53492)

      4. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie okreslenia warunków niezbednych do otrzymania akredytacji w zakresie oceny laboratoryjnej materialu siewnego oraz sposobu i zakresu przeprowadzania kontroli pracy akredytowanych laboratoriów.

       Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Publicatiedatum: 09/04/2004 ; Referentie: (MNE(2003)53959)

      5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiazku z uzyskaniem przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej

       Maatregel: Ustawa ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Publicatiedatum: 30/04/2004 , Inwerkingtreding: 01/05/2004 ; Referentie: (MNE(2004)57883)

      6. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczególowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materialu siewnego, rodzajów opakowan materialu siewnego oraz sposobu ich zabezpieczania.

       Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2004/89/859 , Publicatiedatum: 29/04/2004 , Inwerkingtreding: 01/05/2004 ; Referentie: (MNE(2004)58452)

      7. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szkolen oraz egzaminów zwiazanych z udzielaniem upowaznien lub akredytacji w zakresie oceny polowej lub pobierania próbek materialu siewnego, oraz przeprowadzania kontroli czynnosci akredytowanych kwalifikatorów i akredytowanych próbobiorców.

       Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2004/94/918 , Publicatiedatum: 30/04/2004 , Inwerkingtreding: 01/05/2004 ; Referentie: (MNE(2004)58453)

      8. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie metod dokonywania oceny polowej, laboratoryjnej sadzeniaków ziemniaka, cech zewnetrznych materialu siewnego oraz metod oceny polowej, laboratoryjnej i tozsamosci odmianowej materialu szkólkarskiego.

       Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2004/103/1093 , Publicatiedatum: 01/05/2004 ; Referentie: (MNE(2004)58455)

      Portugal:

      Termijn voor omzetting: 01/06/1988

      1. Decreto-Lei n. 269/81 de 17/09/81. Diário da República I Série n. 214 de 17/09/81 Página 2473

       Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 269/81 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 214 , Publicatiedatum: 17/09/1981 , Inwerkingtreding: 17/09/1981

      2. Portaria n. 808/81 de 17/09/1981. Diário da República I Série B n. 214 de 17/09/1981 Página 2474

       Maatregel: Portaria , Nummer: 808/81 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: serie B nr 214 , Publicatiedatum: 17/09/1981 , Inwerkingtreding: 17/09/1981

      3. Portaria numero 614/82 de 21/06/1982. Aprova o Regulamento para Aplicação do Esquema de Certificação de Sementes e os Regulamentos Técnicos para Sementes de Cereais AutogÂmicos e para Sementes de Milho. Diário da Republica I Série numero 140 de 21/06/1982 Pagina 1771

       Maatregel: Portaria , Nummer: mero 614/82 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 140 , Publicatiedatum: 21/06/1982 , Pagina: 1771 , Inwerkingtreding: 21/06/1982

      4. Decreto-Lei n. 301/91 de 16/08/1991. Estabelece o regime jurídico do Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Agrícolas e do Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Hortícolas e disciplina a certificação e comercialização destas variedades. Diário da República I Série A n. 187 de 16/08/1991 Página 4154

       Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 301/91 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: serie A nr 187 , Publicatiedatum: 16/08/1991 , Inwerkingtreding: 16/08/1991

      5. Decreto-Lei n. 318/91 de 23/08/1991. Regula a actividade da produção, controlo e certificação de sementes de espécies agrícolas e hortícolas destinadas à comercialização. Transpõe para a ordem jurídica interna diversas directivas comunitárias relativas a esta matéria. Diário da República I Série A n. 193 de 23/08/1991 Página 4388

       Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 318/91 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: serie A nr 193 , Publicatiedatum: 23/08/1991 , Inwerkingtreding: 23/08/1991

      6. Portaria n. 159/92 de 12/03/1992. Aprova o Regulamento Geral para a Aplicação do Esquema de Certificação de Sementes. Revoga o anexo I da Portaria n. 614/82, de 21 de Junho. Diário da República I Série B n. 60 de 10/03/1992 Página 1269

       Maatregel: Portaria , Nummer: 159/92 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: serie B nr 60 , Publicatiedatum: 10/03/1992 , Inwerkingtreding: 12/03/1992

      7. Portaria n. 148/92 de 10/03/1992. Aprova o Estatuto da Produção de Sementes. Revoga a Portaria n. 613/82, de 21 de Junho. Diário da República I Série B n. 58 de 10/03/1992 Pagina 1225

       Maatregel: Portaria , Nummer: 148/92 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: serie B nr 58 , Publicatiedatum: 10/03/1992 , Pagina: 1225 , Inwerkingtreding: 10/03/1992

      8. Portaria n. 480/92 de 15/05/1992. Aprova o Regulamento Técnico da produção de Sementes de Espécies Hortícolas. Diário da República I Série B n. 133 de 09/06/1992 Página 2762

       Maatregel: Portaria , Nummer: 480/92 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: serie B nr 133 , Publicatiedatum: 09/06/1992 , Inwerkingtreding: 15/05/1992

      9. Portaria n. 481/92 de 15/05/1992. Aprova o Regulamento Técnico de Inscrição nos Catálogos Nacionais de Variedades de Espécies Agrícolas e Hortícolas. Diário da República I Série B n. 133 de 09/06/1992 Página 2766

       Maatregel: Portaria , Nummer: 481/92 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: serie B nr 133 , Publicatiedatum: 09/06/1992 , Inwerkingtreding: 15/05/1992

      10. Portaria n. 482/92 de 09/06/1992. Aprova o Regulamento Técnico para a Produção de Sementes de Espécies Forrageiras. Diário da República I Série B n. 133 de 09/06/1992 Página 2768

       Maatregel: Portaria , Nummer: 482/92 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: serie B nr 133 , Publicatiedatum: 09/06/1992 , Inwerkingtreding: 09/06/1992

      11. Portaria n. 483/92 de 15/05/1992. Aprova o regulamento Técnico da Produção de Sementes de Beterraba. Diário da República I Série B n. 133 de 09/06/1992 Página 2777

       Maatregel: Portaria , Nummer: 483/92 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: serie B nr 133 , Publicatiedatum: 09/06/1992 , Inwerkingtreding: 15/05/1992

      12. Portaria n. 484/92 de 15/05/1992. Aprova o Regulamento Técnico da Produção de Sementes de Espécies Oleaginosas e Fibrosas. Diário da República I Série B n. 133 de 09/06/1992 Página 2780

       Maatregel: Portaria , Nummer: 484/92 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: serie B nr 133 , Publicatiedatum: 09/06/1992 , Inwerkingtreding: 15/05/1992

      Roemenië:

      Termijn voor omzetting: 01/01/2007

      1. Ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de plante furajere

       Maatregel: Ordin , Nummer: 1263 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 14bis , Publicatiedatum: 06/01/2006 , Pagina: 00055-00116 , Inwerkingtreding: 05/02/2006 ; Referentie: (MNE(2006)58153)

      2. Ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de cereale

       Maatregel: Ordin , Nummer: 1262 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 14bis , Publicatiedatum: 06/01/2006 , Pagina: 00002-00054 , Inwerkingtreding: 05/02/2006 ; Referentie: (MNE(2007)50948)

      Slovenië:

      Termijn voor omzetting: 01/05/2004

      1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

       Maatregel: Pravilnik ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 28/2004 , Publicatiedatum: 25/03/2004 , Pagina: 3158-3160 ; Referentie: (MNE(2003)52838)

      2. Pravilnik o trzenju semena zit

       Maatregel: Pravilnik ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 91/2003 , Publicatiedatum: 19/09/2003 , Pagina: 13194-13210 ; Referentie: (MNE(2003)53718)

      3. Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

       Maatregel: Zakon ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 58/2002 , Publicatiedatum: 04/07/2002 , Pagina: 06034-06051 ; Referentie: (MNE(2003)53724)

      4. Pravilnik o trzenju materiala za vegetativno razmnozevanje trte

       Maatregel: Pravilnik ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 31/2004 , Publicatiedatum: 31/03/2004 , Pagina: 3573-3589 ; Referentie: (MNE(2003)54117)

      5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o trzenju semena krmnih rastlin in pese

       Maatregel: Pravilnik ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 38/2004 , Publicatiedatum: 16/04/2004 , Pagina: 4531-4533 ; Referentie: (MNE(2003)54221)

      6. Pravilnik o trzenju semena krmnih rastlin in pese

       Maatregel: Pravilnik ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 2/2005 , Publicatiedatum: 07/01/2005 , Pagina: 00053-00084 , Inwerkingtreding: 08/01/2005 ; Referentie: (MNE(2005)54870)

      7. Pravilnik o trzenju semena zit

       Maatregel: Drzavni proracun ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 8/2005 , Publicatiedatum: 28/01/2005 , Pagina: 00447-00464 , Inwerkingtreding: 29/01/2005 ; Referentie: (MNE(2005)56097)

      8. Popravek predpisa 2005-01-0028

       Maatregel: Drugo ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 27/2005 , Publicatiedatum: 17/03/2005 , Pagina: 02630-02630 , Inwerkingtreding: 17/03/2005 ; Referentie: (MNE(2006)51947)

      Slowakije:

      Termijn voor omzetting: 01/05/2004

      1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poziadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu

       Maatregel: nariadenie ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 77 , Publicatiedatum: 31/03/2004 , Pagina: 1866-1884 ; Referentie: (MNE(2003)52891)

      2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 166/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poziadavky na uvádzanie osiva repy do obehu

       Maatregel: nariadenie ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 78 , Publicatiedatum: 31/03/2004 , Pagina: 1886-1899 ; Referentie: (MNE(2003)52899)

      3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd polnohospodárskych plodín

       Maatregel: nariadenie ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 77 , Publicatiedatum: 31/03/2004 , Pagina: 1850-1865 ; Referentie: (MNE(2003)52923)

      4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poziadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu

       Maatregel: nariadenie , Nummer: 270/2004 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 111 , Publicatiedatum: 30/04/2004 , Pagina: 02602-02629 , Inwerkingtreding: 01/05/2004 ; Referentie: (MNE(2004)58090)

      5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú poziadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu

       Maatregel: nariadenie , Nummer: 287/2004 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 117 , Publicatiedatum: 01/05/2004 , Pagina: 02778-02794 , Inwerkingtreding: 01/05/2004 ; Referentie: (MNE(2004)58092)

      6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poziadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh

       Maatregel: nariadenie , Nummer: 52/2007 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 36 , Publicatiedatum: 01/02/2007 , Inwerkingtreding: 01/02/2007 ; Referentie: (MNE(2007)52500)

      7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín

       Maatregel: nariadenie , Nummer: 50/2007 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 35 , Publicatiedatum: 01/02/2007 , Inwerkingtreding: 01/02/2007 ; Referentie: (MNE(2007)55362)

      Finland:

      Termijn voor omzetting: 01/06/1988

       Zweden:

       Termijn voor omzetting: 01/06/1988

       1. Utsädeslag, Svensk författningssamling SFS) 1976:298, ändring SFS 1992:1682

        Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 298

       2. Utsädesförordning, Svensk författningssamling SFS) 1993:1375

        Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 1375

       3. Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter, Statens jordbruksverks författningssamling SJVFS) 1994:23

        Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS) , Nummer: 23

       4. Statens jordbruksverks föreskrifter om intagning av växtsorter i den svenska sortlistan, Statens jordbruksverks författningssamling SJVFS) 1994:196

        Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS) , Nummer: 196

       5. Statens jordbruksverks föreskrifter om certifiering m.m. av utsäde av köksväxter, Statens jordbruksverks författningssamling SJVFS) 1994:24

        Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS) , Nummer: 24

       6. Statens jordbruksverks författningssamling SJVFS) 1991:80

        Maatregel: Administrative measures ; Publicatieblad: Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS) , Nummer: 80

       Verenigd Koninkrijk:

       Termijn voor omzetting: 01/06/1988

       1. The Beet Seeds Regulations 1985. Statutory Instruments number 978 of 1985

        Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 978

       2. The Fodder Plant Seeds (Amendment) Regulations 1987. Statutory Instruments number 1092 of 1987

        Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 1092

       3. The Cereal Seeds (Amendment) Regulations 1987. Statutory Instruments number 1091 of 1987

        Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 1091

       4. The Oil and Fibre Plant Seeds (Amendment) Regulations 1987. Statutory Instruments number 1097 of 1987

        Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 1097

       5. The Vegetable Seeds (Amendment) Regulations 1987. Statutory Instruments number 1093 of 1987

        Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 1093

       6. The Beet Seeds (Amendment) Regulations 1989. Statutory Instruments number 1310 of 1989

        Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 1310

       7. The Fodder Plant Seeds (Amendment) Regulations 1989. Statutory Instruments number 1312 of 1989

        Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 1312

       8. The Cereal Seeds (Amendment) Regulations 1989. Statutory Instruments number 1311 of 1989

        Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 1311

       9. The Oil and Fibre Plant Seeds (Amendment) Regulations 1989. Statutory Instruments number 1313 of 1989

        Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 1313

       10. The Vegetable Seeds (Amendment) Regulations 1989. Statutory Instruments number 1315 of 1989

        Maatregel: Statutory instrument (SI) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 1315