Home

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

België:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren

  Maatregel: Koninklijk Besluit , Nummer: 2005/22404 ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 02/06/2005 , Pagina: 25679-25680 , Inwerkingtreding: 02/06/2005 ; Referentie: (MNE(2005)51445)

Bulgarije:

Termijn voor omzetting: 01/01/2007

 1. ??????? ? 4 ?? 11 ?????? 2001 ?. ?? ????????? ?? ????????? ????????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: 4 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 11 , Publicatiedatum: 06/02/2001 , Inwerkingtreding: 10/02/2001 ; Referentie: (MNE(2006)56384)

 2. ??????? ? 4 ?? 11.01.2001 ?. ?? ????????? ?? ????????? ????????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: 4 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 3 , Publicatiedatum: 12/01/2007 ; Referentie: (MNE(2007)50666)

Tsjechische Republiek:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Vyhláska Ministerstva zemedelství c. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon c. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znení zákona c. 244/2000 Sb.

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 451/2000 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 29/12/2000 ; Referentie: (MNE(2003)56586)

 2. Vyhláska c. 77/2005 Sb., kterou se mení vyhláska Ministerstva zemedelství c. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon c. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 77/2005 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 21/02/2005 ; Referentie: (MNE(2005)56376)

 3. Concordance table 32004L0116_050816

  Maatregel: Concordance table ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR ; Referentie: (MNE(2005)53617)

Denemarken:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. bekendtgørelse nr. 772 af 11 august 2005 om ændring af bekendtgørelse om foderstoffer

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 772 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Nummer: 114 , Publicatiedatum: 19/08/2005 , Pagina: 05531-05531 , Inwerkingtreding: 30/06/2005 ; Referentie: (MNE(2005)53570)

Duitsland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Sechsundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Futtermittelverordnung

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: 16 , Publicatiedatum: 17/03/2005 , Pagina: 00751-00756 ; Referentie: (MNE(2005)50062)

Estland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Erisöödamaterjalide loetelu, nõuded erisöödamaterjali kasutamise ja märgistamisel avaldatava teabe kohta

  Maatregel: Põllumajandusministri määrus , Nummer: RTL, 11.07.2005, 77, 1069 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RTL, 11.07.2005, 77, 1069 , Inwerkingtreding: 14/07/2005 ; Referentie: (MNE(2005)53318)

Ierland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. European Communities (Protein Feedingstuffs) (Amendment) Regulations 2005

  Maatregel: Statutory Instrument (Regulation or Order) , Nummer: S.I. No. 244 of 2005 ; Publicatieblad: Iris Oifigiúl , Publicatiedatum: 10/06/2005 , Inwerkingtreding: 12/05/2005 ; Referentie: (MNE(2005)51343)

Griekenland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. ??????????? ??? ????????? ??? ???????????? ??? ?.?.105/1989....?? ?????????? ???? ??? ?????? 2004/116/??.......

  Maatregel: ????????? ??????? , Nummer: 278781 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? B) , Nummer: 933 , Publicatiedatum: 07/07/2005 , Pagina: 13242-13242 , Inwerkingtreding: 07/07/2005 ; Referentie: (MNE(2005)53404)

Spanje:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Orden PRE/1389/2005, de 16 de mayo, por la que se modifica el anexo de la Orden de 31 de octubre de 1988, relativa a determinados productos utilizados en la alimentación de los animales

  Maatregel: Orden , Nummer: PRE/1389/2005 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 119/2005 , Publicatiedatum: 19/05/2005 , Pagina: 16752-16753 , Inwerkingtreding: 20/05/2005 ; Referentie: (MNE(2005)50982)

Frankrijk:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Arrêté du 29/7/2005 modifiant l'arrêté du 27/8/1987 concernant certains produits azotés utilisés dans l'alimentation ds animaux.

  Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 06/09/2005 , Pagina: 00001-00003 ; Referentie: (MNE(2005)54762)

Kroatië:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Italië:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Attuazione della direttiva 2004/116/CE della Commissione che autorizza l'inclusione della Candida Guilliermondii negli allegati alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio.

  Maatregel: Decreto ministeriale ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 260 , Publicatiedatum: 08/11/2007 ; Referentie: (MNE(2007)58062)

Cyprus:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. ?? ???? ????????? ??? ??????????? ??? ????????? ( ??????? ?????????, ?????????? ??? ??????) ???????? ??? 2005.

  Maatregel: ???????? , Nummer: ?.?.?. 118/2005 ; Publicatieblad: Cyprus Gazette , Publicatiedatum: 04/03/2005 ; Referentie: (MNE(2005)50993)

Letland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Noteikumi par Latvija atlautajam baribas piedevam, olbaltumvielam, kas iegutas no bakterijam, raugiem (iznemot raugus, kuri kultiveti uz augu vai dzivnieku izcelsmes substratiem), algem un zemakajam senem, aminoskabju fermentacijas blakusproduktiem, aminoskabem, aminoskabju saliem un aminoskabju analogiem, un to aprites kartibu

  Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi , Nummer: 245 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 66 , Publicatiedatum: 28/04/2004 ; Referentie: (MNE(2005)52440)

 2. Grozijumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprila noteikumos Nr.245 "Noteikumi par Latvija atlautajam baribas piedevam, olbaltumvielam, kas iegutas no bakterijam, raugiem (iznemot raugus, kuri kultiveti uz augu vai dzivnieku izcelsmes substratiem), algem un zemakajam senem, aminoskabju fermentacijas blakusproduktiem, aminoskabem, aminoskabju saliem un aminoskabju analogiem, un to aprites kartibu"

  Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi , Nummer: 463 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 102 , Publicatiedatum: 01/07/2005 ; Referentie: (MNE(2005)52441)

 3. Noteikumi par atlautajam dzivnieku baribas piedevam un bioproteiniem un to aprites kartibu

  Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi , Nummer: 471 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 94 , Publicatiedatum: 16/06/2006 ; Referentie: (MNE(2006)54604)

Litouwen:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Zemes ukio ministro 2005 m. geguzes 19 d. isakymas Nr. 3D-280 "Del zemes ukio ministro 2004 m. lapkricio 3 d. isakymo Nr. 3D-597 "Del Pasariniu zaliavu tiekimo i apyvarta taisykliu patvirtinimo" pakeitimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 3D-280/2005 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 68 , Publicatiedatum: 31/05/2005 , Inwerkingtreding: 01/06/2005 ; Referentie: (MNE(2005)52222)

 2. Concordance table

  Maatregel: Atitikties lentele ; Publicatieblad: Valstybes zinios ; Referentie: (MNE(2005)52346)

Luxemburg:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 modifiant l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation animale

  Maatregel: Règlement Grand-ducal ; Publicatieblad: Mémorial Luxembourgeois A , Nummer: 176 , Publicatiedatum: 31/10/2005 , Pagina: 02909-02910 ; Referentie: (MNE(2005)55448)

Hongarije:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztésiminiszter94/2005. (X. 21.) FVMrendeletea Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairólszóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

  Maatregel: miniszteri rendelet , Nummer: 94/2005 FVM ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 2005/139. , Publicatiedatum: 21/10/2005 , Pagina: 07611-07612 ; Referentie: (MNE(2005)55558)

 2. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztésiminiszter44/2003. (IV. 26.) FVMrendeletea Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól

  Maatregel: miniszteri rendelet , Nummer: 44/2003 FVM ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 2003/42. , Publicatiedatum: 26/04/2003 , Pagina: 03204-03555 ; Referentie: (MNE(2005)55559)

Malta:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. L.N. 89 of 2005VETERINARY SERVICES ACT(CAP. 437)Products Used in Animal Nutrition Rules, 2005

  Maatregel: Regulation , Nummer: LN89/05 ; Publicatieblad: The Malta government gazette , Publicatiedatum: 01/04/2005 , Pagina: 01241-01274 ; Referentie: (MNE(2005)50128)

Nederland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor implementatie richtlijn 2004/11/EG.

  Maatregel: Ministerieel besluit , Nummer: TRCJZ/2005/172 ; Publicatieblad: Staatscourant (Journal Officiel néerlandais) , Nummer: 2005/19 , Publicatiedatum: 27/01/2005 , Pagina: 00001-00001 ; Referentie: (MNE(2005)55244)

Oostenrijk:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Agrarrechtsänderungsgesetz 2005

  Maatregel: Bundesgesetz , Nummer: I Nr. 87/2005 ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: I Nr 87/2005 , Publicatiedatum: 10/08/2005 , Inwerkingtreding: 11/08/2005 ; Referentie: (MNE(2005)53735)

Polen:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o srodkach zywienia zwierzat.

  Maatregel: Ustawa ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Publicatiedatum: 25/10/2001 ; Referentie: (MNE(2003)53766)

 2. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o srodkach zywienia zwierzat oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  Maatregel: Ustawa ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2004/91/877 , Publicatiedatum: 30/04/2004 , Pagina: 06037-06047 , Inwerkingtreding: 01/05/2004 ; Referentie: (MNE(2004)59702)

 3. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie wykazu materialów paszowych dopuszczonych do obrotu

  Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2005/22/184 , Publicatiedatum: 09/02/2005 , Inwerkingtreding: 24/02/2005 ; Referentie: (MNE(2005)50023)

 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o srodkach zywienia zwierzat oraz o zmianie niektórych ustaw

  Maatregel: Nowelizacja ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2003/122/1144 , Publicatiedatum: 14/07/2003 , Inwerkingtreding: 29/07/2003 ; Referentie: (MNE(2005)54028)

 5. Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych zywnosci i zywienia oraz niektórych innych ustaw

  Maatregel: Nowelizacja ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2003/208/2020 , Publicatiedatum: 08/12/2003 , Inwerkingtreding: 23/12/2003 ; Referentie: (MNE(2005)54031)

 6. Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o srodkach zywienia zwierzat

  Maatregel: Nowelizacja ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2004/281/2776 , Publicatiedatum: 29/12/2004 , Inwerkingtreding: 13/01/2005 ; Referentie: (MNE(2005)54184)

 7. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie oznakowania pasz

  Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2005/133/1123 , Publicatiedatum: 20/07/2005 , Inwerkingtreding: 21/01/2006 ; Referentie: (MNE(2005)52989)

Portugal:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas-Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/116/CE, da Comissão, de 23 de Dezembro, procede à consolidação do regime jurídico aplicável à comercialização e utilização nos alimentos para animais de produtos fabricados segundo certos processos técnicos com contributo directo ou indirecto em proteínas e revoga os Decretos-Leis n.os 441/89, de 27 de Dezembro, e 15/2005, de 12 de Janeiro, bem como a Portaria n.º 1106/89, de 27 de Dezembro.

  Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: Decreto-Lei n.º 6/2007 ; Publicatieblad: Diaro da Republica , Nummer: D.R. n.º8 , Publicatiedatum: 12/01/2007 , Pagina: 00265-00275 ; Referentie: (MNE(2007)50332)

Roemenië:

Termijn voor omzetting: 01/01/2007

 1. Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anumite produse utilizate în nutritia animalelor

  Maatregel: Ordin , Nummer: 143 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 630 , Publicatiedatum: 21/07/2006 , Pagina: 00010-00015 , Inwerkingtreding: 19/08/2006 ; Referentie: (MNE(2006)57999)

Slovenië:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani zivali

  Maatregel: Pravilnik ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 68/2005 , Publicatiedatum: 18/07/2005 , Pagina: 07025-07026 , Inwerkingtreding: 26/07/2005 ; Referentie: (MNE(2005)53779)

Slowakije:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. marca 2005 c. 2080/2005-100, ktorým sa mení a doplna výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 c. 1497/1/1997 - 100 o krmnych surovinách na výrobu krmnych zmesí a o hospodárskych krmivách, v znení neskorsích predpisov

  Maatregel: výnos , Nummer: 2080/2005-100 ; Publicatieblad: Vestník Ministerstva pôdohospodárstva SR , Nummer: 10 , Publicatiedatum: 12/04/2005 , Inwerkingtreding: 15/04/2005 ; Referentie: (MNE(2005)50497)

 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 439/2006 Z. z. o krmnych surovinách

  Maatregel: nariadenie , Nummer: 439/2006 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 162 , Publicatiedatum: 01/07/2006 , Inwerkingtreding: 01/07/2006 ; Referentie: (MNE(2006)54594)

Finland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista (nro 60/05) / Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produkter som används i djurfoder (nr 60/05)

  Maatregel: Ministeriön asetus , Nummer: 60/05 ; Publicatieblad: Suomen Saadoskokoelma (SK) , Nummer: 617 , Publicatiedatum: 10/08/2005 , Pagina: 03492-03492 , Inwerkingtreding: 15/08/2005 ; Referentie: (MNE(2005)53878)

 2. Ålands landskapsstyrelses beslut om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om fodermedel 30/1999

  Maatregel: Beslut , Nummer: 30/1999 ; Publicatieblad: Ålands Författningssamling (ÅFS) , Nummer: 30/1999 , Publicatiedatum: 22/07/1999 , Pagina: 00115-00116 , Inwerkingtreding: 20/05/1999 ; Referentie: (MNE(2006)50970)

 3. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen 18/1999

  Maatregel: Government decree , Nummer: 18/1999 ; Publicatieblad: Ålands Författningssamling (ÅFS) , Nummer: 18/1999 , Publicatiedatum: 30/04/1999 , Pagina: 00065-00066 , Inwerkingtreding: 01/05/1999 ; Referentie: (MNE(2006)50969)

 4. Ålands landskapsregerings beslut om ändring av Ålands landskapsstyrelses beslut om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om fodermedel 7/2006

  Maatregel: Beslut , Nummer: 7/2006 ; Publicatieblad: Ålands Författningssamling (ÅFS) , Nummer: 7/2006 , Publicatiedatum: 01/05/2006 , Inwerkingtreding: 01/05/2006 ; Referentie: (MNE(2006)50972)

Zweden:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. Fôreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1993/177) om foder.

  Maatregel: Föreskrift ; Publicatieblad: Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS) , Nummer: 2005/33 , Publicatiedatum: 23/06/2005 , Pagina: 00001-00150 ; Referentie: (MNE(2005)52694)

Verenigd Koninkrijk:

Termijn voor omzetting: 30/06/2005

 1. The Feeding Stuffs (England) Regulations 2005

  Maatregel: Statutory instrument (SI) , Nummer: 2005 No. 3281 ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 011073694X ; Referentie: (MNE(2006)52467)

 2. The Feeding Stuffs (Wales) Regulations 2006

  Maatregel: Welsh Statutory Instrument , Nummer: 2006 No.116 (W.14) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 2006 No.116 (W.14) ; Referentie: (MNE(2006)52501)

 3. The Feeding Stuffs Regulations (Northern Ireland) 2005

  Maatregel: Statutory Rules of Northern Ireland , Nummer: 2005 No.545 ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 0-337-96271-5 ; Referentie: (MNE(2006)52492)

 4. The Feeding Stuffs (Scotland) Regulations 2005

  Maatregel: Scottish Statutory Instrument (SSI) , Nummer: 2005/605 ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: ISBN 011069841X ; Referentie: (MNE(2006)52840)