Home

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

België:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN - 29 april 1999 - Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

  Maatregel: Wet ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 11/05/1999 , Pagina: 16264-16277 ; Referentie: (MNE(2008)51713)

 2. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - 1 juni 2005 - Wet totwijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van deelektriciteitsmarkt.

  Maatregel: Wet ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 14/06/2005 , Pagina: 27154-27164 ; Referentie: (MNE(2008)51978)

 3. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN - 19 december 2002 -Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheervan het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe.

  Maatregel: Koninklijk Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 28/12/2002 , Pagina: 58471-58541 ; Referentie: (MNE(2008)51979)

 4. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - 11 oktober 2002 -Koninklijk besluit met betrekking tot de openbare diensverplichtingenin de elektriciteitsmarkt.

  Maatregel: Koninklijk Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 29/10/2002 , Pagina: 49289-49296 ; Referentie: (MNE(2008)51983)

 5. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - 20 oktober 2005 -Koninklijk besluit met betrekking tot de oprichting en de organisatie vaneen Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken.

  Maatregel: Koninklijk Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 26/10/2005 , Pagina: 46282-46292 ; Referentie: (MNE(2008)51984)

 6. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - 8 juni 2007 -Koninklijk besluit betreffende de regels met betrekking tot de vastellingvan en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, dealgemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en debasisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring vande tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerdervan het nationaal transmissienet.

  Maatregel: Koninklijk Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 29/06/2007 , Pagina: 35705-35730 ; Referentie: (MNE(2008)51985)

 7. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - 20 december 2007 - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken.

  Maatregel: Ministerieel Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 15/02/2008 , Pagina: 10005-10033 ; Referentie: (MNE(2008)51986)

 8. MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP17 JULI 2000. - Decreet houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

  Maatregel: Decreet ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 22/09/2000 , Pagina: 32166-32181 ; Referentie: (MNE(2008)52533)

 9. VLAAMSE OVERHEID - LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE - 4 APRIL 2007. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het technisch reglement distributie elektriciteit Vlaams Gewest.

  Maatregel: Ministerieel Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 04/05/2007 , Pagina: 23883-23925 ; Referentie: (MNE(2008)52534)

 10. VLAAMSE OVERHEID - 2 MAART 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik,

  Maatregel: Regeringsbesluit ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 20/04/2007 , Pagina: 21360-21379 ; Referentie: (MNE(2008)52536)

 11. MINISTERE DE LA REGION WALLONNE - 24 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci

  Maatregel: Arrêté du Gouvernement ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 24/07/2007 , Pagina: 39708-39809 ; Referentie: (MNE(2008)52575)

 12. MINISTERE DE LA REGION WALLONNE - 30 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité.

  Maatregel: Arrêté du Gouvernement ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 27/04/2006 , Pagina: 22143-22166 ; Referentie: (MNE(2008)52576)

 13. MINISTERE DE LA REGION WALLONNE - 12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

  Maatregel: Décret ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 01/05/2001 , Pagina: 14118-14157 ; Referentie: (MNE(2008)52577)

 14. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

  Maatregel: Ordonnance ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 17/11/2001 , Pagina: 39135-39150 , Inwerkingtreding: 27/11/2001 ; Referentie: (MNE(2008)54259)

 15. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 1er AVRIL 2004. - Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capital

  Maatregel: Ordonnance ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 26/04/2004 , Pagina: 34281-34294 , Inwerkingtreding: 06/05/2004 ; Referentie: (MNE(2008)54260)

 16. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 14 DECEMBRE 2006. - Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique.

  Maatregel: Ordonnance ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 09/01/2007 , Pagina: 00537-00568 , Inwerkingtreding: 01/01/2007 ; Referentie: (MNE(2008)54261)

 17. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci.

  Maatregel: Arrêté du Gouvernement ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 29/11/2006 , Pagina: 66046-66138 , Inwerkingtreding: 29/11/2006 ; Referentie: (MNE(2008)54263)

 18. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le règlement technique pour la gestion du réseau de transport régional d'électricité,

  Maatregel: Arrêté du Gouvernement ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 28/09/2006 , Pagina: 50309-50377 , Inwerkingtreding: 28/09/2006 ; Referentie: (MNE(2008)54265)

Bulgarije:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. ????? ?? ????????????

  Maatregel: ????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 107 , Publicatiedatum: 09/12/2003 , Inwerkingtreding: 12/12/2003 ; Referentie: (MNE(2007)58654)

 2. ??????? ? 8 ?? 9.06.2004 ?. ?? ????????? ? ????, ??? ????? ?? ??????????? ????????? ?? ??????????? ?? ?????????????????? ??????? ? ?? ????????????????? ?????, ????? ? ?? ??????????? ??????? ???????? ?? ?????????????????? ?????? ? ?????????????? ?????? ?? ?????????????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: 8 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 66 , Publicatiedatum: 30/07/2004 , Inwerkingtreding: 02/08/2004 ; Referentie: (MNE(2007)58673)

 3. ??????? ? 6 ?? 9.06.2004 ?. ?? ?????????????? ?? ????????????? ? ??????????? ?? ???????????? ??????? ??? ?????????? ? ????????????????? ???????????? ?????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: 6 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 74 , Publicatiedatum: 24/08/2004 , Inwerkingtreding: 27/08/2004 ; Referentie: (MNE(2007)58742)

 4. ??????? ??????? ????????????, ???????????, ????????? ? ???? ?? ???????????? ?? ????????????, ?????????? ? ??????? ?? ???????????? ???????? ? ???????? ?? ????????????, ?? ?????????? ?? ???????????? ????????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 106 , Publicatiedatum: 27/12/2006 , Inwerkingtreding: 01/01/2007 ; Referentie: (MNE(2007)58744)

 5. ??????? ? 10 ?? 9.06.2004 ?. ?? ???? ?? ????????? ?? ????????????? ?????, ???????? ?????????? ??? ???????????? ?? ?????????????? ??? ???????????? ? ???????????? ???????, ???????? ??????? ? ???????? ???

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: 10 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 63 , Publicatiedatum: 20/07/2004 , Inwerkingtreding: 20/07/2004 ; Referentie: (MNE(2007)58836)

 6. ??????? ?? ?????????? ?? ???????????????????????? ?????

  Maatregel: ?????????, ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 66 , Publicatiedatum: 14/08/2007 , Inwerkingtreding: 14/08/2007 ; Referentie: (MNE(2007)58860)

 7. ??????? ? 9 ?? 9.06.2004 ?. ?? ???????????? ???????????? ?? ???????????? ???????? ? ?????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: 9 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 72 , Publicatiedatum: 17/08/2004 , Inwerkingtreding: 18/12/2004 ; Referentie: (MNE(2007)58741)

 8. ??????? ?? ???????? ? ???????????? ???????

  Maatregel: ?????????, ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 13 , Publicatiedatum: 09/02/2007 , Inwerkingtreding: 09/02/2007 ; Referentie: (MNE(2007)58878)

 9. ??????? ?? ?????????? ?? ?????????????????? ???????

  Maatregel: ?????????, ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 68 , Publicatiedatum: 21/08/2007 , Inwerkingtreding: 21/08/2007 ; Referentie: (MNE(2007)58863)

 10. ??????? ?? ????????? ?? ???????????? ???????????? ???????

  Maatregel: ?????????, ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 38 , Publicatiedatum: 11/05/2007 ; Referentie: (MNE(2007)58865)

 11. ??????? ?? ????????? ? ???? ?? ?????? ?? ????????????????? ? ???????????????????????? ?????

  Maatregel: ?????????, ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 56 , Publicatiedatum: 10/07/2007 ; Referentie: (MNE(2007)58864)

 12. ??????? ?? ???????? ? ???????????? ???????

  Maatregel: ?????????, ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 46 , Publicatiedatum: 16/05/2008 , Inwerkingtreding: 19/05/2008 ; Referentie: (MNE(2008)54195)

 13. ??????? ?? ???????? ? ???????????? ???????

  Maatregel: ?????????, ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 64 , Publicatiedatum: 17/08/2010 ; Referentie: (MNE(2012)57638)

 14. ????? ?? ????????????

  Maatregel: ????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 82 , Publicatiedatum: 26/10/2012 , Inwerkingtreding: 26/11/2012 ; Referentie: (MNE(2012)57646)

 15. ??????? ? ??-16-57 ?? 28.01.2008?. ?? ????????? ?? ??????????? ?? ?????????????????? ??????? ? ?? ????????????????? ?????, ????? ? ?? ??????????? ??????? ???????? ?? ?????????????????? ?????? ? ?????????????? ?????? ?? ?????????????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 17 , Publicatiedatum: 19/02/2008 ; Referentie: (MNE(2012)57787)

 16. ??????? ? 6 ?? 9.06.2004 ?. ?? ?????????????? ?? ????????????? ? ??????????? ?? ???????????? ??????? ??? ?????????? ? ????????????????? ???????????? ?????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: 6 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 25 , Publicatiedatum: 05/03/2008 ; Referentie: (MNE(2012)57813)

 17. ??????? ? 9 ?? 9.06.2004 ?. ?? ???????????? ???????????? ?? ???????????? ???????? ? ?????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: 9 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 26 , Publicatiedatum: 07/03/2008 ; Referentie: (MNE(2012)57841)

Tsjechische Republiek:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Zákon c. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvetvích a o zmene nekterých zákonu (energetický zákon)

  Maatregel: Zákon , Nummer: 458/2000 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 29/12/2000 ; Referentie: (MNE(2003)56428)

 2. Zákon c. 670/2004 Sb., kterým se mení zákon c. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvetvích a o zmene nekterých zákonu (energetický zákon), ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 670/2004 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Nummer: 670/2004 , Publicatiedatum: 30/12/2004 ; Referentie: (MNE(2005)55124)

 3. Vyhláska c. 150/2007 Sb., o zpusobu regulace cen v energetických odvetvích a postupech pro regulaci cen

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 150/2007 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 28/06/2007 ; Referentie: (MNE(2008)52692)

 4. Vyhláska Ministerstva prumyslu a obchodu c. 219/2001 Sb., o postupu v prípade hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 219/2001 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 29/06/2001 ; Referentie: (MNE(2008)52687)

 5. Vyhláska Ministerstva prumyslu a obchodu c. 220/2001 Sb., o dispecerském rádu elektrizacní soustavy Ceské republiky

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 220/2001 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 29/06/2001 ; Referentie: (MNE(2008)52688)

 6. Vyhláska Ministerstva prumyslu a obchodu c. 222/2001 Sb., o podrobnostech k udelování státní autorizace na výstavbu výrobny elektriny

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 222/2001 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 29/06/2001 ; Referentie: (MNE(2008)52689)

 7. Vyhláska c. 540/2005 Sb., o kvalite dodávek elektriny a souvisejících sluzeb v elektroenergetice

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 540/2005 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 30/12/2005 ; Referentie: (MNE(2008)52690)

 8. Vyhláska c. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektrinou, zásadách tvorby cen za cinnosti operátora trhu s elektrinou a provedení nekterých dalsích ustanovení energetického zákona

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 541/2005 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 30/12/2005 ; Referentie: (MNE(2008)52691)

 9. Vyhláska c. 426/2005 Sb., o podrobnostech udelování licencí pro podnikání v energetických odvetvích

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 426/2005 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 25/10/2005 ; Referentie: (MNE(2009)52518)

 10. Vyhláska c. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulacním fondu a povinnosti nad rámec licence

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 280/2007 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 07/11/2007 ; Referentie: (MNE(2009)52519)

 11. Vyhláska c. 140/2009 Sb., o zpusobu regulace cen v energetických odvetvích a postupech pro regulaci cen

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 140/2009 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 25/05/2009 ; Referentie: (MNE(2009)52520)

 12. Zákon c. 158/2009 Sb., kterým se mení zákon c. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvetvích a o zmene nekterých zákonu (energetický zákon), ve znení pozdejsích predpisu, a o zmene nekterých zákonu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 158/2009 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 04/06/2009 ; Referentie: (MNE(2009)52521)

 13. Vyhláska c. 358/2009 Sb., kterou se mení vyhláska c. 426/2005 Sb., o podrobnostech udelování licencí pro podnikání v energetických odvetvích, ve znení vyhlásky c. 363/2007 Sb.

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 358/2009 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 16/10/2009 ; Referentie: (MNE(2011)57112)

 14. Vyhláska c. 468/2009 Sb., kterou se mení vyhláska c. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektrinou, zásadách tvorby cen za cinnosti operátora trhu s elektrinou a provedení nekterých dalsích ustanovení energetického zákona, ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 468/2009 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 28/12/2009 ; Referentie: (MNE(2011)57113)

 15. Vyhláska c. 41/2010 Sb., kterou se mení vyhláska c. 540/2005 Sb., o kvalite dodávek elektriny a souvisejících sluzeb v elektroenergetice

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 41/2010 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 12/02/2010 ; Referentie: (MNE(2011)57114)

 16. Vyhláska c. 79/2010 Sb., o dispecerském rízení elektrizacní soustavy a o predávání údaju pro dispecerské rízení

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 79/2010 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 29/03/2010 ; Referentie: (MNE(2011)57115)

 17. Vyhláska c. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových nálezitostech havarijního plánu

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 80/2010 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 29/03/2010 ; Referentie: (MNE(2011)57116)

 18. Vyhláska c. 264/2010 Sb., kterou se mení vyhláska c. 140/2009 Sb., o zpusobu regulace cen v energetických odvetvích a postupech pro regulaci cen

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 264/2010 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 15/09/2010 ; Referentie: (MNE(2011)57117)

 19. Vyhláska c. 264/2010 Sb., kterou se mení vyhláska c. 140/2009 Sb., o zpusobu regulace cen v energetických odvetvích a postupech pro regulaci cen

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 264/2010 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 15/09/2010 ; Referentie: (MNE(2011)57118)

 20. Zákon c. 211/2011 Sb., kterým se mení zákon c. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvetvích a o zmene nekterých zákonu (energetický zákon), ve znení pozdejsích predpisu, a dalsí související zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 211/2011 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 19/07/2011 ; Referentie: (MNE(2011)55697)

Denemarken:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Lov om Energinet Danmark

  Maatregel: Lov , Nummer: 1384/2004 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Publicatiedatum: 21/12/2004 , Inwerkingtreding: 01/01/2005 ; Referentie: (MNE(2007)58279)

 2. Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 1463 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Publicatiedatum: 30/12/2005 , Inwerkingtreding: 01/01/2006 ; Referentie: (MNE(2007)58280)

 3. Lov om elforsyning

  Maatregel: Lov , Nummer: 1115 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Publicatiedatum: 21/11/2005 , Inwerkingtreding: 21/11/2005 ; Referentie: (MNE(2007)58282)

 4. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.(Den systemansvarlige virksomheds kriterier for forsyningssikkerhed m.v.)

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 131 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Publicatiedatum: 29/02/2008 , Inwerkingtreding: 01/03/2008 ; Referentie: (MNE(2008)52192)

 5. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.(Den systemansvarlige virksomheds kriterier for forsyningssikkerhed m.v.)

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 131 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Publicatiedatum: 27/02/2008 , Inwerkingtreding: 01/03/2008 ; Referentie: (MNE(2008)52191)

 6. Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 1463 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Publicatiedatum: 30/12/2005 , Inwerkingtreding: 01/01/2006 ; Referentie: (MNE(2010)56227)

 7. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 131 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Publicatiedatum: 29/02/2008 , Inwerkingtreding: 01/03/2008 ; Referentie: (MNE(2010)56228)

 8. Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 891 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Publicatiedatum: 18/08/2011 , Inwerkingtreding: 19/08/2011 ; Referentie: (MNE(2011)58217)

Duitsland:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts

  Maatregel: Gesetz ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: 42 , Publicatiedatum: 12/07/2005 , Pagina: 01970-02018 , Inwerkingtreding: 13/07/2005 ; Referentie: (MNE(2008)50735)

Estland:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. ELEKTRITURUSEADUSE MUUTMISE SEADUS

  Maatregel: seaduse parandus , Nummer: RTI, 15.03.2007, 23, 120 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RTI, 15.03.2007, 23, 120 , Inwerkingtreding: 01/05/2007 ; Referentie: (MNE(2007)52456)

Ierland:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. DireDirective 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18th January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment

  Maatregel: Administrative measures , Nummer: 0 ; Publicatieblad: Administrative measures , Nummer: 0 ; Referentie: (MNE(2008)52268)

 2. Council Directive 2005/89/EC concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment - Concordance Table

  Maatregel: Administrative measures , Nummer: 0 ; Publicatieblad: Administrative measures , Nummer: 0 ; Referentie: (MNE(2008)53942)

Griekenland:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. ???????????? ??? ?????? ?????????? ????????? - ??????? ??????? ??????????? ????????? ??? ?????? ?????????.

  Maatregel: ????? , Nummer: 2773 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 286 , Publicatiedatum: 22/12/1999 , Pagina: 05081-05098 , Inwerkingtreding: 22/12/1999 ; Referentie: (MNE(2008)50513)

 2. ?????????? ??? ??????????? ?????????, ???????????? ??? ????? ?????????.

  Maatregel: ????? , Nummer: 3175 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 207 , Publicatiedatum: 29/08/2003 , Pagina: 03923-03938 , Inwerkingtreding: 29/08/2003 ; Referentie: (MNE(2008)50514)

 3. ?????????? ??? ??????????? ??? ??? ???????????? ??? ?????? ?????????? ?????????.

  Maatregel: ????? , Nummer: 3426 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 309 , Publicatiedatum: 22/12/2005 , Pagina: 05661-05676 , Inwerkingtreding: 22/12/2005 ; Referentie: (MNE(2008)50515)

 4. ???????? ?????????? ????????? ??? ??????????? ????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ???????? ??? ?????? ?????????.

  Maatregel: ????? , Nummer: 3468 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 129 , Publicatiedatum: 27/06/2006 , Pagina: 01405-01426 , Inwerkingtreding: 27/06/2006 ; Referentie: (MNE(2008)50516)

 5. ??????? ??? ?????? ??????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????.

  Maatregel: ????????? ??????? , Nummer: ?5-??/?/???./8311 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? B) , Nummer: 655 , Publicatiedatum: 17/05/2005 , Pagina: 09315-09604 , Inwerkingtreding: 17/05/2005 ; Referentie: (MNE(2008)50561)

Spanje:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Orden ITC/3164/2005, de 30 de septiembre, por la que se efectúa la convocatoria del programa nacional de gestión de la demanda para 2005 de instalación de contadores horarios en el sector doméstico y se determinan los requisitos y el procedimiento para su aprobación

  Maatregel: Orden , Nummer: ITC/3164/2005 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 245/2005 , Publicatiedatum: 13/10/2005 , Pagina: 33522-33523 , Inwerkingtreding: 14/10/2005 ; Referentie: (MNE(2008)51040)

 2. ORDEN ITC/4112/2005, de 30 de diciembre, por la que se establece el régimen aplicable para la realización de intercambios intracomunitarios e internacionales de energía eléctrica

  Maatregel: Orden , Nummer: ITC/4112/2005 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 313/2005 , Publicatiedatum: 31/12/2005 , Pagina: 43323-43327 , Inwerkingtreding: 01/01/2006 ; Referentie: (MNE(2008)51041)

 3. REAL DECRETO 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de 2007

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 1634/2006 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 312/2006 , Publicatiedatum: 30/12/2006 , Pagina: 46656-46679 , Inwerkingtreding: 01/01/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51067)

 4. ORDEN ITC/400/2007, de 26 de febrero, por la que se regulan los contratos bilaterales que firmen las empresas distribuidoras para el suministro a tarifa en el territorio peninsular

  Maatregel: Orden , Nummer: ITC/400/2007 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 50/2007 , Publicatiedatum: 27/02/2007 , Pagina: 08205-08210 , Inwerkingtreding: 28/02/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51068)

 5. REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 661/2007 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 126/2007 , Publicatiedatum: 26/05/2007 , Pagina: 22846-22886 , Inwerkingtreding: 01/06/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51069)

 6. RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se modifican las reglas de funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica

  Maatregel: Resolución ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 155/2007 , Publicatiedatum: 29/06/2007 , Pagina: 28007-28086 , Inwerkingtreding: 30/06/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51071)

 7. LEY 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad

  Maatregel: Ley , Nummer: 17/2007 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 160/2007 , Publicatiedatum: 05/07/2007 , Pagina: 29047-29067 , Inwerkingtreding: 06/07/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51072)

 8. ORDEN ITC/2370/2007, de 26 de julio, por la que se regula el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad para los consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción

  Maatregel: Orden , Nummer: ITC/2370/2007 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 185/2007 , Publicatiedatum: 03/08/2007 , Pagina: 33442-33451 , Inwerkingtreding: 04/08/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51075)

 9. RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el procedimiento del sistema de comunicación, ejecución y control del servicio de interrumpibilidad

  Maatregel: Resolución ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 275/2007 , Publicatiedatum: 16/11/2007 , Pagina: 46994-46999 , Inwerkingtreding: 17/11/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51077)

 10. RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el modelo de contrato del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad para los consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción

  Maatregel: Resolución ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 279/2007 , Publicatiedatum: 21/11/2007 , Pagina: 47642-47655 , Inwerkingtreding: 22/11/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51078)

 11. RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se aprueba el procedimiento de operación 9, Información intercambiada por el Operador del Sistema

  Maatregel: Resolución ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 281/2006 , Publicatiedatum: 24/11/2006 , Pagina: 41190-41211 , Inwerkingtreding: 25/11/2006 ; Referentie: (MNE(2008)51066)

 12. REAL DECRETO 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 809/2006 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 156/2006 , Publicatiedatum: 01/07/2006 , Pagina: 24789-24794 , Inwerkingtreding: 01/07/2006 ; Referentie: (MNE(2008)51065)

 13. RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se aprueban las Reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario de producción de energía eléctrica

  Maatregel: Resolución ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 128/2006 , Publicatiedatum: 30/05/2006 , Pagina: 20155-20192 ; Referentie: (MNE(2008)51064)

 14. ORDEN DE 12 DE ENERO DE 1995 POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS TARIFAS ELECTRICAS.

  Maatregel: Orden ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 12/1995 , Publicatiedatum: 14/01/1995 , Pagina: 01355-01357 ; Referentie: (MNE(2008)51042)

 15. REAL DECRETO 2019/1997, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ORGANIZA Y REGULA EL MERCADO DE PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA.

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 2019/1997 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 310/1997 , Publicatiedatum: 27/12/1997 , Pagina: 38047-38057 , Inwerkingtreding: 01/01/1998 ; Referentie: (MNE(2008)51044)

 16. REAL DECRETO 2017/1997, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ORGANIZA Y REGULA EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE LOS COSTES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 2017/1997 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 310/1997 , Publicatiedatum: 27/12/1997 , Pagina: 38037-38047 , Inwerkingtreding: 01/01/1998 ; Referentie: (MNE(2008)51045)

 17. RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por la que se aprueba un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del sistema eléctrico.

  Maatregel: Resolución ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 197/1998 , Publicatiedatum: 18/08/1998 , Pagina: 28158-28183 , Inwerkingtreding: 01/09/1998 ; Referentie: (MNE(2008)51046)

 18. REAL DECRETO 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica.

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 2819/1998 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 312/1998 , Publicatiedatum: 30/12/1998 , Pagina: 44089-44096 , Inwerkingtreding: 01/01/1999 ; Referentie: (MNE(2008)51047)

 19. ORDEN de 14 de junio de 1999 por la que se establece la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

  Maatregel: Orden ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 144/1999 , Publicatiedatum: 17/06/1999 , Pagina: 23185-23187 , Inwerkingtreding: 17/06/1999 ; Referentie: (MNE(2008)51048)

 20. ORDEN ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedi14/04/miento de medida y control de la continuidad del suministro eléctrico.

  Maatregel: Orden , Nummer: ECO/797/2002 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 89/2002 , Publicatiedatum: 13/04/2002 , Pagina: 14170-14176 , Inwerkingtreding: 14/04/2002 ; Referentie: (MNE(2008)51051)

 21. RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueba el procedimiento de operación del sistema (P. O. 6.1.) "Medidas de operación para garantizar la cobertura de la demanda en situaciones de alerta y emergencia".

  Maatregel: Resolución ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 272/2002 , Publicatiedatum: 13/11/2002 , Pagina: 39878-39880 , Inwerkingtreding: 14/11/2002 ; Referentie: (MNE(2008)51052)

 22. REAL DECRETO 1802/2003, de 26 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2004.

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 1802/2003 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 310/2003 , Publicatiedatum: 27/12/2003 , Pagina: 46239-46253 , Inwerkingtreding: 01/01/2004 ; Referentie: (MNE(2008)51054)

 23. RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2004, de la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, por la que se modifican un conjunto de procedimientos de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del Sistema Eléctrico.

  Maatregel: Resolución ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 92/2004 , Publicatiedatum: 16/04/2004 , Pagina: 15890-15916 , Inwerkingtreding: 17/04/2004 ; Referentie: (MNE(2008)51057)

 24. REAL DECRETO 2392/2004, de 30 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2005.

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 2392/2004 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 315/2004 , Publicatiedatum: 31/12/2004 , Pagina: 42766-42784 , Inwerkingtreding: 01/01/2005 ; Referentie: (MNE(2008)51058)

 25. Orden ITC/4142/2004, de 30 de noviembre, por la que se efectúa la convocatoria de los programas nacionales de gestión de la demanda para 2004 y se determinan los requisitos y el procedimiento para su aprobación.

  Maatregel: Orden , Nummer: ITC/4142/2004 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 303/2004 , Publicatiedatum: 17/12/2004 , Pagina: 41290-41292 , Inwerkingtreding: 18/12/2004 ; Referentie: (MNE(2008)51059)

 26. Informe sobre la transposición de la Directiva 2005/89/CE

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 0 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 0 ; Referentie: (MNE(2008)51093)

 27. LEY 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

  Maatregel: Ley , Nummer: 54/1997 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 285/1997 , Publicatiedatum: 28/11/1997 , Pagina: 35097-35126 , Inwerkingtreding: 29/11/1997 ; Referentie: (MNE(2008)51043)

 28. REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 1955/2000 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 310/2000 , Publicatiedatum: 27/12/2000 , Pagina: 45988-46040 , Inwerkingtreding: 16/01/2001 ; Referentie: (MNE(2008)51049)

 29. REAL DECRETO 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 1110/2007 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 224/2007 , Publicatiedatum: 18/09/2007 , Pagina: 37860-37875 , Inwerkingtreding: 19/09/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51076)

Frankrijk:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Loi n°2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

  Maatregel: Loi , Nummer: 2000-108 ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 11/02/2000 , Inwerkingtreding: 12/02/2000 ; Referentie: (MNE(2008)51565)

 2. Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

  Maatregel: Loi , Nummer: 2004-803 ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 11/08/2004 , Inwerkingtreding: 12/08/2004 ; Referentie: (MNE(2008)51566)

 3. Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité

  Maatregel: Décret , Nummer: 2000-877 ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 10/09/2000 , Inwerkingtreding: 11/09/2000 ; Referentie: (MNE(2008)51567)

 4. Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité

  Maatregel: Décret , Nummer: 2002-1434 ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 11/12/2002 , Inwerkingtreding: 12/12/2002 ; Referentie: (MNE(2008)51568)

 5. Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité

  Maatregel: Décret , Nummer: 2004-388 ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 04/05/2004 , Inwerkingtreding: 05/05/2004 ; Referentie: (MNE(2008)51569)

 6. Décret n°2006-1170 du 20 septembre 2006 relatif aux bilans prévisionnels pluriannuels d'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité

  Maatregel: Décret , Nummer: 2006-1170 ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 22/09/2006 , Inwerkingtreding: 23/09/2006 ; Referentie: (MNE(2008)51570)

 7. Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité

  Maatregel: Décret , Nummer: 2006-1731 ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 30/12/2006 , Inwerkingtreding: 31/12/2006 ; Referentie: (MNE(2008)51572)

 8. Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité

  Maatregel: Décret , Nummer: 2007-1826 ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 28/12/2007 , Inwerkingtreding: 29/12/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51574)

 9. Circulaire du 9 septembre 2002 relative au développement des réseaux de transport et de distribution d'électricité

  Maatregel: Circulaire ; Publicatieblad: Mesures administratives , Publicatiedatum: 09/09/2002 ; Referentie: (MNE(2008)51575)

Kroatië:

Termijn voor omzetting: 01/07/2013

 1. Zakon o energiji

  Maatregel: Zakon , Nummer: 2583 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 120/2012 ; Referentie: (MNE(2013)54361)

 2. Zakon o trzistu elektricne energije

  Maatregel: Zakon , Nummer: 358 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 22/2013 ; Referentie: (MNE(2013)54362)

Italië:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

  Maatregel: Decreto legislativo , Nummer: 79 ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 75 , Publicatiedatum: 31/03/1999 ; Referentie: (MNE(2008)51824)

Cyprus:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. ? ???? ???????? ??? ?????? ??????????? (??????????????) ????? ??? 2008.

  Maatregel: ????? , Nummer: ?.92(?)/2008 ; Publicatieblad: Cyprus Gazette , Nummer: 4180 , Publicatiedatum: 29/10/2008 , Pagina: 00747-00750 , Inwerkingtreding: 29/10/2008 ; Referentie: (MNE(2008)56155)

Letland:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Ministru kabineta 25.04.2006. noteikumi Nr.322 "Noteikumi par parvades sistemas operatora ikgadejo novertejuma zinojumu"

  Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi , Nummer: 0101032006042500322 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 68 , Publicatiedatum: 28/04/2006 , Inwerkingtreding: 29/04/2006 ; Referentie: (MNE(2008)51022)

 2. Elektroenergijas tirgus likums

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 82 , Publicatiedatum: 25/05/2005 , Inwerkingtreding: 08/06/2005 ; Referentie: (MNE(2005)51556)

 3. Sabiedrisko pakalpojumu regulesanas komisijas padomes 16.01.2008 lemums Nr.16 "Par Tikla kodeksu"

  Maatregel: SPRK padomes lemums , Nummer: 0143042008011600016 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 16 , Publicatiedatum: 30/01/2008 , Inwerkingtreding: 31/01/2008 ; Referentie: (MNE(2008)51021)

 4. Grozijumi Elektroenergijas tirgus likuma

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 64 , Publicatiedatum: 24/04/2008 , Inwerkingtreding: 15/05/2008 ; Referentie: (MNE(2008)52586)

 5. Energijas lietotaju apgades kartiba un kurinama pardosanas kartiba izsludinatas energetiskas krizes laika

  Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi , Nummer: 106 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 42 , Publicatiedatum: 15/03/2002 , Inwerkingtreding: 16/03/2002 ; Referentie: (MNE(2008)52589)

Litouwen:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Lietuvos Respublikos ukio ministro 2005 m. liepos 15 d. isakymas Nr. 4-265 "Del Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo paslaugu kokybes reikalavimu patvirtinimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 4-265/2005 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 90 , Publicatiedatum: 26/07/2005 , Inwerkingtreding: 27/05/2005 ; Referentie: (MNE(2008)51487)

 2. Lietuvos Respublikos ukio ministro 2005 m. spalio 7 d. isakymas Nr. 4-350 "Del Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykliu patvirtinimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 4-350/2005 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 120 , Publicatiedatum: 10/10/2005 , Inwerkingtreding: 11/10/2005 ; Referentie: (MNE(2008)51488)

 3. Lietuvos Respublikos ukio ministro 2004 m. lapkricio 26 d. isakymas Nr. 4-432 "Del Elektros irenginiu eksploatavimo saugos taisykliu patvirtinimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 4-432/2004 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 175 , Publicatiedatum: 07/12/2004 , Inwerkingtreding: 01/01/2005 ; Referentie: (MNE(2008)51489)

 4. Lietuvos Respublikos ukio ministro 2001 m. gruodzio 21 d. isakymas Nr. 389 "Del Elektriniu ir elektros tinklu eksploatavimo taisykliu patvirtinimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 389/2001 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 6 , Publicatiedatum: 23/01/2002 , Inwerkingtreding: 24/01/2002 ; Referentie: (MNE(2008)51490)

 5. Lietuvos Respublikos ukio ministro 2001 m. gruodzio 29 d. isakymas Nr. 398 "Del Elektros tinklu kodekso bei elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykliu patvirtinimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 398/2001 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 3 , Publicatiedatum: 11/01/2002 , Inwerkingtreding: 01/01/2002 ; Referentie: (MNE(2008)51493)

 6. Lietuvos Respublikos elektros energetikos istatymo pakeitimo istatymas Nr. IX-2307

  Maatregel: Istatymas , Nummer: IX-2307/2004 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 107 , Publicatiedatum: 10/07/2004 , Inwerkingtreding: 10/07/2004 ; Referentie: (MNE(2008)51682)

 7. Lietuvos Respublikos energetikos istatymas Nr. IX-884

  Maatregel: Istatymas , Nummer: IX-884/2002 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 56 , Publicatiedatum: 07/06/2002 , Inwerkingtreding: 01/07/2002 ; Referentie: (MNE(2008)51806)

 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. sausio 13 d. nutarimas Nr. 25 "Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. gruodzio 5 d. nutarimo Nr.1474 "Del teises aktu, butinu Lietuvos Respublikos elektros energetikos istatymui igyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo"

  Maatregel: Nutarimas , Nummer: 25/2004 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 9 , Publicatiedatum: 17/01/2004 , Inwerkingtreding: 18/01/2004 ; Referentie: (MNE(2008)51684)

 9. Lietuvos Respublikos ukio ministro 2005 m. spalio 7 d. isakymas Nr. 4-346 "Del elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinancius energijos isteklius, kilmes garantiju teikimo taisykliu patvirtinimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 4-346/2005 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 122 , Publicatiedatum: 13/10/2005 , Inwerkingtreding: 14/10/2005 ; Referentie: (MNE(2008)51691)

 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2008 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 665 "Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 307 "Del silumos ukio pletros krypciu patvirtinimo" pakeitimo"

  Maatregel: Nutarimas , Nummer: 665/2008 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 82 , Publicatiedatum: 19/07/2008 , Inwerkingtreding: 20/07/2008 ; Referentie: (MNE(2008)54702)

 11. Lietuvos Respublikois energetikos istatymo 2, 4, 6, 16, 17, 21, 27, 28 straipsniu ir priedo pakeitimo ir papildymo bei istatymo papildymo 7(1) straipsniu istatymas Nr. X-1767

  Maatregel: Istatymas , Nummer: X-1767/2008 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 135 , Publicatiedatum: 25/11/2008 , Inwerkingtreding: 01/01/2009 ; Referentie: (MNE(2008)56366)

 12. Lietuvos Respublikos energetikos istatymo 5, 19, 20 straipsniu ir Istatymo priedo pakeitimo ir papildymo istatymas Nr. X-1108

  Maatregel: Istatymas , Nummer: X-1108/2007 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 55 , Publicatiedatum: 19/05/2007 , Inwerkingtreding: 19/05/2007 ; Referentie: (MNE(2007)56506)

 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. rugsejo 18 d. nutarimas Nr. 897 "Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. gruodzio 5 d. nutarimo Nr. 1474 "Del teises aktu, butinu Lietuvos Respublikos elektros energetikos istatymui igyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo"

  Maatregel: Nutarimas , Nummer: 897/2006 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 100 , Publicatiedatum: 21/09/2006 , Inwerkingtreding: 22/09/2006 ; Referentie: (MNE(2008)56448)

 14. Lietuvos Respublikos energetikos istatymo pakeitimo istatymas Nr.XI-1888

  Maatregel: Istatymas , Nummer: XI-1888/2011 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 160 , Publicatiedatum: 28/12/2011 , Inwerkingtreding: 01/01/2012 ; Referentie: (MNE(2012)50082)

Luxemburg:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Loi du 1er août 20071) relative à l'organisation du marché de l'électricité;2) instaurant un poste de Commissaire du Gouvernement à l'Energie;3) abrogeant- la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de Commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation descentrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport;- la loi du 4 janvier 1928 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes;- la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l'électrification du Grand-Duché de Luxembourg;- la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d'énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg;- la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité;et4) modifiant- la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

  Maatregel: Loi ; Publicatieblad: Mémorial Luxembourgeois A , Nummer: 152 , Publicatiedatum: 21/08/2007 , Pagina: 02764-02795 ; Referentie: (MNE(2007)56135)

Hongarije:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. A gazdasági és közlekedési miniszter36/2002. (XII. 19.) GKMrendeletea villamosenergia-rendszer irányításával, mûködésévelés használatával összefüggõ egyes adatszolgáltatásokról

  Maatregel: miniszteri rendelet , Nummer: 36/2002 GKM ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 2002/158. , Publicatiedatum: 19/12/2002 , Pagina: 08879-08892 ; Referentie: (MNE(2006)55839)

 2. 2007. évi LXXXVI.törvénya villamos energiáról

  Maatregel: Törvény , Nummer: 2007. LXXXVI. ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 2007/86. , Pagina: 06354-06409 ; Referentie: (MNE(2007)55743)

 3. A Kormány273/2007. (X. 19.) Korm.rendeletea villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

  Maatregel: kormányrendelet , Nummer: 273/2007. KOR ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 2007/141. , Pagina: 09986-10055 ; Referentie: (MNE(2008)52258)

 4. A Kormány285/2007. (X. 29.) Korm.rendeletea villamosenergia-rendszer jelentos zavaraés a villamosenergia-ellátási válsághelyzet eseténszükséges intézkedésekrol

  Maatregel: kormányrendelet , Nummer: 285/2007. KOR ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 2007/146. , Pagina: 10261-10268 ; Referentie: (MNE(2008)52260)

Malta:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. L.N. 234 of 2008MALTA RESOURCES AUTHORITY ACT(CAP. 423)Electricity (Amendment) Regulations, 2008

  Maatregel: Regulation , Nummer: LN234/08 ; Publicatieblad: The Malta government gazette , Nummer: 18312 , Publicatiedatum: 23/09/2008 , Pagina: 03299-03306 , Inwerkingtreding: 23/09/2008 ; Referentie: (MNE(2008)55231)

Nederland:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Wet van 15 november 2007 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen

  Maatregel: Wet ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 491 ; Referentie: (MNE(2007)58987)

 2. Besluit van 24 januari 2008, houdende vaststelling van he tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 15 november 2007 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen (Stb. 491)

  Maatregel: Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Publicatiedatum: 14/02/2008 ; Referentie: (MNE(2008)51378)

Oostenrijk:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz, das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz und das Energie-Regulierungsbehördengesetz geändert werden(Ökostromgesetz-Novelle 2006)

  Maatregel: Bundesgesetz , Nummer: I Nr. 105/2006 ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: I Nr. 105/2006 , Publicatiedatum: 27/06/2006 ; Referentie: (MNE(2008)52608)

 2. Bundesgesetz, mit dem das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz, dasGaswirtschaftsgesetz, das Energielenkungsgesetz 1982, das Erdöl-BevorratungsundMeldegesetz 1982, das Energie-Regulierungsbehördengesetz, das Bundesgesetzgegen den unlauteren Wettbewerb 1984 und das Wettbewerbsgesetz geändertwerden (Energie-Versorgungssicherheitsgesetz 2006)

  Maatregel: Bundesgesetz , Nummer: I Nr. 106/2006 ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: I Nr. 106/2006 , Publicatiedatum: 27/06/2006 ; Referentie: (MNE(2008)52610)

 3. Gesetz vom 13. Februar 2007, mit dem das Steiermärkische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2005 - Stmk. ELWOG 2005 und das Steiermärkische Starkstromwegegesetz 1971 geändert werden

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 25/2008 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 25/2008 , Publicatiedatum: 20/04/2008 , Inwerkingtreding: 21/04/2008 ; Referentie: (MNE(2008)52883)

 4. NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 7800-1 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 7800-1 , Publicatiedatum: 27/04/2007 ; Referentie: (MNE(2008)53103)

 5. Gesetz vom 7. Februar 2007, mit dem das Tiroler Elektrizitätsgesetz 2003 geändert wird

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 17/2007 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 17/2007 , Publicatiedatum: 24/04/2007 , Inwerkingtreding: 25/04/2007 ; Referentie: (MNE(2008)53354)

 6. Gesetz, mit dem das Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz geändert wird

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 48/2008 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 48/2008 , Publicatiedatum: 05/08/2008 , Inwerkingtreding: 06/08/2008 ; Referentie: (MNE(2008)54856)

 7. Landesgesetz, mit dem das Oö. Elektrizitätswirtschafts- und -orga¬ni¬sa¬tionsgesetz 2006 und das Oö. Starkstromwegegesetz 1970 geändert werden (Oö. ElWOG-Novelle 2008)

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 72/2008 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 72/2008 , Publicatiedatum: 29/08/2008 , Inwerkingtreding: 30/08/2008 ; Referentie: (MNE(2008)56420)

 8. Gesetz über eine Änderung des Elektrizitätswirtschaftsgesetz

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 51/2007 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 51/2007 , Publicatiedatum: 23/08/2007 , Inwerkingtreding: 24/08/2007 ; Referentie: (MNE(2008)56676)

 9. Gesetz vom 17. Dezember 2008, mit dem das Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 geändert wird (Landes-elektrizitätsgesetz-Novelle 2008)

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 29/2009 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 29/2009 , Publicatiedatum: 24/03/2009 ; Referentie: (MNE(2009)51638)

 10. Gesetz, mit dem das Burgenländische Elekrizitätswesengesetz 2006 geändert wird

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 52/2009 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 52/2009 , Publicatiedatum: 08/07/2009 , Inwerkingtreding: 09/07/2009 ; Referentie: (MNE(2009)53221)

 11. Gesetz, mit dem das Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirt-schaftsgesetz 2005), LGBl. Nr. 46/2005 in der Fas-sung LGBl. Nr. 7/2007, geändert wird

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 10/2008 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 10/2008 , Publicatiedatum: 22/02/2008 ; Referentie: (MNE(2009)55507)

 12. Gesetz, mit dem das Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirt-schaftsgesetz 2005)

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 59/2009 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 59/2009 , Publicatiedatum: 01/12/2009 ; Referentie: (MNE(2009)55541)

 13. Gesetz, mit dem das Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz geändert wird

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 31/2010 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 31/2010 , Publicatiedatum: 07/06/2010 , Inwerkingtreding: 01/07/2010 ; Referentie: (MNE(2010)54467)

 14. Kärntner Elektirzitätswirtschafts- und organisationsgesetz 2011

  Maatregel: Landesgesetz , Nummer: 10/2012 ; Publicatieblad: Landesgesetzblatt ( LGBl. ) , Nummer: 10/2012 , Publicatiedatum: 29/02/2012 , Inwerkingtreding: 01/03/2012 ; Referentie: (MNE(2012)51473)

Polen:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

  Maatregel: Ustawa , Nummer: 2006/89/625 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2006/89/625 ; Referentie: (MNE(2006)55819)

 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy -Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci

  Maatregel: Nowelizacja , Nummer: 2007/21/124 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2007/21/124 ; Referentie: (MNE(2007)51846)

 3. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

  Maatregel: Nowelizacja , Nummer: 2006/158/1123 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2006/158/1123 ; Referentie: (MNE(2006)55820)

 4. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

  Maatregel: Ustawa , Nummer: 2007/115/790 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2007/115/790 ; Referentie: (MNE(2008)56403)

 5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczególowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

  Maatregel: Rozporzadzenie , Nummer: 2007/93/623 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2007/93/623 ; Referentie: (MNE(2007)54980)

 6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczególowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczna

  Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2007/128/895 ; Referentie: (MNE(2008)55213)

 7. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczególowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw stalych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepla

  Maatregel: Rozporzadzenie , Nummer: 2007/133/924 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2007/133/924 ; Referentie: (MNE(2008)56568)

 8. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony srodowiska

  Maatregel: Nowelizacja , Nummer: 2005/62/552 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2005/62/552 ; Referentie: (MNE(2005)50329)

 9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególowego zakresu obowiazków uzyskania i przedstawienia do umorzenia swiadectw pochodzenia, uiszczenia oplaty zastepczej, zakupu energii elektrycznej i ciepla wytworzonych w odnawialnych zródlach energii oraz obowiazku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym zródle energii

  Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2008/156/969 ; Referentie: (MNE(2009)50248)

 10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie swiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczególowego zakresu obowiazku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych swiadectw, uiszczania oplaty zastepczej i obowiazku potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

  Maatregel: Rozporzadzenie , Nummer: 2007/185/1314 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2007/185/1314 ; Referentie: (MNE(2007)59176)

 11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii

  Maatregel: Rozporzadzenie ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2009/21/111 ; Referentie: (MNE(2009)53229)

 12. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

  Maatregel: Nowelizacja ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2008/116/731 ; Referentie: (MNE(2009)53231)

 13. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Maatregel: Ustawa , Nummer: 2009/84/712 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2009/84/712 ; Referentie: (MNE(2009)53242)

 14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Maatregel: Ustawa ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Publicatiedatum: 10/05/2003 ; Referentie: (MNE(2003)53600)

 15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

  Maatregel: Ustawa , Nummer: 2004/261/2603 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2004/261/2603 ; Referentie: (MNE(2005)60704)

 16. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym

  Maatregel: Ustawa , Nummer: 2007/89/590 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2007/89/590 ; Referentie: (MNE(2009)52543)

 17. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

  Maatregel: Ustawa , Nummer: 2003/24/199 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2003/24/199 ; Referentie: (MNE(2009)53244)

 18. Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013

  Maatregel: Obwieszczenie , Nummer: 2008/8/104 ; Publicatieblad: Monitor Polski , Nummer: 2008/8/104 ; Referentie: (MNE(2009)53246)

 19. Program dla elektroenergetyki

  Maatregel: Srodki administracyjne ; Publicatieblad: Srodki administracyjne , Publicatiedatum: 27/03/2006 ; Referentie: (MNE(2009)53248)

 20. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  Maatregel: Ustawa , Nummer: 2010/21/104 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2010/21/104 ; Referentie: (MNE(2010)51238)

Portugal:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Ministério da Economia e da InovaçãoProcede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de Agosto, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2005/89/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Janeiro de 2006, relativa a medidas destinadas a garantir a segurança do fornecimento de electricidade e o investimento em infra-estruturas

  Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 23/2009 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 13 , Publicatiedatum: 20/01/2009 , Pagina: 00447-00449 ; Referentie: (MNE(2009)50316)

Roemenië:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Legea energiei electrice

  Maatregel: Lege , Nummer: 13 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 51 , Publicatiedatum: 23/01/2007 , Pagina: 00001-00032 , Inwerkingtreding: 22/02/2007 ; Referentie: (MNE(2008)56486)

 2. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr.13/2007

  Maatregel: Ordonanta de urgenta , Nummer: 172 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 787 , Publicatiedatum: 25/11/2008 , Pagina: 00016-00018 , Inwerkingtreding: 25/11/2008 ; Referentie: (MNE(2008)56487)

 3. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului pentru acoperirea licen?elor ?i autoriza?iilor în sectorul energiei electrice

  Maatregel: Hotarâre de Guvern , Nummer: 540 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 399 , Publicatiedatum: 05/05/2004 , Pagina: 00004-00016 , Inwerkingtreding: 05/05/2004 ; Referentie: (MNE(2008)56491)

 4. Ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice

  Maatregel: Ordin , Nummer: 17 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 500 , Publicatiedatum: 26/07/2007 , Pagina: 00018-00024 , Inwerkingtreding: 25/08/2007 ; Referentie: (MNE(2008)56494)

 5. Ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

  Maatregel: Ordin , Nummer: 28 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 760 , Publicatiedatum: 09/11/2007 , Pagina: 00016-00027 , Inwerkingtreding: 08/12/2007 ; Referentie: (MNE(2008)56496)

 6. Ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si serviciilor prestate de operatorul comercial participantilor la piata angro de energie elctrica, între Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. si [client]

  Maatregel: Ordin , Nummer: 44 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 1035 , Publicatiedatum: 28/12/2006 , Pagina: 00039-00053 , Inwerkingtreding: 01/01/2007 ; Referentie: (MNE(2008)56499)

 7. Ordin al Pre?edintelui Autorita?ii Na?ionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea codului Tehnic al re?elei electrice de transport

  Maatregel: Ordin , Nummer: 20 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 828 , Publicatiedatum: 08/09/2004 , Pagina: 00004-00004 , Inwerkingtreding: 08/09/2004 ; Referentie: (MNE(2008)56500)

 8. Ordin al presedintelui Autpritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice pentru aprobarea codului comercial al pietei angro de energie electrica

  Maatregel: Ordin , Nummer: 25 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 989 , Publicatiedatum: 27/10/2004 , Pagina: 00006-00006 , Inwerkingtreding: 01/01/2005 ; Referentie: (MNE(2008)56501)

 9. Decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice pentru aprobarea Codului tehnic al retelelor electrice de distributie

  Maatregel: Decizie (a unei institutii, alta decât Guvernul) , Nummer: 101 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 276 , Publicatiedatum: 29/06/2000 , Pagina: 00007-00007 , Inwerkingtreding: 29/06/2000 ; Referentie: (MNE(2008)56503)

 10. Ordonan?a privind eficien?a energetica ?i promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

  Maatregel: Ordonanta de Guvern , Nummer: 22 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 628 , Publicatiedatum: 29/08/2008 , Pagina: 00002-00008 , Inwerkingtreding: 01/09/2008 ; Referentie: (MNE(2008)55059)

 11. Lege privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

  Maatregel: Lege , Nummer: 24 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 777 , Publicatiedatum: 25/08/2004 , Pagina: 00001-00015 , Inwerkingtreding: 28/08/2004 ; Referentie: (MNE(2008)56511)

 12. Legea energiei electrice si a gazelor naturale

  Maatregel: Lege , Nummer: 123 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 485 , Publicatiedatum: 16/07/2012 , Pagina: 00002-00069 , Inwerkingtreding: 20/07/2012 ; Referentie: (MNE(2012)53310)

Slovenië:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo

  Maatregel: Sklep ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 63/2004 , Publicatiedatum: 10/06/2004 , Pagina: 08051-08056 , Inwerkingtreding: 11/06/2004 ; Referentie: (MNE(2004)59581)

 2. Uredba o nacinu izvajanja gospodarske javne sluzbe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrezja elektricne energije

  Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 114/2004 , Publicatiedatum: 22/10/2004 , Pagina: 13577-13581 , Inwerkingtreding: 06/11/2004 ; Referentie: (MNE(2008)51615)

 3. Uredba o nacinu izvajanja gospodarske javne sluzbe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrezja elektricne energije in gospodarske javne sluzbe dobava elektricne energije tarifnim odjemalcem

  Maatregel: Uredba ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 117/2004 , Publicatiedatum: 29/10/2004 , Pagina: 14093-14100 , Inwerkingtreding: 13/11/2004 ; Referentie: (MNE(2006)53172)

 4. Akt o dolocitvi metodoligije za obracunavanje omreznine in metodologije za dolocitev omreznine in kriterijih za ugotavljanje upravicenih stroskov za elektroenergetska omrezja

  Maatregel: Akt ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 121/2005 , Publicatiedatum: 30/12/2005 , Pagina: 14114-14133 , Inwerkingtreding: 31/12/2005 ; Referentie: (MNE(2008)51616)

 5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

  Maatregel: Zakon ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 118/2006 , Publicatiedatum: 17/11/2006 , Pagina: 12401-12409 , Inwerkingtreding: 02/12/2006 ; Referentie: (MNE(2007)50800)

 6. Energetski zakon (uradno precisceno besedilo) (EZ-UPB2)

  Maatregel: Zakon ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 27/2007 , Publicatiedatum: 26/03/2007 , Pagina: 03549-03576 , Inwerkingtreding: 02/12/2006 ; Referentie: (MNE(2008)51614)

 7. Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrezje elektricne energije

  Maatregel: Navodilo ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 49/2007 , Publicatiedatum: 04/06/2007 , Pagina: 06769-06833 , Inwerkingtreding: 19/06/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51617)

 8. Popravek predpisa 2006-01-5019

  Maatregel: Drugo ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 9/2007 , Publicatiedatum: 02/02/2007 , Pagina: 01022-01022 , Inwerkingtreding: 02/02/2007 ; Referentie: (MNE(2007)52038)

 9. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C)

  Maatregel: Zakon ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 70/2008 , Publicatiedatum: 11/07/2008 , Pagina: 09557-09570 , Inwerkingtreding: 12/07/2008 ; Referentie: (MNE(2009)54315)

 10. Energetski zakon

  Maatregel: Zakon ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 79/1999 , Publicatiedatum: 30/09/1999 , Pagina: 12378-12394 ; Referentie: (MNE(2003)53541)

Slowakije:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Zákon c. 112/2008 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon c. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov

  Maatregel: zákon , Nummer: 112/2008 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 43 , Publicatiedatum: 01/04/2008 , Inwerkingtreding: 01/04/2008 ; Referentie: (MNE(2008)52159)

Finland:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Sähkömarkkinalaki / Elmarknadslag

  Maatregel: Laki , Nummer: 386/1995 ; Publicatieblad: Suomen Saadoskokoelma (SK) , Nummer: 386/1995 ; Referentie: (MNE(2008)52162)

 2. Ydinenergialaki / Kärnenergilag

  Maatregel: Laki , Nummer: 990/1987 ; Publicatieblad: Suomen Saadoskokoelma (SK) , Nummer: 990/1987 ; Referentie: (MNE(2008)52163)

 3. Laki Energiamarkkinavirastosta / Lag om Energimarknadsverket

  Maatregel: Laki , Nummer: 507/2000 ; Publicatieblad: Suomen Saadoskokoelma (SK) , Nummer: 507 , Publicatiedatum: 08/06/2000 , Pagina: 01249-01250 ; Referentie: (MNE(2008)52164)

 4. Ellag för landskapet Åland

  Maatregel: Landskapslag , Nummer: 1982/38 ; Publicatieblad: Ålands Författningssamling (ÅFS) , Nummer: 1982/38 ; Referentie: (MNE(2009)50402)

 5. Landskapsförordning om elmarknaden

  Maatregel: Landskapsförordning , Nummer: 1999/65 ; Publicatieblad: Ålands Författningssamling (ÅFS) , Nummer: 1999/65 ; Referentie: (MNE(2009)50404)

Zweden:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008

 1. Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar

  Maatregel: Föreskrift , Nummer: 2005:2 ; Publicatieblad: Svenska kraftnäts författningssamling (SvKFS) , Publicatiedatum: 25/10/2005 ; Referentie: (MNE(2009)51228)

 2. Ellag (1997:857)

  Maatregel: Lag , Nummer: 1997:857 ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 1997:857 ; Referentie: (MNE(2009)51230)

 3. Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el

  Maatregel: Förordning , Nummer: 1994:1806 ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 1994:1806 ; Referentie: (MNE(2009)51231)

 4. Förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

  Maatregel: Förordning , Nummer: 2007:1118 ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 2007:1118 ; Referentie: (MNE(2009)51232)

 5. Ellag (1997:857)

  Maatregel: Lag , Nummer: 1997:857 ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 1997:857 ; Referentie: (MNE(2009)51277)

 6. Lag (2009:582) om ändring i ellagen (1997:857)

  Maatregel: Lag , Nummer: 2009:582 ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: 2009:582 ; Referentie: (MNE(2009)54032)

Verenigd Koninkrijk:

Termijn voor omzetting: 24/02/2008