Home

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

België:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU - 8 APRIL 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koolstofdioxide, propiconazool, difenacum, K-HDO, IPBC en thiamethoxam,

  Maatregel: Ministerieel Besluit , Nummer: C-2009/24134 ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 16/04/2009 , Pagina: 30548-30560 , Inwerkingtreding: 31/03/2009 ; Referentie: (MNE(2009)51698)

Bulgarije:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. ??????? ? ??-09-617 ?? 16 ???????? 2008 ?.

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? , Nummer: RD-09-617 ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 8 , Publicatiedatum: 30/01/2009 ; Referentie: (MNE(2009)50915)

Tsjechische Republiek:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Zákon c. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádení biocidních prípravku a úcinných látek na trh a o zmene nekterých souvisejících zákonu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 120/2002 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 09/04/2002 ; Referentie: (MNE(2003)56600)

 2. Zákon c. 297/2008 Sb., kterým se mení zákon c. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádení biocidních prípravku a úcinných látek na trh a o zmene nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejsích predpisu, a nekteré související zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 297/2008 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 19/08/2008 ; Referentie: (MNE(2008)55334)

 3. Zákon c. 136/2010 Sb., kterým se mení zákon c. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádení biocidních prípravku a úcinných látek na trh a o zmene nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejsích predpis

  Maatregel: Zákon , Nummer: 136/2010 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 14/05/2010 ; Referentie: (MNE(2010)53741)

 4. Vyhláska c. 343/2011 Sb., o seznamu úcinných látek

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 343/2011 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 29/11/2011 ; Referentie: (MNE(2011)58221)

Denemarken:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Bekendtgørelse nr. 1224 af 10. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 1224 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Publicatiedatum: 10/12/2008 , Inwerkingtreding: 19/12/2008 ; Referentie: (MNE(2009)50373)

Duitsland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Anpassungsgesetz)

  Maatregel: Gesetz ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: 21 , Publicatiedatum: 31/05/2008 , Pagina: 00922-00931 , Inwerkingtreding: 01/06/2008 ; Referentie: (MNE(2008)55522)

Estland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. BIOTSIIDISEADUS1

  Maatregel: seadus , Nummer: RTI, 09.06.2009, 29, 174 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RTI, 09.06.2009, 29, 174 ; Referentie: (MNE(2009)52474)

Ierland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. European Communities (Authorisation, Placing on the Market, Use and Control of Biocidal Products) (Amendment) Regulations 2009.

  Maatregel: Statutory Instrument (Regulation or Order) , Nummer: S.I.No. 84 of 2009 ; Publicatieblad: Iris Oifigiúl , Publicatiedatum: 20/03/2009 , Inwerkingtreding: 11/03/2009 ; Referentie: (MNE(2009)51252)

Griekenland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. ??????????? ??? ?????????? ????????? ??? ??205/2001(?160).....

  Maatregel: ????????? ???????? , Nummer: 52 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 71 , Publicatiedatum: 08/05/2009 , Pagina: 04927-04940 , Inwerkingtreding: 01/07/2010 ; Referentie: (MNE(2009)52083)

Spanje:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Orden PRE/866/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas tiametoxam, propiconazol, IPBC y K-HDO, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

  Maatregel: Orden , Nummer: PRE/866/2009 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 86/2009 , Publicatiedatum: 08/04/2009 , Pagina: 33196-33202 , Inwerkingtreding: 09/04/2009 ; Referentie: (MNE(2009)51615)

Frankrijk:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Arrêté du 5 mars 2009 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur lemarché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché desproduits biocides, aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes duditarrêté

  Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 22/03/2009 ; Referentie: (MNE(2009)51383)

Kroatië:

Termijn voor omzetting: 01/07/2013

 1. Pravilnik o popisu postojecih aktivnih tvari dopustenih u biocidnim pripravcima

  Maatregel: Pravilnik , Nummer: 2886 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 90/2008 ; Referentie: (MNE(2012)55344)

 2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojecih aktivnih tvari dopustenih u biocidnim pripravcima

  Maatregel: Pravilnik , Nummer: 624 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 28/2009 ; Referentie: (MNE(2012)55345)

Italië:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Attuazione della direttiva 2008/79/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva IPBC nell'allegato I della direttiva.

  Maatregel: Decreto ministeriale ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 16 , Publicatiedatum: 21/01/2009 ; Referentie: (MNE(2009)50384)

Cyprus:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. ?? ???? ????????? (???????) ????????, ??? 2008.

  Maatregel: ???????? , Nummer: ?.?.?. 431/2008 ; Publicatieblad: Cyprus Gazette , Nummer: 4316 , Publicatiedatum: 28/11/2008 , Pagina: 03356-03365 , Inwerkingtreding: 28/11/2008 ; Referentie: (MNE(2008)56600)

Letland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Prasibas darbibam ar biocidiem

  Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi , Nummer: 184 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 83 , Publicatiedatum: 04/06/2003 , Inwerkingtreding: 01/07/2003 ; Referentie: (MNE(2009)51818)

Litouwen:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 7 d. isakymas Nr. V-962 "Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. isakymo Nr. V-571 "Del biocidu veikliuju medziagu saraso patvirtinimo" papildymo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: V-962/2008 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 119 , Publicatiedatum: 16/10/2008 , Inwerkingtreding: 17/10/2008 ; Referentie: (MNE(2008)55828)

Luxemburg:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant inscription de substances actives à l'annexe Ide la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

  Maatregel: Règlement Grand-ducal ; Publicatieblad: Mémorial Luxembourgeois A , Nummer: 155 , Publicatiedatum: 02/07/2009 , Pagina: 02298-02305 ; Referentie: (MNE(2009)53056)

Hongarije:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek eloállításának és forgalomba hozatalának feltételeirol

  Maatregel: Törvény ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 80 , Publicatiedatum: 07/07/2003 , Pagina: 6316-6465 ; Referentie: (MNE(2003)55039)

 2. Az egészségügyi miniszter,a földmuvelésügyi és vidékfejlesztésiminiszter és a környezetvédelmi és vízügyiminiszter7/2009. (III. 25.) EüM-FVM-KvVMegyüttes rendeletea biocid termékek eloállításának és forgalombahozatalának feltételeirol szóló38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVMegyüttes rendelet módosításáról

  Maatregel: miniszteri rendelet , Nummer: 7/2009 ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 2009/36. , Pagina: 07643-07654 ; Referentie: (MNE(2009)51754)

Malta:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. L.N. 16 of 2009PESTICIDES CONTROL ACT(CAP. 430)Biocides (Amendment) Regulations, 2009

  Maatregel: Regulation , Nummer: LN16/09 ; Publicatieblad: The Malta government gazette , Nummer: 18364 , Publicatiedatum: 13/01/2009 , Pagina: 00041-00046 ; Referentie: (MNE(2009)50305)

Nederland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Besluit van 8 juli 2008, houdende wijziging vanhet Besluit Gedragstoezicht financiëleondernemingen Wft ter implementatie vanRichtlijn nr. 2007/16/EG van de Commissie vande Europese Gemeenschappen van 19 maart2007 tot uitvoering van Richtlijn 85/611/EEG vande Raad tot coördinatie van de wettelijke enbestuursrechtelijke bepalingen betreffendebepaalde instellingen voor collectieve beleggingin effecten (icbe's) wat de verduidelijking vanbepaalde definities betreft (PbEU L 79) en totaanpassing aan de terminologie, gehanteerd inverordening (EG) nr. 1287/2006 van deCommissie van de Europese Gemeenschappenvan 10 augustus 2006 tot uitvoering vanRichtlijn 2004/39/EG van het EuropeseParlement en de Raad wat de voorbeleggingsondernemingen geldendeverplichtingen betreffende het bijhouden vangegevens, het melden van transacties, demarkttransparantie, de toelating van financiëleinstrumenten tot de handel en de definitie vanbegrippen voor de toepassing van genoemderichtlijn betreft (PbEU L 241)

  Maatregel: Besluit , Nummer: FM 2008-01059M ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 283 , Publicatiedatum: 17/07/2008 , Inwerkingtreding: 23/07/2008 ; Referentie: (MNE(2008)55211)

 2. Bekendmaking van besluiten van de Europese Commissie inzake bepaalde werkzame stoffen in biociden ingevolge art. 2, lid 2, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Maatregel: Mededeling , Nummer: B-2008-02 ; Publicatieblad: Staatscourant (Journal Officiel néerlandais) , Nummer: 235 , Publicatiedatum: 03/12/2008 , Pagina: 00001-00001 ; Referentie: (MNE(2008)56519)

Oostenrijk:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Biozid-Produkte-Gesetz

  Maatregel: Bundesgesetz , Nummer: I Nr. 105/2000 ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: I Nr. 105/2000 , Publicatiedatum: 29/09/2000 ; Referentie: (MNE(2008)55017)

Polen:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobojczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka

  Maatregel: Obwieszczenie , Nummer: 2009/32/473 ; Publicatieblad: Monitor Polski , Nummer: 2009/32/473 , Publicatiedatum: 28/05/2009 ; Referentie: (MNE(2009)52357)

 2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka

  Maatregel: Obwieszczenie ; Publicatieblad: Monitor Polski , Publicatiedatum: 10/05/2010 ; Referentie: (MNE(2010)53334)

 3. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 pazdziernika 2010 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktachbiobójczych niskiego ryzyka

  Maatregel: Obwieszczenie ; Publicatieblad: Monitor Polski , Publicatiedatum: 29/10/2010 , Inwerkingtreding: 29/10/2010 ; Referentie: (MNE(2010)56568)

Portugal:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Ministério da SaúdeTranspõe para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2008/75/CE, de 24 de Julho, 2008/77/CE e 2008/78/CE, de 25 de Julho, 2008/79/CE e 2008/80/CE, de 28 de Julho, 2008/81/CE, de 29 de Julho, 2008/85/CE e 2008/86/CE, de 5 de Setembro, da Comissão, que alteram a Directiva n.º 98/8/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro, com o objectivo de incluir certas substâncias activas biocidas dióxido de carbono, tiametoxame, propiconazol, IPBC, K-HDO, difenacume, tiabendazol e tebuconazol no anexo i da directiva

  Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 116/2009 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 95 , Publicatiedatum: 18/05/2009 , Pagina: 03142-03148 ; Referentie: (MNE(2009)52168)

 2. Presidência do Conselho de Ministros - Centro JurídicoRectifica o Decreto-Lei n.º 116/2009, de 18 de Maio, do Ministério da Saúde, que transpõe para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2008/75/CE, de 24 de Julho, 2008/77/CE e 2008/78/CE, de 25 de Julho, 2008/79/CE e 2008/80/CE, de 28 de Julho, 2008/81/CE, de 29 de Julho, 2008/85/CE e 2008/86/CE, de 5 de Setembro, da Comissão, que alteram a Directiva n.º 98/8/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro, com o objectivo de incluir certas substâncias activas biocidas dióxido de carbono, tiametoxame, propiconazol, IPBC, K-HDO, difenacume, tiabendazol e tebuconazol no anexo I da directiva, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 95, de 18 de Maio de 2009

  Maatregel: Administrative measures , Nummer: 50/2009 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 136 , Publicatiedatum: 16/05/2009 , Pagina: 04507-04507 ; Referentie: (MNE(2009)53264)

Roemenië:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1321/280/90/2007

  Maatregel: Ordin , Nummer: 233/438/15 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 288 , Publicatiedatum: 04/05/2009 , Pagina: 00007-00012 , Inwerkingtreding: 04/05/2009 ; Referentie: (MNE(2009)52759)

Slovenië:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB

  Maatregel: Drugo ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 5/2009 , Publicatiedatum: 23/01/2009 , Pagina: 00380-00390 , Inwerkingtreding: 24/01/2009 ; Referentie: (MNE(2009)50735)

Slowakije:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 24/2009 Z. z., ktorým sa doplna nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam úcinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky c. 189/2008 Z. z.

  Maatregel: nariadenie , Nummer: 24/2009 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 12 , Publicatiedatum: 05/02/2009 , Inwerkingtreding: 01/11/2009 ; Referentie: (MNE(2009)50947)

Finland:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta / Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem

  Maatregel: Ministeriön asetus , Nummer: 32/2009 ; Publicatieblad: Suomen Saadoskokoelma (SK) , Nummer: 32 , Publicatiedatum: 30/01/2009 , Pagina: 00098-00105 , Inwerkingtreding: 31/01/2009 ; Referentie: (MNE(2009)51966)

 2. LANDSKAPSLAGom tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

  Maatregel: Landskapslag , Nummer: 1990/32 ; Publicatieblad: Ålands Författningssamling (ÅFS) , Nummer: 1990/32 ; Referentie: (MNE(2009)52215)

 3. LANDSKAPSLAGom ändring av 3a och 3b §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland avriksförfattningar om kemikalier

  Maatregel: Landskapslag , Nummer: 2007/124 ; Publicatieblad: Ålands Författningssamling (ÅFS) , Nummer: 2007/124 , Publicatiedatum: 20/12/2007 ; Referentie: (MNE(2009)52216)

 4. LANDSKAPSFÖRORDNINGom ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier ochexplosiva varor

  Maatregel: Landskapsförordning , Nummer: 2008/71 ; Publicatieblad: Ålands Författningssamling (ÅFS) , Nummer: 2008/71 , Publicatiedatum: 03/04/2008 , Inwerkingtreding: 01/05/2008 ; Referentie: (MNE(2009)52218)

Zweden:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2009:1) om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel

  Maatregel: Föreskrift ; Publicatieblad: Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS) , Nummer: 2009:1 , Inwerkingtreding: 01/03/2009 ; Referentie: (MNE(2009)51288)

Verenigd Koninkrijk:

Termijn voor omzetting: 30/06/2009

 1. The Biocidal Products (Amendment) Regulations 2007

  Maatregel: Statutory instrument (SI) , Nummer: SI 2007 No. 293 ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: SI 2007 No. 293 , Publicatiedatum: 09/02/2007 , Inwerkingtreding: 06/04/2007 ; Referentie: (MNE(2008)55729)

 2. The Biocidal Products (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2007

  Maatregel: Statutory Rules of Northern Ireland , Nummer: SR of NI 2007 No. 190 ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: SR of NI 2007 No. 190 , Inwerkingtreding: 30/04/2007 ; Referentie: (MNE(2008)55730)