Home

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

België:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Bulgarije:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Tsjechische Republiek:

Termijn voor omzetting: 31/12/2050

 1. Zákon Ceské národní rady c. 200/1990 Sb., o prestupcích

  Maatregel: Zákon , Nummer: 200/1990 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 18/05/1990 ; Referentie: (MNE(2003)56446)

 2. Zákon c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

  Maatregel: Zákon , Nummer: 513/1991 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 18/12/1991 ; Referentie: (MNE(2003)56306)

 3. Zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví

  Maatregel: Zákon , Nummer: 563/1991 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 31/12/1991 ; Referentie: (MNE(2003)56312)

 4. Zákon c. 142/1996 Sb, kterým se mení a doplnuje zákon c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znení pozdejsích predpisu, a mení zákon c. 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 142/1996 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 30/05/1996 ; Referentie: (MNE(2004)52318)

 5. Zákon c. 370/2000 Sb., kterým se mení zákon c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znení pozdjsích predpisu, zákon c. 358/1992 Sb., o notárích a jejich cinnosti (notárský rád), ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o zmene a doplnení dalsích zákonu, ve znení zákona c. 30/2000 Sb., zákon c. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, ve znení pozdejsích predpisu, a zákon c. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 370/2000 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 25/10/2000 ; Referentie: (MNE(2003)56337)

 6. Zákon c. 62/2002 Sb., kterým se mení zákon c. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 62/2002 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 22/02/2002 ; Referentie: (MNE(2004)52321)

 7. Zákon c. 308/2002 Sb., kterým se mení zákon c. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o zmene a doplnení dalsích zákonu, ve znení pozdejsích predpisu, a nekteré dalsí zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 308/2002 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 12/07/2002 ; Referentie: (MNE(2004)50619)

 8. Zákon c. 88/2003 Sb., kterým se mení zákon c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 40/1964 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 358/1992 Sb., o notárích a jejich cinnosti (notárský rád), ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 370/2000 Sb., kterým se mení zákon c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 358/1992 Sb., o notárích a jejich cinnosti (notárský rád), ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o zmene a doplnení dalsích zákonu, ve znení zákona c. 30/2000 Sb., zákon c. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, ve znení pozdejsích predpisu, a zákon c. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znení pozdejsích predpisu, ve znení zákona c. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhláseného pod c. 476/2002 Sb., zákon c. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znení pozdejsích predpisu, a zákon c. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikání (zivnostenský zákon), ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 88/2003 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 01/04/2003 ; Referentie: (MNE(2003)56385)

 9. Zákon c. 437/2003 Sb., kterým se mení zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejsích predpisu, a nekteré dalsí zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 437/2003 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 16/12/2003 ; Referentie: (MNE(2003)56772)

 10. Zákon c. 216/2005 Sb., kterým se mení zákon c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, ve znení pozdejsích predpisu, zákon c. 189/1994 Sb., o vyssích soudních úrednících, ve znení pozdejsích predpisu, a zákon c. 358/1992 Sb., o notárích a jejich cinnosti (notárský rád), ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 216/2005 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 03/06/2005 ; Referentie: (MNE(2005)52981)

 11. Zákon c. 79/2006 Sb., kterým se mení zákon c. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znení pozdejsích predpisu, a dalsí související zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 79/2006 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 15/03/2006 ; Referentie: (MNE(2006)53426)

 12. Zákon c. 296/2007 Sb., kterým se mení zákon c. 182/2006 Sb., o úpadku a zpusobech jeho resení (insolvencní zákon), ve znení pozdejsích predpisu, a nekteré zákony v souvislosti s jeho prijetím

  Maatregel: Zákon , Nummer: 296/2007 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 29/11/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51942)

 13. Zákon c. 344/2007 Sb., kterým se mení zákon c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znení pozdejsích predpisu, a zákon c. 200/1990 Sb., o prestupcích, ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 344/2007 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 21/12/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51184)

 14. Zákon c. 126/2008 Sb., kterým se mení nekteré zákony v souvislosti s prijetím zákona o premenách obchodních spolecností a druzstev

  Maatregel: Zákon , Nummer: 126/2008 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 16/04/2008 ; Referentie: (MNE(2008)52671)

 15. Zákon c. 40/2009 Sb., trestní zákoník

  Maatregel: Zákon , Nummer: 40/2009 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 09/02/2009 ; Referentie: (MNE(2009)53136)

 16. Zákon c. 227/2009 Sb., kterým se mení nekteré zákony v souvislosti s prijetím zákona o základních registrech

  Maatregel: Zákon , Nummer: 227/2009 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 24/07/2009 ; Referentie: (MNE(2009)53667)

Denemarken:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Duitsland:

Termijn voor omzetting: 31/12/2050

  Estland:

  GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

  Ierland:

  GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

  Griekenland:

  GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

  Spanje:

  Termijn voor omzetting: 31/12/2050

   Frankrijk:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Kroatië:

   Termijn voor omzetting: 01/07/2013

   1. Zakon o trgovackim drustvima - procisceni tekst

    Maatregel: Zakon , Nummer: 3144 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 152/11 , Publicatiedatum: 27/12/2011 ; Referentie: (MNE(2012)56744)

   2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovackim drustvima

    Maatregel: Zakon , Nummer: 2392 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 111/12 , Publicatiedatum: 10/10/2012 , Inwerkingtreding: 18/10/2012 ; Referentie: (MNE(2013)54148)

   3. Zakon o sudskom registru

    Maatregel: Zakon ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 1/95 ; Referentie: (MNE(2013)56340)

   4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

    Maatregel: Zakon ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 57/96 ; Referentie: (MNE(2013)56342)

   5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

    Maatregel: Zakon ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 45/1999 ; Referentie: (MNE(2013)56345)

   6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

    Maatregel: Zakon , Nummer: 1034 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 54/2005 , Publicatiedatum: 27/04/2005 , Inwerkingtreding: 27/04/2005 ; Referentie: (MNE(2013)56346)

   7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

    Maatregel: Zakon , Nummer: 1345 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 40/2007 , Publicatiedatum: 18/04/2007 , Inwerkingtreding: 26/04/2007 ; Referentie: (MNE(2013)56347)

   8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

    Maatregel: Zakon , Nummer: 2572 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 91/2010 , Publicatiedatum: 23/07/2010 , Inwerkingtreding: 23/07/2010 ; Referentie: (MNE(2013)56348)

   9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o sudskom registru

    Maatregel: Zakon , Nummer: 1924 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 90/2011 , Publicatiedatum: 02/08/2011 , Inwerkingtreding: 10/08/2011 ; Referentie: (MNE(2013)56349)

   10. Zakon o izmjeni Zakona o trgovackim drustvima

    Maatregel: Zakon , Nummer: 1348 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 68/2013 , Publicatiedatum: 07/06/2013 , Inwerkingtreding: 15/06/2013 ; Referentie: (MNE(2013)56386)

   Italië:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Cyprus:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Letland:

   Termijn voor omzetting: 31/12/2050

   1. Komerclikums

    Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 158/160 , Publicatiedatum: 04/05/2000 , Inwerkingtreding: 01/01/2002 ; Referentie: (MNE(2010)53828)

   Litouwen:

   Termijn voor omzetting: 31/12/2050

   1. Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo 1, 4, 7, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 51, 52, 58, 59, 63, 64, 65, 74, 76, 78 straipsniu, septintojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir papildymo bei Istatymo papildymo 16(1), 26(1), 26(2), 30(1), 30(2), 30(3) straipsniais istatymas Nr. XI-354

    Maatregel: Istatymas , Nummer: XI-354/2009 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 91 , Publicatiedatum: 31/07/2009 , Inwerkingtreding: 31/07/2009 ; Referentie: (MNE(2009)53445)

   2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. balandzio 14 d. nutarimas Nr. 374 "Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. lapkricio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Del Juridiniu asmenu registro isteigimo ir juridiniu asmenu registro nuostatu patvirtinimo" pakeitimo"

    Maatregel: Nutarimas , Nummer: 374/2006 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 44 , Publicatiedatum: 22/04/2006 , Inwerkingtreding: 23/04/2006 ; Referentie: (MNE(2009)55324)

   3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.3, 2.55, 2.61, 2.72, 2.79, 2.112, 2.152, 2.160, 2.167, 4.176, 6.292, 6.298, 6.299, 6.747, 6.748, 6.751, 6.753 straipsniu pakeitimo ir papildymo istatymas Nr. IX-2172

    Maatregel: Istatymas , Nummer: IX-2172/2004 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 72 , Publicatiedatum: 30/04/0200 , Inwerkingtreding: 30/04/2004 ; Referentie: (MNE(2004)58034)

   4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pavirtinimo, isigaliojimo ir igyvendinimo istatymas Nr. VIII-1864

    Maatregel: Istatymas , Nummer: VIII-1864/2000 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 74 , Publicatiedatum: 06/09/2000 , Inwerkingtreding: 01/07/2001 ; Referentie: (MNE(2005)52128)

   5. Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo pakeitimo istatymas Nr. IX-1889

    Maatregel: Istatymas , Nummer: IX-1889/2003 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 123 , Publicatiedatum: 30/12/2003 , Inwerkingtreding: 01/01/2004 ; Referentie: (MNE(2007)58905)

   6. Lietuvos Respublikos akciniu bendroviu istatymo 2, 7, 8, 9, 12, 18, 20, 32, 34, 37, 45, 58 straipsniu, septintojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir papildymo bei 36 straipsnio pripazinimo netekusiu galios istatymas Nr. X-750

    Maatregel: Istatymas , Nummer: X-750/2006 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 82 , Publicatiedatum: 27/07/2006 , Inwerkingtreding: 27/07/2006 ; Referentie: (MNE(2006)58664)

   7. Lietuvos Respublikos elektroniniu rysiu istatymas Nr. IX-2135

    Maatregel: Istatymas , Nummer: IX-2135/2004 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 69 , Publicatiedatum: 30/04/2004 , Inwerkingtreding: 01/05/2004 ; Referentie: (MNE(2008)55188)

   8. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. lapkricio 12 d. nutarimas Nr. 1407 'e;Del juridiniu asmenu registro isteigimo ir juridiniu asmenu registro nuostatu patvirtinimo'e;

    Maatregel: Nutarimas , Nummer: 1407/2003 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 107 , Publicatiedatum: 13/11/2003 , Inwerkingtreding: 01/01/2004 ; Referentie: (MNE(2003)51255)

   9. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 185 "Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. lapkricio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Del Juridiniu asmenu registro isteigimo ir Juridiniu asmenu registro nuostatu patvirtinimo" pakeitimo"

    Maatregel: Nutarimas , Nummer: 185/2005 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 25 , Publicatiedatum: 22/02/2005 , Inwerkingtreding: 23/02/2005 ; Referentie: (MNE(2007)52167)

   10. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 93 "Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. lapkricio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Del Juridiniu asmenu registro isteigimo ir Juridiniu asmenu registro nuostatu patvirtinimo" pakeitimo"

    Maatregel: Nutarimas , Nummer: 93/2007 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 15 , Publicatiedatum: 03/02/2007 , Inwerkingtreding: 04/02/2007 ; Referentie: (MNE(2007)51179)

   11. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 37 "Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. lapkricio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Del Juridiniu asmenu registro isteigimo ir Juridiniu asmenu registro nuostatu patvirtinimo" pakeitimo"

    Maatregel: Nutarimas , Nummer: 37/2009 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 11 , Publicatiedatum: 29/01/2009 , Inwerkingtreding: 30/01/2009 ; Referentie: (MNE(2010)50289)

   12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, isigaliojimo ir igyvendinimo istatymas Nr. IX-743

    Maatregel: Istatymas , Nummer: IX-743/2002 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 36 , Publicatiedatum: 06/04/2002 , Inwerkingtreding: 01/01/2003 ; Referentie: (MNE(2004)52643)

   13. Lietuvos Respublikos administraciniu teises pazeidimu kodekso 172(27), 173(14), 187, 263 ir 281 straipsniu pakeitimo istatymas Nr. X-815

    Maatregel: Istatymas , Nummer: X-815/2006 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 102 , Publicatiedatum: 26/09/2006 , Inwerkingtreding: 26/09/2006 ; Referentie: (MNE(2006)58665)

   14. Lietuvos Respublikos administraciniu teises pazeidimu kodekso 21, 26, 27, 29, 41(4), 41(5), 44(2), 46(1), 50, 50(4), 50(7), 51(3), 56(1), 56(2), 64, 91(8), 111, 112, 112(1), 112(2), 119, 119(1), 119(2), 120, 121, 122, 122(1), 130, 136, 138, 138(1), 141, 143, 172(2), 188(10), 188(13), 207(7), 224, 225, 225(2,) 227, 229, 233, 234, 237, 241(1), 242, 244, 259(1), 261, 262, 266, 269, 270, 281, 320 straipsniu pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 41(11), 51(23), 84(2), 84(3), 84(4), 112(3), 112(4), 112(5), 112(6), 112(7), 112(8), 119(3), 188(18) straipsniais istatymas Nr. X-1675

    Maatregel: Istatymas , Nummer: X-1675/2008 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 81 , Publicatiedatum: 17/07/2008 , Inwerkingtreding: 17/07/2008 ; Referentie: (MNE(2008)54137)

   15. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2012 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1208 "Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. lapkricio 12 d. nutarimo Nr. 1407 "Del Juridiniu asmenu registro isteigimo ir Juridiniu asmenu registro nuostatu patvirtinimo" pakeitimo ir juridiniu asmenu, ju filialu ir atstovybiu, uzsienio juridiniu asmenu ir kitu organizaciju filialu ir atstovybiu pazymejimu ir ju dublikatu pripazinimo netekusiais galios"

    Maatregel: Nutarimas , Nummer: 1208/2012 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 116 , Publicatiedatum: 06/10/2012 , Inwerkingtreding: 07/10/2012 ; Referentie: (MNE(2012)55663)

   Luxemburg:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Hongarije:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Malta:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Nederland:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Oostenrijk:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Polen:

   GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

   Portugal:

   Termijn voor omzetting: 31/12/2050

    Roemenië:

    GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

    Slovenië:

    GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

    Slowakije:

    Termijn voor omzetting: 31/12/2050

    1. Zákon c. 99/1963 Zb. Obciansky súdny poriadok

     Maatregel: zákon ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 56 , Publicatiedatum: 17/12/1963 , Pagina: 383-428 ; Referentie: (MNE(2003)51936)

    2. Zákon c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník

     Maatregel: zákon ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 19 , Publicatiedatum: 05/03/1964 , Pagina: 201-246 ; Referentie: (MNE(2003)51926)

    3. Zákon c. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikaní (zivnostenský zákon)

     Maatregel: zákon ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 87 , Publicatiedatum: 15/11/1991 , Pagina: 2122-2159 ; Referentie: (MNE(2003)51927)

    4. Zákon c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

     Maatregel: zákon ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 98 , Publicatiedatum: 18/12/1991 , Pagina: 2474 - 2565 ; Referentie: (MNE(2003)51765)

    5. Zákon c. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch

     Maatregel: zákon ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 19 , Publicatiedatum: 17/03/1992 , Pagina: 474-484 ; Referentie: (MNE(2003)51935)

    6. Zákon c. 500/2001 Z. z., ktorým sa mení a doplna Obchodný zákonník v znení neskorsích predpisov

     Maatregel: zákon ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 200 , Publicatiedatum: 05/12/2001 , Pagina: 5238-5283 ; Referentie: (MNE(2003)51929)

    7. Zákon c. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Maatregel: zákon ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 219 , Publicatiedatum: 12/12/2003 , Pagina: 4098-4107 ; Referentie: (MNE(2003)51933)

    8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku

     Maatregel: nariadenie ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 19 , Publicatiedatum: 30/01/2004 , Pagina: 514-526 ; Referentie: (MNE(2003)52102)

    9. Zákon c. 547/2011 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon c. 431/2002 Z. z. o úctovníctve v znení neskorsích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Maatregel: zákon , Nummer: 547/2011 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 153 , Publicatiedatum: 31/12/2011 , Inwerkingtreding: 31/12/2011 ; Referentie: (MNE(2012)51162)

    Finland:

    GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

    Zweden:

    GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

    Verenigd Koninkrijk:

    GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR