Home

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

België:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - 18 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés

  Maatregel: Arrêté du Gouvernement ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 07/12/2010 , Pagina: 74201-74207 ; Referentie: (MNE(2010)57288)

 2. arrêté ministériel du 10 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivés dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés

  Maatregel: Arrêté ministériel ; Publicatieblad: Moniteur Belge , Publicatiedatum: 17/12/2010 ; Referentie: (MNE(2010)57650)

 3. VLAAMSE OVERHEID - LANDBOUW EN VISSERIJ -2 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen.

  Maatregel: Ministerieel Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad , Publicatiedatum: 23/12/2010 , Pagina: 81652-81665 , Inwerkingtreding: 31/12/2010 ; Referentie: (MNE(2010)58090)

Bulgarije:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. ??????? ?? ????????? ? ?????????? ?? ??????? ? 77 ?? 2006 ?. ?? ???? ?? ?????????? ?? ???????? ?? ???? ??????? ?????????? ?????????? ?????? ? ??????????? ??????? ????? ?? ????????? ???????? ? ????? ??????? ?? ????????? - ?????? ?? ??

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 60 , Publicatiedatum: 03/08/2010 , Inwerkingtreding: 03/08/2010 ; Referentie: (MNE(2010)55185)

 2. ??????? ?? ????????? ? ?????????? ?? ??????? ? 96 ?? 2006 ?. ?? ???????? ?? ??????? ???????? ?? ??????????? ??????? ?? ?????? ?? ??????????? ????

  Maatregel: ??????? ?? ????????/??????????? ?? ????????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 92 , Publicatiedatum: 23/11/2010 , Inwerkingtreding: 23/11/2010 ; Referentie: (MNE(2010)56973)

Tsjechische Republiek:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Zákon c. 148/2003 Sb., o konzervaci a vyuzívání genetických zdroju rostlin a mikroorganismu významných pro výzivu a zemedelství a o zmene zákona c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znení pozdejsích predpisu, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismu)

  Maatregel: Zákon , Nummer: 148/2003 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 23/05/2003 ; Referentie: (MNE(2009)55338)

 2. Zákon c. 219/2003 Sb., o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin a o zmene nekterých zákonu (zákon o obehu osiva a sadby)

  Maatregel: Zákon , Nummer: 219/2003 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 31/07/2003 ; Referentie: (MNE(2003)56719)

 3. Vyhláska c. 206/2004 Sb., kterou se stanoví pozadavky na odber vzorku, postupy a metody zkousení osiva a sadby

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 206/2004 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 26/04/2004 , Inwerkingtreding: 26/04/2004 ; Referentie: (MNE(2004)57958)

 4. Zákon c. 178/2006 Sb., kterým se mení zákon c. 219/2003 Sb., o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin a o zmene nekterých zákonu (zákon o obehu osiva a sadby), ve znení zákona c. 444/2005 Sb., a nekteré dalsí zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 178/2006 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 05/05/2006 ; Referentie: (MNE(2006)53209)

 5. Zákon c. 96/2009 Sb., kterým se mení zákon c. 219/2003 Sb., o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin a o zmene nekterých zákonu (zákon o obehu osiva a sadby), ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 96/2009 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 14/04/2009 ; Referentie: (MNE(2009)51953)

 6. Zákon c. 300/2009 Sb., kterým se mení zákon c. 219/2003 Sb., o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin a o zmene nekterých zákonu (zákon o obehu osiva a sadby), ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 300/2009 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 04/09/2009 ; Referentie: (MNE(2009)54885)

 7. Zákon c. 331/2010 Sb., kterým se mení zákon c. 219/2003 Sb., o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin a o zmene nekterých zákonu (zákon o obehu osiva a sadby), ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Ústavní zákon , Nummer: 331/2010 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 27/10/2010 ; Referentie: (MNE(2011)50462)

 8. Vyhláska c. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádení osiva a sadby pestovaných rostlin do obehu

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 369/2009 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 30/10/2009 ; Referentie: (MNE(2009)54886)

 9. Vyhláska c. 61/2011 Sb., o pozadavcích na odber vzorku, postupy a metody zkousení osiva a sadby

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 61/2011 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 16/03/2011 ; Referentie: (MNE(2011)53261)

 10. Vyhláska c. 168/2011 Sb., kterou se mení vyhláska c. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádení osiva a sadby pestovaných rostlin do obehu, ve znení vyhlásky c. 298/2010 Sb.

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 168/2011 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 28/06/2011 ; Referentie: (MNE(2011)55369)

 11. Zákon c. 54/2012 Sb., kterým se mení zákon c. 219/2003 Sb., o uvádení do obehu osiva a sadby pestovaných rostlin a o zmene nekterých zákonu (zákon o obehu osiva a sadby), ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 54/2012 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 16/02/2012 ; Referentie: (MNE(2012)52177)

 12. Vyhláska c. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádení osiva a sadby pestovaných rostlin do obehu

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 129/2012 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 18/04/2012 ; Referentie: (MNE(2012)52179)

Denemarken:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Bekendtgørelse om plantesortsnavne

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 1491 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Nummer: 1491 , Publicatiedatum: 15/12/2010 , Inwerkingtreding: 31/12/2010 ; Referentie: (MNE(2011)50014)

 2. Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten)

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 1492 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Nummer: 1492 , Publicatiedatum: 15/12/2010 , Inwerkingtreding: 31/12/2010 ; Referentie: (MNE(2011)50015)

 3. Bekendtgørelse om grønsagsfrø

  Maatregel: Bekendtgørelse , Nummer: 1494 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Nummer: 1494 , Publicatiedatum: 15/12/2010 , Inwerkingtreding: 31/12/2010 ; Referentie: (MNE(2011)50016)

Duitsland:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Vierzehnte Verordnung zur Änderung saatgutrechtlicher Verordnungen vom 17. Dezember 2010

  Maatregel: Verordnung ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: 66 , Publicatiedatum: 22/12/2010 , Pagina: 02128-02130 , Inwerkingtreding: 18/12/2010 ; Referentie: (MNE(2011)50296)

Estland:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. TAIMEDE PALJUNDAMISE JA SORDIKAITSE SEADUS

  Maatregel: seaduse parandus , Nummer: RT I 2005, 70, 540 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RT I 2005, 70, 540 , Inwerkingtreding: 08/07/2010 ; Referentie: (MNE(2010)54311)

 2. TAIMEDE PALJUNDAMISE JA SORDIKAITSE SEADUS

  Maatregel: seaduse parandus , Nummer: RT I 2005, 70, 540 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RT I 2005, 70, 540 , Inwerkingtreding: 01/10/2012 ; Referentie: (MNE(2010)54312)

 3. Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1

  Maatregel: Põllumajandusministri määrus , Nummer: RT I, 05.01.2011, 6 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RT I, 05.01.2011, 6 , Inwerkingtreding: 08/01/2011 ; Referentie: (MNE(2011)50098)

Ierland:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. European Communities (Marketing of Seeds) (Amendment) Regulations 2010

  Maatregel: Statutory Instrument (Regulation or Order) , Nummer: S.I. No. 531 of 2010 ; Publicatieblad: Iris Oifigiúl , Nummer: S.I. No. 531 of 2010 , Publicatiedatum: 12/11/2010 , Inwerkingtreding: 04/11/2010 ; Referentie: (MNE(2010)56799)

Griekenland:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. ????? ??? ??? ???? ?????????? ??????? ??????? ??????????? ????????? ??? ????????? ?????????? ??? ??????????????? ???? ???????? ?? ?????????????? ????????? ??????????? ??? ??????????? ??? ???????? ????????? ??? ????????? ?????????? ?? ?????? ??? ??????????????? ???? ??? ???????? ?????? ???????? ???????????????? ??? ??????????? ???? ??? ??????????????????, ??? ??? ??? ??????? ?????? ???? ???????? ?? ???? ??????? ?????????? ????????? ??? ??????????, ?? ?????????? ???? ??? ?????? 2009/145 /????? ????????? ??? 26?? ????????? 2009.

  Maatregel: ????????? ??????? , Nummer: 134599 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? B) , Nummer: 194 , Publicatiedatum: 11/02/2011 , Pagina: 03199-03205 , Inwerkingtreding: 11/02/2011 ; Referentie: (MNE(2011)51535)

Spanje:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general del registro de variedades comerciales y se modifica el Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero

  Maatregel: Real Decreto , Nummer: 170/2011 ; Publicatieblad: Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ) , Nummer: 37/2011 , Publicatiedatum: 12/02/2011 , Pagina: 15155-15210 , Inwerkingtreding: 13/02/2011 ; Referentie: (MNE(2011)51486)

Frankrijk:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Arrêté du 20 décembre 2010 portant modification du règlement technique du contrôle des semences standard de légumes pour les variétés de conservation et les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale et destinées à des conditions de culture particulières,

  Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 26/12/2010 ; Referentie: (MNE(2010)58239)

 2. Arrêté du 20 décembre 2010 ouvrant une liste de variétés de conservation et une liste de variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale et destinées à des conditions de culture particulières au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées en France (potagères) et modifiant un règlement technique d'inscription pour ce catalogue

  Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 26/12/2010 ; Referentie: (MNE(2010)58242)

Kroatië:

Termijn voor omzetting: 01/07/2013

 1. PRAVILNIKO STAVLJANJU NA TRZISTE SJEMENA CUVANIH SORTI

  Maatregel: Pravilnik , Nummer: 822 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 43/13 ; Referentie: (MNE(2013)52779)

Italië:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione ai fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.

  Maatregel: Decreto legislativo , Nummer: 267 ; Publicatieblad: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , Nummer: 34 , Publicatiedatum: 11/02/2011 , Inwerkingtreding: 11/02/2011 ; Referentie: (MNE(2011)51577)

Cyprus:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. ?? ???? ?????? (??????? ??????? ????????? ????? ??? ????????? ???? ?????? ???????? ?????????) ?????????? ??? 2011.

  Maatregel: ?????????? , Nummer: ?.?.?. 60/2011 ; Publicatieblad: Cyprus Gazette , Nummer: 4479 , Publicatiedatum: 25/02/2011 , Pagina: 00347-00359 , Inwerkingtreding: 25/02/2011 ; Referentie: (MNE(2011)52428)

Letland:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumi Nr.1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu un darzenu genetisko resursu saglabajamas skirnes atzisanas un seklu aprites noteikumi"

  Maatregel: Ministru Kabineta noteikumi , Nummer: 1247 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 176 , Publicatiedatum: 05/11/2009 , Inwerkingtreding: 06/11/2009 ; Referentie: (MNE(2011)50514)

 2. Seklu aprites likums

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 353/354 , Publicatiedatum: 27/10/1999 , Inwerkingtreding: 01/01/2000 ; Referentie: (MNE(2011)50515)

Litouwen:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Lietuvos Respublikos zemes ukio ministro 2010 m. gruodzio 3 d. isakymas Nr. 3D-1048 "Del zemes ukio ministro 2004 m. gruodzio 30 d. isakymo Nr. 3D-692 "Del Nacionalinio augalu veisliu saraso sudarymo ir tvarkymo nuostatu patvirtinimo" pakeitimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 3D-1048/2010 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 144 , Publicatiedatum: 09/12/2010 , Inwerkingtreding: 10/12/2010 ; Referentie: (MNE(2010)57589)

 2. Lietuvos Respublikos zemes ukio ministro 2010 m. lapkricio 24 d. isakymas Nr. 3D-1024 "Del zemes ukio ministro 2001 m. birzelio 29 d. isakymo Nr. 224 "Del Privalomuju rinkai tiekiamos darzoviu seklos kokybes reikalavimu apraso" pakeitimo"

  Maatregel: Isakymas , Nummer: 3D-1024/2010 ; Publicatieblad: Valstybes zinios , Nummer: 140 , Publicatiedatum: 30/11/2010 , Inwerkingtreding: 01/12/2010 ; Referentie: (MNE(2010)57590)

Luxemburg:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifiédu 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes.

  Maatregel: Règlement Grand-ducal ; Publicatieblad: Mémorial Luxembourgeois A , Nummer: 37 , Publicatiedatum: 24/02/2011 , Pagina: 00500-00503 ; Referentie: (MNE(2011)51709)

 2. Règlement grand-ducal du 9 février 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

  Maatregel: Règlement Grand-ducal ; Publicatieblad: Mémorial Luxembourgeois A , Nummer: 37 , Publicatiedatum: 24/02/2011 , Pagina: 00503-00505 ; Referentie: (MNE(2011)51710)

Hongarije:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. A vidékfejlesztési miniszter 65/2011. (VII. 11.) VM rendelete a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismerésérol, valamint vetomagvaik elõállítási és forgalomba hozatali feltételeirol

  Maatregel: miniszteri rendelet , Nummer: 65/2011 ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Pagina: 22840-22846 ; Referentie: (MNE(2011)55335)

 2. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelete a növényfajták állami elismerésérõl

  Maatregel: Törvény ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Nummer: 43 , Publicatiedatum: 07/04/2004 , Pagina: 3747-3772 ; Referentie: (MNE(2003)55626)

 3. A vidékfejlesztési miniszter 42/2011. (V. 26.) VM rendelete a növényfajták állami elismerésérol szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

  Maatregel: miniszteri rendelet , Nummer: 42/2011 ; Publicatieblad: Magyar Közlöny , Pagina: 11901-11919 ; Referentie: (MNE(2011)54388)

Malta:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. L.N. 22 of 2011PLANT QUARANTINE ACT(CAP. 433)Seeds of Vegetable Landraces and Varieties Regulations, 2011

  Maatregel: Regulation , Nummer: LN22/2011 ; Publicatieblad: The Malta government gazette , Nummer: 18702 , Publicatiedatum: 25/01/2011 , Pagina: 00381-00398 , Inwerkingtreding: 31/12/2011 ; Referentie: (MNE(2011)50952)

Nederland:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Regeling van de Minister van LNV van 8 oktober 2010, nr. 152587, houdende wijziging van de Regeling verhandeling teeltmateriaal en de Regeling werkzaamheden Raad voor de plantenrassen(instandhoudingsrassen en voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkelde rassen van groentengewassen)

  Maatregel: Regeling , Nummer: 152587 ; Publicatieblad: Staatscourant (Journal Officiel néerlandais) , Nummer: 16197 , Publicatiedatum: 18/10/2010 , Pagina: 00001-00013 , Inwerkingtreding: 31/12/2010 ; Referentie: (MNE(2010)56696)

Oostenrijk:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Änderung der Saatgutverordnung 2006

  Maatregel: Verordnung , Nummer: II Nr. 11/2010 ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: II Nr. 11/2010 , Publicatiedatum: 08/01/2010 , Inwerkingtreding: 09/01/2010 ; Referentie: (MNE(2010)50582)

Polen:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

  Maatregel: Ustawa , Nummer: 2012/1512 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2012/1512 , Publicatiedatum: 28/12/2012 , Inwerkingtreding: 28/01/2013 ; Referentie: (MNE(2013)50093)

 2. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roslin

  Maatregel: Rozporzadzenie , Nummer: 2013/506 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2013/506 , Publicatiedatum: 26/04/2013 , Inwerkingtreding: 11/05/2013 ; Referentie: (MNE(2013)53181)

 3. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rodzaju opakowan materialu siewnego roslin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczególowego sposobu etykietowania i plombowania

  Maatregel: Rozporzadzenie , Nummer: 2013/513 ; Publicatieblad: Dziennik Urzedowy (Official journal) , Nummer: 2013/513 , Publicatiedatum: 29/04/2013 , Inwerkingtreding: 14/05/2013 ; Referentie: (MNE(2013)53184)

 4. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów skladania wniosków o dokonanie oceny polowej materialu siewnego poszczególnych grup roslin lub gatunków roslin rolniczych i warzywnych oraz szczególowych wymagan w zakresie wytwarzania i jakosci materialu siewnego tych roslin

  Maatregel: Rozporzadzenie , Nummer: 2013/517 ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2013/517 , Publicatiedatum: 30/04/2013 , Inwerkingtreding: 15/05/2013 ; Referentie: (MNE(2013)53203)

Portugal:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das PescasEstabelece derrogações à inscrição, produção, certificação e comercialização de variedades de conservação e de outras variedades de espécies hortícolas, transpõe a Directiva n.º 2009/145/CE, da Comissão, de 26 de Novembro de 2009, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 257/2009, de 24 de Setembro

  Maatregel: Decreto-Lei , Nummer: 54/2011 ; Publicatieblad: Diaro da Republica I , Nummer: 74 , Publicatiedatum: 14/04/2011 , Pagina: 02294-02307 ; Referentie: (MNE(2011)53021)

Roemenië:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale stabilirea anumitor derogari pentru acceptarea populatiilor locale si a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod traditional, în localitati si regiuni specifice si care sunt amenintate de eroziune genetica si a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinseca pentru productia agricola comerciala, dar create pentru a fi cultivate în conditii speciale, precum si pentru comercializarea semintelor acestor populatii locale si soiuri

  Maatregel: Ordin , Nummer: 123 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 380 , Publicatiedatum: 08/06/2010 , Pagina: 00008-00016 , Inwerkingtreding: 08/06/2010 ; Referentie: (MNE(2010)55288)

Slovenië:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

  Maatregel: Pravilnik , Nummer: 2010-01-5423 ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 105/2010 , Publicatiedatum: 24/12/2010 , Pagina: 16340-16341 , Inwerkingtreding: 01/01/2011 ; Referentie: (MNE(2011)50076)

 2. Pravilnik o pridelavi in trzenju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih

  Maatregel: Pravilnik , Nummer: 2010-01-5587 ; Publicatieblad: Uradni list RS , Nummer: 107/2010 , Publicatiedatum: 29/12/2010 , Pagina: 16561-16566 , Inwerkingtreding: 01/01/2011 ; Referentie: (MNE(2011)50079)

Slowakije:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Zákon c. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov státnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní mnozitelského materiálu pestovaných rastlín na trh

  Maatregel: zákon , Nummer: 597/2006 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 228 , Publicatiedatum: 11/11/2006 , Inwerkingtreding: 01/01/2007 ; Referentie: (MNE(2007)52005)

 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie mnozitelského materiálu týchto druhov a odrôd na trh

  Maatregel: nariadenie , Nummer: 215/2009 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 80 , Publicatiedatum: 11/06/2009 , Inwerkingtreding: 30/06/2009 ; Referentie: (MNE(2009)52610)

 3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 417/2010 Z. z., ktorým sa mení a doplna nariadenie vlády Slovenskej republiky c. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie mnozitelského materiálu týchto druhov a odrôd na trh

  Maatregel: nariadenie , Nummer: 417/2010 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 159 , Publicatiedatum: 10/11/2010 , Inwerkingtreding: 31/12/2010 ; Referentie: (MNE(2010)56780)

Finland:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvilajikkeiden ja erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta / Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter om har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter

  Maatregel: Ministeriön päätös , Nummer: 1061/2010 ; Publicatieblad: Suomen Saadoskokoelma (SK) , Nummer: 1061/2010 , Publicatiedatum: 14/12/2010 , Pagina: 03372-03372 , Inwerkingtreding: 20/12/2010 ; Referentie: (MNE(2010)58095)

 2. Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta / Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter om har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter

  Maatregel: Ministeriön asetus , Nummer: 25/10 ; Publicatieblad: Hallinnolliset toimet , Nummer: 25/10 , Publicatiedatum: 08/12/2010 , Inwerkingtreding: 20/12/2010 ; Referentie: (MNE(2010)58097)

 3. Landskapslagom tillämpning i landskapet Åland av lagen omhandel med utsäde

  Maatregel: Landskapslag , Nummer: 2001/25 ; Publicatieblad: Ålands Författningssamling (ÅFS) , Nummer: 2001/25 ; Referentie: (MNE(2011)51791)

 4. Ålands landskapsregerings beslutom tillämpning i landskapetÅland av vissa riksförfattningar omhandel med utsäde

  Maatregel: Beslut , Nummer: 2001/47 ; Publicatieblad: Ålands Författningssamling (ÅFS) , Nummer: 2001/47 ; Referentie: (MNE(2011)51792)

 5. ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUTom ändring av 1 § Ålands landskapsregerings beslut om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om handel med utsäde

  Maatregel: Beslut , Nummer: 2011/3 ; Publicatieblad: Ålands Författningssamling (ÅFS) , Nummer: 2011/3 ; Referentie: (MNE(2011)51793)

Zweden:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. Förordning (2010:1488) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

  Maatregel: Förordning , Nummer: SFS 2010:1488 ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: SFS 2010:1488 ; Referentie: (MNE(2010)57690)

 2. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

  Maatregel: Föreskrift , Nummer: SJVFS 2010:79 ; Publicatieblad: Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS) , Nummer: SJVFS 2010:79 ; Referentie: (MNE(2010)57691)

Verenigd Koninkrijk:

Termijn voor omzetting: 31/12/2010

 1. The Vegetable Seeds Amendment (Scotland) Regulations 2010

  Maatregel: Scottish Statutory Instrument (SSI) , Nummer: 2010 No. 425 ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 2010 No. 425 , Publicatiedatum: 30/11/2010 , Inwerkingtreding: 31/12/2010 ; Referentie: (MNE(2011)51109)

 2. The Seed Marketing Regulations 2011

  Maatregel: Statutory instrument (SI) , Nummer: 2011 No. 463 ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 2011 No. 463 , Publicatiedatum: 25/02/2011 , Inwerkingtreding: 01/04/2011 ; Referentie: (MNE(2011)52787)

 3. The Seeds (National Lists of Varieties) (Amendment) Regulations 2011

  Maatregel: Statutory instrument (SI) , Nummer: 2011 No. 464 ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 2011 No. 464 , Publicatiedatum: 02/03/2011 , Inwerkingtreding: 01/04/2011 ; Referentie: (MNE(2011)52789)

 4. The Vegetable Seeds (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2011

  Maatregel: Statutory Rules of Northern Ireland , Nummer: 2011 No. 38 ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 2011 No. 38 , Publicatiedatum: 16/02/2011 , Inwerkingtreding: 11/04/2011 ; Referentie: (MNE(2011)52788)

 5. The Vegetable Seed (Wales) (Amendment) Regulations 2011

  Maatregel: Welsh Statutory Instrument , Nummer: 2011 No. 994 (W.147) ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 2011 No. 994 (W.147) , Publicatiedatum: 29/03/2011 , Inwerkingtreding: 22/04/2011 ; Referentie: (MNE(2011)53180)