Home

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.

België:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Bulgarije:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. ????? ?? ????????? ?? ???????????? ????????????? ????? ? ?? ????? ??????????? ?? ?????????? ???????????

  Maatregel: ????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 109 , Publicatiedatum: 20/12/2013 , Pagina: 00078-00133 , Inwerkingtreding: 20/12/2013 ; Referentie: (MNE(2014)50043)

 2. ????? ?? ????????? ?? ???????? ??????

  Maatregel: ????? ; Publicatieblad: ???????? ??????? , Nummer: 109 , Publicatiedatum: 20/12/2013 , Pagina: 00078-00133 , Inwerkingtreding: 20/12/2013 ; Referentie: (MNE(2014)50042)

Tsjechische Republiek:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví

  Maatregel: Zákon , Nummer: 563/1991 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 31/12/1991 ; Referentie: (MNE(2003)56312)

 2. Zákon c. 21/1992 Sb., o bankách

  Maatregel: Zákon , Nummer: 21/1992 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 20/01/1992 ; Referentie: (MNE(2003)56296)

 3. Zákon Ceské národní rady c. 6/1993 Sb., o Ceské národní bance

  Maatregel: Zákon , Nummer: 6/1993 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 31/12/1992 ; Referentie: (MNE(2003)56511)

 4. Zákon c. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o zmene a doplnení dalsích zákonu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 15/1998 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 06/02/1998 ; Referentie: (MNE(2003)56630)

 5. Zákon c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 101/2000 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 25/04/2000 ; Referentie: (MNE(2003)56450)

 6. Zákon c. 353/2001 Sb., kterým se mení zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejsích predpisu a nekteré dalsí zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 353/2001 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 05/10/2001 ; Referentie: (MNE(2003)56364)

 7. Zákon c. 150/2002 Sb., soudní rád správní

  Maatregel: Zákon , Nummer: 150/2002 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 17/04/2002 ; Referentie: (MNE(2003)56626)

 8. Zákon c. 308/2002 Sb., kterým se mení zákon c. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o zmene a doplnení dalsích zákonu, ve znení pozdejsích predpisu, a nekteré dalsí zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 308/2002 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 12/07/2002 ; Referentie: (MNE(2004)50619)

 9. Zákon c. 437/2003 Sb., kterým se mení zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejsích predpisu, a nekteré dalsí zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 437/2003 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 16/12/2003 ; Referentie: (MNE(2003)56772)

 10. Zákon c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 256/2004 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 30/04/2004 ; Referentie: (MNE(2004)50620)

 11. Zákon c. 257/2004 Sb., kterým se mení nekteré zákony v souvislosti s prijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech

  Maatregel: Zákon , Nummer: 257/2004 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 30/04/2004 ; Referentie: (MNE(2004)50621)

 12. Zákon c. 439/2004 Sb., kterým se mení zákon c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu, ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 439/2004 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 26/07/2004 ; Referentie: (MNE(2004)53432)

 13. Zákon c. 500/2004 Sb., správní rád

  Maatregel: Zákon , Nummer: 500/2004 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 24/09/2004 ; Referentie: (MNE(2004)53430)

 14. Zákon c. 56/2006 Sb., kterým se mení zákon c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znení pozdejsích predpisu, a dalsí související zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 56/2006 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 08/03/2006 ; Referentie: (MNE(2006)51668)

 15. Zákon c. 57/2006 Sb., o zmene zákonu v souvislosti se sjednocením dohledu nad financním trhem

  Maatregel: Zákon , Nummer: 57/2006 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 08/03/2006 ; Referentie: (MNE(2006)51873)

 16. Zákon c. 296/2007 Sb., kterým se mení zákon c. 182/2006 Sb., o úpadku a zpusobech jeho resení (insolvencní zákon), ve znení pozdejsích predpisu, a nekteré zákony v souvislosti s jeho prijetím

  Maatregel: Zákon , Nummer: 296/2007 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 29/11/2007 ; Referentie: (MNE(2008)51942)

 17. Zákon c. 230/2008 Sb., kterým se mení zákon c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znení pozdejsích predpisu, a dalsí související zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 230/2008 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 30/06/2008 ; Referentie: (MNE(2008)53926)

 18. Zákon c. 304/2008 Sb., kterým se mení zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejsích predpisu, a nekteré zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 304/2008 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 19/08/2008 ; Referentie: (MNE(2009)53464)

 19. Zákon c. 230/2009 Sb., kterým se mení zákon c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znení pozdejsích predpisu, a dalsí související zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 230/2009 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 30/07/2009 ; Referentie: (MNE(2009)53447)

 20. Zákon c. 160/2010 Sb., kterým se mení nekteré zákony v souvislosti s prijetím narízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

  Maatregel: Zákon , Nummer: 160/2010 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 21/05/2010 ; Referentie: (MNE(2011)53038)

 21. Zákon c. 410/2010 Sb., kterým se mení zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejsích predpisu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 410/2010 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 29/12/2010 ; Referentie: (MNE(2011)50063)

 22. Zákon c. 188/2011 Sb., kterým se mení zákon c. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znení pozdejsích predpisu, a dalsí související zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 188/2011 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 15/07/2011 ; Referentie: (MNE(2011)55339)

 23. Zákon c. 375/2011 Sb., kterým se mení nekteré zákony v souvislosti s prijetím zákona o zdravotních sluzbách, zákona o specifických zdravotních sluzbách a zákona o zdravotnické záchranné sluzbe

  Maatregel: Zákon , Nummer: 375/2011 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 08/12/2011 ; Referentie: (MNE(2012)50097)

 24. Zákon c. 428/2011 Sb., kterým se mení nekteré zákony v souvislosti s prijetím zákona o duchodovém sporení a zákona o doplnkovém penzijním sporení

  Maatregel: Zákon , Nummer: 428/2011 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 28/12/2011 ; Referentie: (MNE(2012)52053)

 25. Zákon c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník

  Maatregel: Zákon , Nummer: 89/2012 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 22/03/2012 ; Referentie: (MNE(2013)52528)

 26. Zákon c. 90/2012 Sb., o obchodních spolecnostech a druzstvech (zákon o obchodních korporacích)

  Maatregel: Zákon , Nummer: 90/2012 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 22/03/2012 ; Referentie: (MNE(2013)57465)

 27. Zákon c. 239/2012 Sb., kterým se mení zákon c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejsích predpisu, a dalsí související zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 239/2012 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 04/07/2012 ; Referentie: (MNE(2013)56705)

 28. Zákon c. 273/2012 Sb., kterým se mení zákon c. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení pozdejsích predpisu, a nekteré dalsí zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 273/2012 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 22/08/2012 ; Referentie: (MNE(2012)56029)

 29. Zákon c. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úradu a o zmene nekterých souvisejících zákonu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 503/2012 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 31/12/2012 ; Referentie: (MNE(2013)57466)

 30. Zákon c. 227/2013 Sb., kterým se mení zákon c. 6/1993 Sb., o Ceské národní bance, ve znení pozdejsích predpisu, a dalsí související zákony

  Maatregel: Zákon , Nummer: 227/2013 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 02/08/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57467)

 31. Zákon c. 240/2013 Sb., o investicních spolecnostech a investicních fondech  

  Maatregel: Zákon , Nummer: 240/2013 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 19/08/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57468)

 32. Zákon c. 241/2013 Sb., o zmene nekterých zákonu v souvislosti s prijetím zákona o investicních spolecnostech a investicních fondech a s prijetím prímo pouzitelného predpisu Evropské unie upravujícího vyporádání nekterých derivátu

  Maatregel: Zákon , Nummer: 241/2013 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 19/08/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57469)

 33. Vyhláska c. 244/2013 Sb., o blizsí úprave nekterých pravidel zákona o investicních spolecnostech a investicních fondech

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 244/2013 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 19/08/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57470)

 34. Vyhláska c. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování  

  Maatregel: Vyhláska , Nummer: 246/2013 ; Publicatieblad: Sbirka Zakonu CR , Publicatiedatum: 19/08/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57471)

Denemarken:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

  Maatregel: Lov , Nummer: 598 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Nummer: 598 , Publicatiedatum: 12/06/2013 , Pagina: 00001-00059 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)55323)

 2. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

  Maatregel: Lov , Nummer: 598 ; Publicatieblad: Lovtidende A , Nummer: 598 , Publicatiedatum: 12/06/2013 , Pagina: 00001-00059 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)60009)

Duitsland:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM-Umsetzungsgesetz - AIFM-UmsG)

  Maatregel: Gesetz ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt Teil 1 ( BGB 1 ) , Nummer: 35 , Publicatiedatum: 10/07/2013 , Pagina: 01981-02164 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57009)

Estland:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Investeerimisfondide seadus1

  Maatregel: seaduse parandus , Nummer: RT I, 12.07.2013, 5 ; Publicatieblad: Elektrooniline Riigi Teataja , Nummer: RT I, 12.07.2013, 5 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)56701)

Ierland:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013

  Maatregel: Statutory Instrument (Regulation or Order) , Nummer: SI No. 257 OF 2013 ; Publicatieblad: Iris Oifigiúl , Publicatiedatum: 30/07/2013 , Inwerkingtreding: 16/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57083)

Griekenland:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. ?????????? ??? ????????? ?????????? ???? ??????2011/61/?? ??????? ?? ???? ???????????? ?????????????????????? ?????????? ??? ??? ?????? 2011/89/????????? ?? ?? ?????????????? ???????? ??? ????????????????? ????????? ??? ??????? ?? ?????????????????? ??????? ?????????? ??????????????, ????? ??? ??? ???????? ??? ?????????? (??)648/2012/?? ???? ??????????????????? ?????????,????????? ????????????????? ??? ??????? ?????????? ?????????? ??? ????? ?????????.

  Maatregel: ????? , Nummer: 4209 ; Publicatieblad: ???????? ??? ??????????? (???) (?????? ?) , Nummer: 253 , Publicatiedatum: 21/11/2013 , Pagina: 04335-04394 , Inwerkingtreding: 21/11/2013 ; Referentie: (MNE(2013)59149)

Spanje:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Frankrijk:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. LOI no 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la créationde la Banque publique d'investissement

  Maatregel: Loi ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 01/01/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57760)

 2. Ordonnance no 2013-676 du 25 juillet 2013modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

  Maatregel: Ordonnance ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 27/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57762)

 3. Décret no 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance no 2013-676du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

  Maatregel: Décret ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 30/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57763)

 4. Arrêté du 25 juillet 2013 relatif aux dépositairesde fonds d'investissement alternatifs

  Maatregel: Arrêté ; Publicatieblad: Journal Officiel de la République Française (JORF) , Publicatiedatum: 30/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57765)

Kroatië:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

  Maatregel: Zakon , Nummer: 265 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 16/2013 ; Referentie: (MNE(2013)51417)

 2. Korelacijska tablica (Zakon o alternativnim investicijskim fondovima)

  Maatregel: Korelacijska tablica , Nummer: 265 ; Publicatieblad: Narodne Novine , Nummer: 16/13 ; Referentie: (MNE(2013)54687)

Italië:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Cyprus:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. ? ???? ??? ???????????? ?????????? ???????????? ?????????? ????? ??? 2013.

  Maatregel: ????? , Nummer: ?. 56(?)/2013 ; Publicatieblad: Cyprus Gazette , Nummer: 4396 , Publicatiedatum: 05/07/2013 , Pagina: 00345-00523 , Inwerkingtreding: 05/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)56657)

Letland:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Alternativo ieguldijumu fondu un to parvaldnieku likums

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 142 (4948) , Publicatiedatum: 24/07/2013 , Inwerkingtreding: 07/08/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57282)

 2. Ieguldijumu parvaldes sabiedribu likums

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 342/345 (1054/1057) , Publicatiedatum: 30/12/1997 , Inwerkingtreding: 01/07/1998 ; Referentie: (MNE(2013)57284)

 3. Grozijumi Finansu un kapitala tirgus komisijas likuma

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 230/232 , Publicatiedatum: 20/06/2000 , Inwerkingtreding: 01/07/2001 ; Referentie: (MNE(2013)58648)

 4. Grozijumi Noziedzigi iegutu lidzeklu legalizacijas un terorisma finansesanas noversanas likuma

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 116 , Publicatiedatum: 30/07/2008 , Inwerkingtreding: 13/08/2008 ; Referentie: (MNE(2013)58649)

 5. Ieguldijumu parvaldes sabiedribu likums

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 342/345 (1054/1057) , Publicatiedatum: 30/12/1997 , Inwerkingtreding: 01/07/1998 ; Referentie: (MNE(2013)58652)

 6. Grozijumi Finansu instrumentu tirgus likuma

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 175 (2940) , Publicatiedatum: 11/12/2003 , Inwerkingtreding: 01/01/2004 ; Referentie: (MNE(2013)58653)

 7. Grozijumi likuma "Par zverinatiem revidentiem"

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 78 (2465) , Publicatiedatum: 22/05/2001 , Inwerkingtreding: 01/01/2002 ; Referentie: (MNE(2013)58654)

 8. Grozijumi Valsts fondeto pensiju likuma

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 78/87 (1989/1998) , Publicatiedatum: 08/03/2000 , Inwerkingtreding: 01/07/2001 ; Referentie: (MNE(2013)58655)

 9. Grozijums Gada parskatu likuma

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 44 , Publicatiedatum: 12/11/1992 , Inwerkingtreding: 01/01/1993 ; Referentie: (MNE(2013)58656)

 10. Grozijumi likuma "Par privatajiem pensiju fondiem"

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 150/151 (865/866) , Publicatiedatum: 20/06/1997 , Inwerkingtreding: 01/07/1998 ; Referentie: (MNE(2013)58657)

 11. "Grozijums Konsolideto gada parskatu likuma"

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 178 (3546) , Publicatiedatum: 08/11/2006 , Inwerkingtreding: 22/11/2006 ; Referentie: (MNE(2013)58658)

 12. Grozijumi Maksatnespejas likuma

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 124 (4316) , Publicatiedatum: 06/08/2010 , Inwerkingtreding: 01/11/2010 ; Referentie: (MNE(2013)58659)

 13. Finansu un kapitala tirgus komisijas 2013.gada 8.augusta normativie noteikumi Nr.170 "Normativie noteikumi par alternativo ieguldijumu fondu parvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem"

  Maatregel: FKTK noteikumi , Nummer: 170 ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 158 (4964) , Publicatiedatum: 15/08/2013 , Inwerkingtreding: 16/08/2013 ; Referentie: (MNE(2013)58986)

 14. Likums "Par privatajiem pensiju fondiem"

  Maatregel: Likums ; Publicatieblad: Latvijas Vestnesis , Nummer: 150/151 (865/866) , Publicatiedatum: 20/06/1997 , Inwerkingtreding: 01/07/1998 ; Referentie: (MNE(2014)51950)

Litouwen:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Luxemburg:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et- portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;- portant modification:- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;- de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés;- de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque(SICAR);- de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sousforme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargnepension(assep);- de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions deretraite professionnelle;- de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;- de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contrele financement du terrorisme;- de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillancedu secteur financier;- de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;- de la loi modifiée du 19 décembre 2002

  Maatregel: Loi ; Publicatieblad: Mémorial Luxembourgeois A , Nummer: 119 , Publicatiedatum: 15/07/2013 , Pagina: 01856-01927 ; Referentie: (MNE(2013)56737)

Hongarije:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Malta:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Investment Services Act (Marketing of Alternative Investment Funds) Regulations, 2013

  Maatregel: Regulation , Nummer: L.N 113 of 2013 ; Publicatieblad: The Malta government gazette , Nummer: 19,044 , Publicatiedatum: 08/03/2013 , Pagina: 01325-01336 ; Referentie: (MNE(2013)52144)

 2. Investment Services Act (Alternative Investment Fund Manager) (Passport) Regulations, 2013

  Maatregel: Regulation , Nummer: L.N 114 of 2013 ; Publicatieblad: The Malta government gazette , Nummer: 19,044 , Publicatiedatum: 08/03/2013 , Pagina: 01337-01349 ; Referentie: (MNE(2013)52146)

 3. Investment Services Act (Alternative Investment Fund Managers) Regulations, 2013

  Maatregel: Regolament , Nummer: LN 115 of 2013 ; Publicatieblad: The Malta government gazette , Nummer: 19,044 , Publicatiedatum: 08/03/2013 , Pagina: 01351-01356 ; Referentie: (MNE(2013)52149)

 4. Investment Services Act (Alternative Investment Fund Manager)(Third Country) Regulations, 2013

  Maatregel: Regulation , Nummer: LN 116 of 2013 ; Publicatieblad: The Malta government gazette , Nummer: 19,044 , Publicatiedatum: 08/03/2013 ; Referentie: (MNE(2013)52152)

Nederland:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Wet van 12 juni 2013 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 2011, L 174) (implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn)

  Maatregel: Wet ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 229 , Publicatiedatum: 25/06/2013 , Pagina: 00001-00003 , Inwerkingtreding: 26/06/2013 ; Referentie: (MNE(2013)56897)

 2. Wet van 12 juni 2013 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)

  Maatregel: Wet ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 228 , Publicatiedatum: 25/06/2013 , Pagina: 00001-00069 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)56898)

 3. Besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen, het Besluit prudentiële regels Wft en enige andere besluiten in verband met implementatie van richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)markttoegang financiële ondernemingen, het Besluit prudentiële regels Wft en enige andere besluiten in verband met implementatie van richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L174)

  Maatregel: Besluit ; Publicatieblad: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux) , Nummer: 293 , Publicatiedatum: 18/07/2013 , Pagina: 00001-00080 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)56899)

 4. ministeriële regeling tot wijziging van de uitvoeringsregeling Wft, de vrijstellingsregeling Wft, en de regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders ter implementatie van de AIFM

  Maatregel: Ministeriele regeling ; Publicatieblad: Staatscourant (Journal Officiel néerlandais) , Nummer: 19608 , Publicatiedatum: 15/07/2013 , Pagina: 00001-00006 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)56900)

Oostenrijk:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Bundesgesetz, mit dem das Alternative Investmentfonds Manager - Gesetz - AIFMG erlassen wird und das Bankwesengesetz, das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Immobilien- Investmentfondsgesetz, das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, das Kapitalmarktgesetz, das Einkommensteuergesetz 1988, das EU-Quellensteuergesetz und das Körperschaftsteuergesetz 1988 geändert werden und das Beteiligungsfondsgesetz aufgehoben wird

  Maatregel: Bundesgesetz , Nummer: I Nr. 135/2013 ; Publicatieblad: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich ( BGBl. ) , Nummer: I Nr. 135/2013 , Publicatiedatum: 29/07/2013 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57949)

Polen:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

  Maatregel: Ustawa ; Publicatieblad: Dziennik Ustaw , Nummer: 2004/146/1546 ; Referentie: (MNE(2013)58978)

Portugal:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Roemenië:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Lege privind pensiile facultative

  Maatregel: Lege , Nummer: 204 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 470 , Publicatiedatum: 31/05/2006 , Pagina: 00002-00020 , Inwerkingtreding: 04/06/2006 ; Referentie: (MNE(2013)59212)

 2. Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

  Maatregel: Ordonanta de urgenta , Nummer: 112 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 710 , Publicatiedatum: 22/10/2007 , Pagina: 00005-00009 , Inwerkingtreding: 22/10/2007 ; Referentie: (MNE(2013)59213)

 3. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

  Maatregel: Lege , Nummer: 201 ; Publicatieblad: Monitorul Oficial al României , Nummer: 728 , Publicatiedatum: 28/10/2008 , Pagina: 00009-00011 , Inwerkingtreding: 01/11/2008 ; Referentie: (MNE(2013)59214)

Slovenië:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Slowakije:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Zákon c. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

  Maatregel: zákon ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 130 , Publicatiedatum: 08/08/2001 , Pagina: 3258-3320 ; Referentie: (MNE(2003)51636)

 2. Zákon c. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investicných sluzbách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

  Maatregel: zákon ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 222 , Publicatiedatum: 23/12/2001 , Pagina: 5782-5855 ; Referentie: (MNE(2003)51915)

 3. Zákon c. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov

  Maatregel: zákon ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 168 , Publicatiedatum: 01/08/2002 , Pagina: 4422-4451 ; Referentie: (MNE(2003)51906)

 4. Zákon c. 747/2004 Z. z. o dohlade nad financným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Maatregel: zákon , Nummer: 747/2004 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 304 , Publicatiedatum: 30/12/2004 , Inwerkingtreding: 01/01/2006 ; Referentie: (MNE(2005)55751)

 5. Zákon c. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

  Maatregel: zákon , Nummer: 203/2011 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 64 , Publicatiedatum: 01/07/2011 , Inwerkingtreding: 01/07/2011 ; Referentie: (MNE(2011)54915)

 6. Zákon c. 206/2013 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon c. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona c. 547/2011 Z. z. a ktorým sa menia a doplnajú niektoré zákony

  Maatregel: zákon , Nummer: 206/2013 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 49 , Publicatiedatum: 19/07/2013 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57354)

 7. Zákon c. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Maatregel: zákon , Nummer: 650/2004 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 275 , Publicatiedatum: 09/12/2004 , Inwerkingtreding: 01/01/2005 ; Referentie: (MNE(2005)54160)

 8. Zákon c. 341/2011 Z. z. - úplné znenie zákona c. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom c. 165/2002 Z. z., zákonom c. 408/2002 Z. z., zákonom c. 413/2002 Z. z., zákonom c. 210/2003 Z. z., zákonom c. 461/2003 Z. z., zákonom c. 5/2004 Z. z., zákonom c. 365/2004 Z. z., zákonom c. 82/2005 Z. z., zákonom c. 131/2005 Z. z., zákonom c. 244/2005 Z. z., zákonom c. 570/2005 Z. z., zákonom c. 124/2006 Z. z., zákonom c. 231/2006 Z. z., zákonom c. 348/2007 Z. z., zákonom c. 200/2008 Z. z., zákonom c. 460/2008 Z. z., zákonom c. 49/2009 Z. z., zákonom c. 184/2009 Z. z., zákonom c. 574/2009 Z. z., zákonom c. 543/2010 Z. z., zákonom c. 48/2011 Z. z. a zákonom c. 257/2011 Z. z.

  Maatregel: zákon , Nummer: 341/2011 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 108 , Publicatiedatum: 20/10/2011 ; Referentie: (MNE(2011)57646)

 9. Zákon c. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon c. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov a ktorým sa mení a doplna zákon c. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorsích predpisov

  Maatregel: zákon , Nummer: 318/2013 ; Publicatieblad: Zbierka zákonov SR , Nummer: 74 , Publicatiedatum: 17/10/2013 , Inwerkingtreding: 01/01/2014 ; Referentie: (MNE(2013)58776)

Finland:

GEEN REFERENTIE BESCHIKBAAR

Zweden:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

  Maatregel: Lag , Nummer: SFS 2013:561 ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: SFS 2013:561 , Publicatiedatum: 28/06/2013 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)56152)

 2. Lag (2013:579) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

  Maatregel: Lag , Nummer: SFS 2013:579 ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: SFS 2013:579 , Publicatiedatum: 28/06/2013 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)56153)

 3. Lag (2013:568) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

  Maatregel: Lag , Nummer: SFS 2013:568 ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: SFS 2013:568 , Publicatiedatum: 28/06/2013 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)56154)

 4. Förordning (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

  Maatregel: Förordning , Nummer: SFS 2013:587 ; Publicatieblad: Svensk författningssamling (SFS) , Nummer: SFS 2013:587 , Publicatiedatum: 28/06/2013 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)56155)

Verenigd Koninkrijk:

Termijn voor omzetting: 22/07/2013

 1. Financial Services and MarketsThe Alternative Investment Fund Managers Regulations 2013

  Maatregel: Statutory instrument (SI) , Nummer: 2013 No. 1773 ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 2013 No. 1773 , Pagina: 00001-00074 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57092)

 2. Financial Services (Investment and Fiduciary Services) ActInterpretation and General Clauses ActFinancial Services (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013Arrangement of Regulations

  Maatregel: Gibraltar Regulations , Nummer: NO. 103 OF 2013 ; Publicatieblad: Gibraltar Gazette , Nummer: No. 4015 of 11 July, 2013 , Pagina: 00693-00822 ; Referentie: (MNE(2013)57095)

 3. Financial Services and MarketsThe Alternative Investment Fund Managers(Amendment) Regulations 2013

  Maatregel: Statutory instrument (SI) , Nummer: 2013 No. 1797 ; Publicatieblad: Her Majesty's Stationery Office (HMSO) , Nummer: 2013 No. 1797 , Pagina: 00001-00024 , Inwerkingtreding: 22/07/2013 ; Referentie: (MNE(2013)57093)

 4. Financial Services (Investment and Fiduciary Services) ActInterpretation and General Clauses ActFinancial Services (Alternative Investment Fund Managers) (Fees) Regulations 2013Arrangement of Regulations

  Maatregel: Gibraltar Regulations , Nummer: NO. 104 OF 2013 ; Publicatieblad: Gibraltar Gazette , Nummer: No. 4015 of 11 July, 2013 , Pagina: 00693-00703 ; Referentie: (MNE(2013)57096)