Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 670/95 van Peter CRAMPTON aan de Commissie. In 1994 door de Commissie ingediende voorstellen op het gebied van buitenlandse zaken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 670/95 van Peter CRAMPTON aan de Commissie. In 1994 door de Commissie ingediende voorstellen op het gebied van buitenlandse zaken

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 670/95 van Peter CRAMPTON aan de Commissie. In 1994 door de Commissie ingediende voorstellen op het gebied van buitenlandse zaken

Publicatieblad Nr. C 145 van 12/06/1995 blz. 0056


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0670/95 van Peter Crampton (PSE) aan de Commissie (10 maart 1995)

Betreft: In 1994 door de Commissie ingediende voorstellen op het gebied van buitenlandse zaken

Kan de Commissie mededelen hoeveel voorstellen voor wetgeving en verordeningen zij in 1994 heeft ingediend op het gebied van buitenlandse zaken?

Aanvullend Gecombineerd Antwoord van de heer Santer namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0662/95, E-0663/95, E-0664/95, E-0665/95, E-0666/95, E-0667/95, E-0668/95, E-0669/95, E-0670/95, E-0671/95, E-0672/95, E-0673/95, E-0674/95, E-0675/95, E-0676/95, E-0677/95, E-0678/95, E-0679/95, E-0680/95, E-0681/95, E-0682/95, E-0683/95, E-0684/95, E-0685/95, E-0686/95, E-0687/95, E-0688/95, E-0689/95, E-0690/95 en E-0691/95 (15 november 1996)

Ter aanvulling op haar antwoord van 10 april 1995 kan de Commissie nu de volgende informatie verstrekken.

In de hierna volgende tabel wordt het aantal wettelijke en bestuursrechtelijke voorstellen vermeld die in 1994 door de Commissie ter goedkeuring zijn ingediend, volgens de verschillende door het geachte Parlementslid gevraagde sectoren.

Deze voorstellen kunnen de tenuitvoerlegging van nieuwe maatregelen of de bijwerking van een voorgaande wetgeving ten doel hebben. Zij kunnen ook vallen onder het beheer van bepaalde vormen van gemeenschappelijk beleid (bij voorbeeld handelspolitiek, gemeenschappelijk landbouwbeleid, visserijsector, douane-unie).

Ook de codificatievoorstellen zijn opgenomen. De voorstellen tot wijziging van eerder ingediende voorstellen zijn niet opgenomen.

De cijfers en de lijst zijn afkomstig uit het databestand APC van de Commissie dat voor de parlementsleden, evenals voor de overige instellingen en het publiek, toegankelijk is.

>TABLE>