Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361/96 van Karl SCHWEITZER aan de Commissie. Vervalsingen in het kader van het programma JOULE

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361/96 van Karl SCHWEITZER aan de Commissie. Vervalsingen in het kader van het programma JOULE

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361/96 van Karl SCHWEITZER aan de Commissie. Vervalsingen in het kader van het programma JOULE

Publicatieblad Nr. C 297 van 08/10/1996 blz. 0005


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0361/96 van Karl Schweitzer (NI) aan de Commissie (22 februari 1996)

Betreft: Vervalsingen in het kader van het programma JOULE

Kan de Commissie naar aanleiding van artikelen in het tijdschrift "Der Spiegel¨ en "Sonnenzeitung¨ mededelen

1. of de in het Oostenrijkse blad "Sonnenzeitung¨ weergegeven bewering klopt dat het in het kader van het programma JOULE tot vervalsingen van expertises van deskundigen is gekomen, zulks in het nadeel van het onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen?

2. Wat zij heeft ondernomen om de schade te beperken en om te bewerkstelligen dat de meningen van de deskundigen recht wordt gedaan?

3. Of de vervalsers achterhaald zijn en welke consequenties er zijn getrokken?

4. Of de in het tijdschrift "Der Spiegel¨ van 18 december 1995 weergegeven bewering klopt dat het Duitse hoofd van de voor hernieuwbare energieën bevoegde afdeling, Wolfgang Palz, overgeplaatst is, terwijl Ezio Andreta, die als dader, resp. als medeplichtige verdacht is, op zijn post is gebleven?

5. Wat zij denkt te ondernemen om deze benadeling van het onderzoek naar milieuvriendelijke hernieuwbare energiebronnen te corrigeren?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (25 april 1996)

1-2. De beschuldiging dat deskundigenrapporten zijn vervalst ten nadele van het onderzoek op het gebied van hernieuwbare energie, zijn in het openbaar reeds door de Commissie tegengesproken via de pers; tegenover het Parlement heeft de Commissie aangetoond dat dergelijke beschuldigingen ongegrond zijn. Ook verwerpt de Commissie met kracht de ongefundeerde aantijgingen jegens de heer Andreta, de directeur die verantwoordelijk is voor de OTO-acties op energiegebied.

De commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie van het Parlement heeft vastgesteld dat de besluiten met betrekking tot de evaluatie van projectvoorstellen op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling, die in het kader van de eerste uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor het Joule-programma zijn ingediend, door de Commissie in overeenstemming met haar uitvoeringsbevoegdheid zijn genomen.

3-4. Naar aanleiding van de gegevens die door alle betrokkenen bij deze evaluatie zijn verstrekt, heeft de Commissie echter besloten een diepgaand onderzoek in te stellen ten einde optimale transparantie en onvoorwaardelijke naleving van de procedurele voorschriften te waarborgen. In dit verband is de heer Palz, op grond van zijn organisatorische bevoegdheden en met eigen instemming, in afwachting van de resultaten van het onderzoek met andere taken belast.

5. Op 18 december 1995 heeft de Commissie als aanvulling op haar besluit van 24 juli 1995 houdende beoordeling van 181 onderzoekprojecten, een reservelijst goedgekeurd waarvan de meeste projecten betrekking hebben op duurzame energie. Verder heeft de Commissie op 16 januari 1996 een aanvullende uitnodiging tot het indienen van voorstellen op dit gebied gepubliceerd en heeft zij een actieplan gestart om potentiële indieners van voorstellen te informeren en ervoor te zorgen dat de voorstellen van goede kwaliteit zijn.