Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 381/96 van Pavlos SARLIS aan de Commissie. Rioleringssystemen op de eilanden Hydra, Poros en Aegina (inclusief de Mesagro) en in de steden Methana en Galata

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 381/96 van Pavlos SARLIS aan de Commissie. Rioleringssystemen op de eilanden Hydra, Poros en Aegina (inclusief de Mesagro) en in de steden Methana en Galata

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 381/96 van Pavlos SARLIS aan de Commissie. Rioleringssystemen op de eilanden Hydra, Poros en Aegina (inclusief de Mesagro) en in de steden Methana en Galata

Publicatieblad Nr. C 185 van 25/06/1996 blz. 0054


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0381/96 van Pavlos Sarlis (PPE) aan de Commissie (22 februari 1996)

Betreft: Rioleringssystemen op de eilanden Hydra, Poros en Aegina (inclusief de Mesagro) en in de steden Methana en Galata

Op de eilanden Hydra, Poros en Aegina (stad en Mesagro) en in de steden Methana en Galata werd in 1987, met financiële bijdrage van de Europese Gemeenschap, begonnen met de aanleg van even zo veel rioleringssystemen.

In bovengenoemde, internationaal bekende toeristenoorden, waar elk jaar miljoenen Europese toeristen hun vakantie doorbrengen, is de aanleg van alle centrale leidingen van het systeem voltooid, evenals die van een aantal perifere leidingen en een zeer gering aantal pompstations.

De werkzaamheden werden vanaf 1992 onderbroken op Aegina, Hydra en de Mesagro, en vanaf 1993 op Poros en in Methana, zonder dat de aanleg voltooid was van:

- de biologische zuiveringsinstallaties,

- de pompstations, zeer weinige uitzonderingen voorbehouden,

- de perifere leidingen, zeer weinige uitzonderingen voorbehouden.

De termijn voor de voltooiing van de werkzaamheden en de ingebruikneming van de rioleringssystemen wordt voortdurend voor onbepaalde tijd uitgesteld, zonder dat de autoriteiten daarvoor verklaringen verstrekken. Intussen lopen de reeds aangelegde delen van het systeem een onmiddellijk gevaar in het ongerede te raken.

Met nadruk wordt verklaard dat de onderbreking van de aanleg van de rioleringssystemen voor bovengenoemde toeristenoorden te wijten is aan een opschorting van de financiering van de kant van de Gemeenschap. Kan de Commissie mededelen waarom zij de financiering van deze projecten heeft opgeschort?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (1 april 1996)

De genoemde netwerken zijn gefinancierd en gerealiseerd in het kader van het geïntegreerde mediterrane programma voor Attica. Volgens de gegevens waarover de Commissie beschikt, is het merendeel van de secundaire netwerken voltooid met behulp van nationale financiële middelen.

De Griekse autoriteiten hebben in het operationele programma voor Attica voor de periode 1994-1999 voorgesteld de installaties voor biologische behandeling mede te financieren voor de reeds voltooide netwerken, namelijk die van de steden Hydra, Poros-Galata, Methana, Mesagros bij Aegina, Kapsali en Potamos op het eiland Kythera.

De vertraging in het aanvatten van de betrokken werkzaamheden is toe te schrijven aan de uitvoering van de voorbereidende studies (milieu-effectbeoordeling en andere studies) die noodzakelijk zijn voor de medefinanciering van deze projecten uit de communautaire Structuurfondsen.