Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 404/96 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Toezicht op gelijke kansen voor mannen en vrouwen bij het PHARE- en het TACIS-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 404/96 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Toezicht op gelijke kansen voor mannen en vrouwen bij het PHARE- en het TACIS-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 404/96 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Toezicht op gelijke kansen voor mannen en vrouwen bij het PHARE- en het TACIS-programma

Publicatieblad Nr. C 185 van 25/06/1996 blz. 0056


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0404/96 van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie (22 februari 1996)

Betreft: Toezicht op gelijke kansen voor mannen en vrouwen bij het PHARE- en het TACIS-programma

Hoe zorgt de Commissie voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen bij het PHARE- en het TACIS-programma? Heeft zij personeel dat er speciaal op moet toezien dat er bij elke fase van deze programma's vrouwen betrokken zijn?

Antwoord van de Heer Van de Broek namens de Commissie (23 april 1996)

In het kader van een aantal projecten, zowel in de hoofdprogramma's als in de Lien-programma's en de programma's voor de democratie, wordt specifiek aandacht geschonken aan vrouwen. Een bijzonder voorbeeld in het Russische programma voor 1995 is het project dat Russische vrouwen bijstaat die zich gedurende de overgangsperiode aan de omstandigheden op de arbeidsmarkt aanpassen.De kosten voor dit project waaraan de Confederatie van zakenvrouwen in Rusland medewerkt zullen 1 Mecu bedragen.

N.a.v. de vraag van het geachte parlementslid zal de Commissie nagaan hoe in het kader van de programma's Phare en Tacis op specifieke wijze kan worden gewaarborgd dat aan het gendervraagstuk verder aandacht wordt besteed.Voor Tacis is er reeds een uitgebreid controleprogramma en voor Phare wordt een vergelijkbaar programma ingevoerd. De controle is gebaseerd op een systeem van verslaggeving dat kan worden aangepast zodat gegevens worden opgenomen waaruit blijkt dat geen genderonderscheid is gemaakt. Er zal ook worden stilgestaan bij de gevolgen van de invoering van deze vereiste.