Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Steun uit het Europees Sociaal Fonds

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Steun uit het Europees Sociaal Fonds

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Steun uit het Europees Sociaal Fonds

Publicatieblad Nr. C 217 van 26/07/1996 blz. 0065


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0535/96 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (11 maart 1996)

Betreft: Steun uit het Europees Sociaal Fonds

Zou de Commissie haar steun kunnen verlenen aan een voorstel om steun uit het ESF over verschillende beheersorganen te verdelen, zoals bijvoorbeeld lokale overheden, TEC's, opleidingsinstituten en vrijwillige organisaties binnen de verschillende regio's, waar één beheersorgaan niet in staat is om zijn volledige beschikkingsmogelijkheden in een bepaald jaar te gebruiken?

Is de Commissie op de hoogte van een dergelijke regeling in een van de lid-staten?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (29 maart 1996)

Het toezichtcomité voor doelstelling 3 beslist op basis van de prioriteiten en de maatregelen in het enig Programmeringsdocument (EPD) hoe de middelen voor het betreffende jaar over de verschillende sectoren wordt verdeeld. Indien in een jaar de toegewezen kredieten niet volledig besteed zijn, kan het toezichtcomité toestemming verlenen voor overdracht van de nog beschikbare middelen naar regionaal niveau, als de regionale coördinatiegroepen daartoe hebben geadviseerd.