Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 929/96 van Jonas SJÖSTEDT aan de Commissie. Steun aan de kleinschalige kustvisserij

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 929/96 van Jonas SJÖSTEDT aan de Commissie. Steun aan de kleinschalige kustvisserij

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 929/96 van Jonas SJÖSTEDT aan de Commissie. Steun aan de kleinschalige kustvisserij

Publicatieblad Nr. C 297 van 08/10/1996 blz. 0052


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0929/96 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie (23 april 1996)

Betreft: Steun aan de kleinschalige kustvisserij

Op 18 december 1995 hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een project voor het steunen van de kleinschalige kustvisserij in Zweden. De maatregelen omvatten onder andere investeringen op vissersboten van minder dan 9 meter lengte en op trawlers van minder dan 12 meter lengte.

Is de Commissie van plan om steun te blijven verlenen aan de kleinschalige kustvisserij in Zweden?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (22 mei 1996)

De steun die de Commissie op 18 december 1995 heeft toegekend voor actieprogramma's ten gunste van de kleinschalige kustvisserij in verscheidene Lid-Staten, waaronder Zweden, wordt gefinancierd uit de middelen van een begrotingslijn ad hoc die speciaal daarvoor door de begrotingsautoriteit is vastgesteld bij de goedkeuring van de begroting 1995 (lijn B2-521, met een krediet van 3 miljoen ecu). De begrotingsautoriteit heeft in 1996 op deze lijn geen enkel vastleggingskrediet ingeschreven. Voor de begroting 1997 heeft de Commissie voor de vastleggingskredieten een "pro memorie¨ voorgesteld. Het is de begrotingsautoriteit die moet beslissen of op deze lijn al dan niet kredieten worden ingeschreven.

De modernisering van de kleinschalige kustvisserij wordt reeds gesubsidieerd door het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (begrotingslijn B2-11) in het kader van doelstelling 5a van de Structuurfondsen. Voor acties zoals die ten behoeve van de beroepsopleiding voor vissers wordt steun verleend in het kader van het communautair initiatief PESCA.