Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1146/96 van Stephen HUGHES aan de Commissie. Leonardo

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1146/96 van Stephen HUGHES aan de Commissie. Leonardo

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1146/96 van Stephen HUGHES aan de Commissie. Leonardo

Publicatieblad Nr. C 297 van 08/10/1996 blz. 0095


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1146/96 van Stephen Hughes (PSE) aan de Commissie (15 mei 1996)

Betreft: Leonardo

De Europese Commissie heeft onlangs een uitnodiging gedaan tot het indienen van voorstellen voor 1996 in het kader van het beroepsopleidingsprogramma Leonardo - de tweede sinds de start van het programma vorig jaar.

Na haar eerste uitnodiging tot het indienen van voorstellen werden 749 projecten voor een bedrag van 89,7 miljoen ecu gefinancierd. Welke projecten werden gefinancierd in het Verenigd Koninkrijk, waar werden deze uitgevoerd en hoeveel personen profiteerden hiervan?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (10 juni 1996)

In het Verenigd Koninkrijk hebben in totaal 98 projecten (waarbij 1 692 partners in het Verenigd Koninkrijk en in andere deelnemende Lid-Staten betrokken zijn) uit hoofde van de in 1995 gepubliceerde oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van Leonardo da Vinci steun ontvangen tot een bedrag van 11,69 Mecu van de 89,65 Mecu die waren bestemd voor steun aan proefprojecten, bepaalde plaatsings- en uitwisselingsactiviteiten, overzichten en analyses. De regionale spreiding van deze projecten is als volgt:

>TABLE>

Hoewel het moeilijk is te schatten hoeveel personen in totaal baat hebben gehad bij deze vorm van steun aan transnationale projecten, zijn ongeveer 1400 studenten in het genot gesteld van transnationale plaatsingsactiviteiten in de context van samenwerking tussen universiteiten en bedrijven.

Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk in 1995 nogmaals een bedrag van 4,23 Mecu ontvangen als globale subsidie ter ondersteuning van transnationale plaatsing en uitwisseling van jongeren in initiële beroepsopleiding, van jonge werknemers en van opleiders (hetgeen 14,86% uitmaakt van de 28,5 Mecu die in 1995 voor deze activiteit is uitgetrokken). Naar verwachting zullen ongeveer 2800 personen van deze communautaire steun profiteren.

Een gedetailleerdere verdeling van de steun voor in het Verenigd Koninkrijk gebaseerde projecten wordt rechtstreeks aan de geachte afgevaardigde en het Secretariaat van het Perlement toegezonden.