Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1163/96 van Marie-Paule KESTELIJN- SIERENS aan de Commissie. Glastuinbouw

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1163/96 van Marie-Paule KESTELIJN- SIERENS aan de Commissie. Glastuinbouw

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1163/96 van Marie-Paule KESTELIJN- SIERENS aan de Commissie. Glastuinbouw

Publicatieblad Nr. C 345 van 15/11/1996 blz. 0035


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1163/96 van Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR) aan de Commissie (15 mei 1996)

Betreft: Glastuinbouw

Kan de Commissie meedelen of zij voornemens is afbraakpremies toe te kennen aan in financiële moeilijkheden verkerende glastuinbouwbedrijven.

Zo ja, om welk bedrag gaat het, en welk is het aandeel van Vlaamse glastuinbouwbedrijven daarin?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (5 juni 1996)

Op het ogenblik wordt de afbraak van kassen niet door de Gemeenschap gesubsidieerd. De Commissie bereidt momenteel een verslag voor over de situatie in de tomatensector. In dit kader zullen de huidige moeilijkheden in de sector worden geanalyseerd en zullen mogelijke oplossingen worden overwogen.