Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1486/96 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Maatregel 2.3. van het ROP voor Attika (Eleonas)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1486/96 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Maatregel 2.3. van het ROP voor Attika (Eleonas)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1486/96 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Maatregel 2.3. van het ROP voor Attika (Eleonas)

Publicatieblad Nr. C 280 van 25/09/1996 blz. 0126


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1486/96 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie (12 juni 1996)

Betreft: Maatregel 2.3. van het ROP voor Attika (Eleonas)

Maatregel 2.3. bevat acties voor de inrichting en verbetering van de wijk Eleonas, welke maatregelen worden omschreven als "vanuit strategisch opzicht van zwaarwegend belang¨ voor Athene.

Overeenkomstig het tijdschema moeten voor 1994 reeds 2.536.000 ecu en voor 1995 1.485.000 ecu als overheidsuitgaven zijn besteed.

1. Welke bedragen zijn er in 1994 en 1995 besteed?

2. Waaraan zijn eventuele vertragingen te wijten?

3. Is het uitvoeringsbesluit van het Griekse Ministerie van Milieu, ruimtelijke ordening en openbare werken, waarbij de diverse functies van deze wijk worden afgebakend, een onontbeerlijke voorwaarde voor de vooruitgang van het project?

4. Over welke gegevens beschikt de Commissie ten aanzien van de activiteiten van de Griekse Bank voor industriële ontwikkeling en van het bestuur van het industrieterrein van Schistos - West-Attika, met het oog op de verplaatsing van de industrieën die momenteel in Eleonas zijn gevestigd?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1479/96, E-1480/96, E-1481/96, E-1482/96, E-1483/96, E-1484/96, E-1485/96 en E-1486/96 (26 juni 1996)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.