Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1496/96 van Katerina DASKALAKI aan de Commissie. Omvorming van een klooster op het schiereiland Karpasia (Cyprus) tot vakantieverblijf

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1496/96 van Katerina DASKALAKI aan de Commissie. Omvorming van een klooster op het schiereiland Karpasia (Cyprus) tot vakantieverblijf

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1496/96 van Katerina DASKALAKI aan de Commissie. Omvorming van een klooster op het schiereiland Karpasia (Cyprus) tot vakantieverblijf

Publicatieblad Nr. C 322 van 28/10/1996 blz. 0077


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1496/96 van Katerina Daskalaki (UPE) aan de Commissie (12 juni 1996)

Betreft: Omvorming van een klooster op het schiereiland Karpasia (Cyprus) tot vakantieverblijf

Het klooster "Panagia Eleousa Sina¨ op het schiereiland Karpasia, dat van de vijftiende eeuw dateert, is door het regime dat het noordelijke deel van Cyprus bezet omgevormd tot een vakantieverblijf met restaurant.

De kerk "Panagia Eleousa¨ werd bij wet van 1964 door de autoriteiten van de Cyprische Republiek geklasseerd als archeologisch erfgoed. Bovengenoemde daad van heiligschennis getuigt van flagrante minachting voor het Griekse en Europese culturele erfgoed. Is de Commissie in het licht daarvan voornemens maatregelen te treffen?

Het regime in Noord-Cyprus heeft reeds herhaaldelijk tegen het culturele erfgoed op het bezette grondgebied gerichte acties ondernomen, die door het Europees Parlement en de Commissie werden veroordeeld. Hoe denkt de Commissie in het licht daarvan en gezien het bestaan van een douane-unie tussen de EU en Turkije op dit recentste voorval te reageren?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (5 juli 1996)

De Commissie beschikt niet over informatie inzake de kwestie die door het geachte Parlementslid te berde wordt gebracht. Zij moge het geachte Parlementslid verwijzen naar haar gemeenschappelijk antwoord op de schriftelijke vragen E-1413/96 en E-1432/96 van de heer Kaklamanis ((PB C 322 van 28.10.1996, blz. 63. )).