Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1603/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Op gehandicapten ingestelde steden en gemeentes

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1603/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Op gehandicapten ingestelde steden en gemeentes

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1603/96 van Richard HOWITT aan de Commissie. Op gehandicapten ingestelde steden en gemeentes

Publicatieblad Nr. C 322 van 28/10/1996 blz. 0089


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1603/96 van Richard Howitt (PSE) aan de Commissie (24 juni 1996)

Betreft: Op gehandicapten ingestelde steden en gemeentes

Kan de Commissie mededelen welke gesprekken met DG XVI over dit initiatief zijn gevoerd ingevolge de verklaring van Barcelona van vorig jaar en de recente bijeenkomsten in Bologna en of er eventuele Europese subsidies zijn voorgesteld in het kader van artikel 10 van het URBAN-programma of enig ander programma?

Kan zij voorts bevestigen dat er voor dit initiatief door DG V geen subsidie uit hoofde van begrotingslijn B4-3102 wordt voorgesteld aangezien dit zou indruisen tegen het beginsel van "mainstreaming¨ van gehandicaptenprogramma's?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (31 juli 1996)

De Commissie bestudeert thans de meest adequate middelen om een communautaire meerwaarde te verlenen aan de initiatieven van de steden ten behoeve van gehandicapten.

Tot dusver is in dit verband geen enkel voorstel uitgebracht.