Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1877/96 van Joan COLOM I NAVAL aan de Commissie. Besteding van de kredieten uit de structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1877/96 van Joan COLOM I NAVAL aan de Commissie. Besteding van de kredieten uit de structuurfondsen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1877/96 van Joan COLOM I NAVAL aan de Commissie. Besteding van de kredieten uit de structuurfondsen

Publicatieblad Nr. C 345 van 15/11/1996 blz. 0111


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1877/96 van Joan Colom i Naval (PSE) aan de Commissie (28 juni 1996)

Betreft: Besteding van de kredieten uit de structuurfondsen

De laatste tijd wordt weer voortdurend - zij het in algemene termen - gesproken over het toenemende aantal nog niet opgenomen vastleggingskredieten en het onvermogen van de lid-staten om de communautaire kredieten daadwerkelijk te besteden. Dit geldt met name voor de kredieten uit hoofde van de structuurfondsen. Om hierin duidelijkheid te scheppen, wil ik de Commissie de volgende vragen stellen.

- In hoeverre werden de kredieten uit de structuurfondsen in 1994 en 1995 besteed? In hoeverre week de besteding van de vastleggingskredieten per lid-staat en per fonds af van de oorspronkelijke ramingen?

- Welke vastleggingskredieten uit hoofde van de structuurfondsen zijn nog niet besteed? Welk is het aandeel van elke lid-staat en van wanneer dateren de vastleggingen?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie (16 september 1996)

De Commissie zendt het geachte Parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks een tabel met de gevraagde gegevens toe.