Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1924/96 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Cohesiefonds en Spanje

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1924/96 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Cohesiefonds en Spanje

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1924/96 van Jesús CABEZÓN ALONSO aan de Commissie. Cohesiefonds en Spanje

Publicatieblad Nr. C 385 van 19/12/1996 blz. 0064


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1924/96 van Jesús Cabezón Alonso (PSE) aan de Commissie (16 juli 1996)

Betreft: Cohesiefonds en Spanje

Kan de Commissie de volgende gegevens bevestigen:

1. dat Spanje in 1995 1.183 miljoen ecu uit het Cohesiefonds heeft ontvangen;

2. dat 48% van die som bestemd was voor de medefinanciering van milieuprojecten en de rest voor vervoerinfrastructuur?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (5 september 1996)

In 1995 bedroegen de vastleggingskredieten uit het Cohesiefonds ten behoeve van Spanje 1.184 miljoen ecu, waarvan

>TABLE>