Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1931/96 van Luigi FLORIO aan de Commissie. Aantal van kracht zijnde richtlijnen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1931/96 van Luigi FLORIO aan de Commissie. Aantal van kracht zijnde richtlijnen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1931/96 van Luigi FLORIO aan de Commissie. Aantal van kracht zijnde richtlijnen

Publicatieblad Nr. C 345 van 15/11/1996 blz. 0114


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1931/96 van Luigi Florio (UPE) aan de Commissie (16 juli 1996)

Betreft: Aantal van kracht zijnde richtlijnen

Hoeveel Europese richtlijnen zijn er op dit moment in de EU van kracht?

Gecombineerd Antwoord van de heer Santer namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1931/96 en E-1932/96 (29 juli 1996)

Het geachte Parlementslid vindt het overzicht van de geldende Gemeenschapswetgeving in het Repertorium dat twee keer per jaar door het Bureau voor Officiële Publikaties der Europese Gemeenschappen wordt gepubliceerd. De selectie van de rechtsinstrumenten die in dit Repertorium zijn opgenomen, geschiedt op basis van de gegevensbank Celex, die sinds 1981 voor het publiek toegankelijk is. Celex bevat thans 1587 van kracht zijnde richtlijnen en 3188 van kracht zijnde verordeningen van de Commissie.