Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1971/96 van Odile LEPERRE-VERRIER aan de Commissie. Europees persoonsbewijs

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1971/96 van Odile LEPERRE-VERRIER aan de Commissie. Europees persoonsbewijs

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1971/96 van Odile LEPERRE-VERRIER aan de Commissie. Europees persoonsbewijs

Publicatieblad Nr. C 356 van 25/11/1996 blz. 0115


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1971/96 van Odile Leperre-Verrier (ARE) aan de Commissie (16 juli 1996)

Betreft: Europees persoonsbewijs

Kan de Commissie aangeven wat er gebeurd is met het voorstel van de heer Lombardi, fungerend voorzitter van de Raad van ministers van Onderwijs, om een universitair persoonsbewijs op Europees niveau in te voeren?

Zijn er haalbaarheidsonderzoeken verricht? En hebben de verschillende Europese instanties dit besluit nu al behandeld?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (13 september 1996)

De Commissie is niet op de hoogte van het voorstel waarnaar de geachte afgevaardigde verwijst.

Voorafgaande contacten met studentenorganisaties betreffende de wenselijkheid van een universitair persoonsbewijs op Europees niveau hebben de Commissie niet kunnen overtuigen van de meerwaarde van een dergelijk bewijs ten opzichte van de thans op Europees of internationaal niveau bestaande studentenkaarten.